GoToGate

Torun

Torun i Polen er en historisk by med ualminnelig godt bevart arkitektur fra middelalderen. Torun ble grunnlagt i år 1236 av Den tyske orden, og befolket av tyskere, i hovedsak av folk fra Westfalen. Torun ligger vakkert til ved elven Visla i den nordlige delen av Polen. Toruns historiske senter ble i hovedsak oppført på 12- og 1300-tallet i gotisk stil med murstein som byggemateriale – såkalt Backsteinsgotik. Toruns historiske senter omfatter gamlebyen fra år 1236, nybyen fra år 1264 og Teutonerborgen fra rundt år 1240 og ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1997.

Mer om Torun
Når du kommer inn i gamlebyen er det akkurat som om du har tatt steget inn i en annen tid – her er du omgitt av storslått gotisk arkitektur – det store, flotte rådhuset, katedralen, bymurene, byportene, rester etter borgen som Den tyske orden bygde, og en rekke Bürgerhäuser – kjøpmannshus i gotisk stil. Arkitekturen som Den tyske orden brukte da byen ble bygd, er ikke ulik den vi finner langs Østersjøen – i Hanseatbyer som Lübeck, Wismar og Stralsund. Kjennetegn som massive strukturer med behersket bruk av ornamentikk, glasert murstein og fasader med dekorerte skjermgavler er typiske også for Torun.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Toruns flotte rådhus ligger ved den gamle markedsplassen Rynek Staromiejski, som er hjertet i den historiske bydelen. Foto: © Polen.pl

Torun ble da også snart en Hanseatby selv, fra første del av 1300-tallet. Som medlem av dette viktige handelsnettverket opplevde Torun sterk økonomisk fremgang i middelalderen. Torun ble ikke bombet under Den andre Verdenskrigen, og kan derfor fremvise en rekke originale middelalderbygninger i et komplett historisk bysenter som du må til Krakow for å finne noe som kan sammenliknes. Det monumentale rådhuset og de tre store kirkene dominerer Toruns historiske senter. Mursteinsgotikken er den opprinnelige stilen – man snakket en gang om «rød som Torun» – men etter hvert kom andre stiler inn i bildet, som renessansen og barokken. Torun utmerker seg spesielt, i følge Unesco, som en mindre handelsby der bemerkelsesverdig mye av den opprinnelige bygningsmassen er bevart, sammen med et gatenett som er praktisk talt uendret siden middelalderen.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Her pågikk det travel handelsvirksomhet etter at Torun ble medlem av Hanseatforbundet rundt år 1300. Foto: © Polen.travel.no

Litt om Toruns historiske bakgrunn
Byen Torun ble til på en litt underlig måte. Torun ble nemlig grunnlagt av Den tyske orden – (Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem – på latin Ordo Teotonicus) – en hospitalorden som oppstod under korstogene i Jerusalem – som omdannet seg til en militær ridderorden i år 1198. Denne organisasjonen ble tilkalt av den polske hertugen Konrad von Masowien for å kristne den prøyssiske befolkningen i dagens nordlige Polen. Den tyske orden opprettet et befestet brohode ved elven Visla i år 1231, om lag 7 kilometer unna der byen i dag ligger. På grunn av stadige flommer og oversvømmelser, besluttet Den tyske orden å flytte byen, og i år 1236 ble grunnsteinen til Torun lagt der byen i dag ligger. Den tyske orden bygde sin første festning i stein her, og utvidet i løpet av de neste tiårene riket sitt til å omfatte store områder i dagens Polen, Litauen, Latvia og Estland frem til 1400-tallet. Malbork ble et annet viktig senter for Den tyske orden.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den Tyske Orden bygde sin Teutonerborg øst i gamlebyen rundt år 1236-40. I dag er borgen et museum, åpent for publikum. Foto: © Tourism Torun

Restene av festningen og bymurene i Torun forteller at Den tyske orden og den Teutoniske stat tok sin politiske og økonomiske rolle på alvor. Den tyske orden bygde et mektig rike, som spredte kristendommen østover, samtidig som samspillet med Hanseatforbundet medførte sterk økonomisk utvikling med opprettelse av handelsstasjoner østover, som snart ble viktige handelsbyer – som for eksempel Riga og Tallinn.

Torun i middelalderen
Som i alle middelalderbyer var markedsplassen Rynek Staromiejski ved rådhuset og katedralen byens sosiale og merkantile hjerte. Slik var det også i Torun. Det må ha vært merkelig å leve her på 1200-tallet. Her kommer tyskere til et fremmed land, bygger seg en ny flott by, og setter i gang handel og håndverksvirksomheter som skaffer stor rikdom.

Torun, St Maria, Maripanni,  gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Toruns gamle markedsplass sett fra rådhustårnet – St Maria eller Maripanni, som den heter på polsk, ligger tilbaketrukket i det ene hjørnet. Foto: © Tourism Torun

Denne tiden er preget av at kirke, makt og handel er ekstremt tett knyttet til hverandre. Kirkene langs Østersjøen inneholdt ofte egne kapeller der kjøpmennene møttes og snakket forretninger. Det samme gjaldt rådhuset, som var et ekstremt viktig maktsenter, som også avsatte lokaliteter til både håndverkslaugene og til handel. Håndverkerne var omfattet av et strikt laugs-system. Man kunne ikke uten videre komme hit som snekker eller garver og starte opp for seg selv. For å kunne drive egen håndverksvirksomhet, man måtte først godkjennes av lauget, og bli tatt opp som medlem. På den måten hindret man overetableringer, beskyttet egen virksomhet og garanterte faglig kompetanse.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Ved vakttårnet går du til venstre inn i smuget Podmurna, i et av de best bevarte strøkene i Toruns historiske senter. Foto: © Tourism Torun

Toruns historiske senter
Toruns historiske senter starter nede ved elven Visla, der du finner rester av bymuren fra middelalderen og flere av de byportene sjøfarende måtte gjennom for å komme inn i Torun. Herfra strekker gamlebyen seg østover forbi flere byporter til ruinene av ruinene etter festningen, som Den tyske orden bygde. I dette området er det mye fin gammel arkitektur å se. Her oser det av middelalder rundt hvert gatehjørne. Fra gatene Mostowa og Podmura går det smug på tvers med typiske trekk fra middelalderen, i form av små arkader tvers over smugene. Gatene Mostowa, Lazienna og Zegliarska leder ned mot elven i denne delen av gamlebyen, og her finner du flere av de gamle borger- eller kjøpmannshusene fra middelalderen. Du kan lese litt om dem i neste avsnitt.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra gaten Mikolaja Kopernika, som leder forbi katedralen St Johannes i bakgrunnen. De to husene med trappegavler til høyre er museum – Kopernikus’ fødehjem. Foto: © Polen.travel.no

De gotiske kjøpmannshusene
Torun har mange hus fra middelalderen, som har behold mye av sitt opprinnelige preg, selv om mote og smak har endret seg gjennom århundrene. Eksempelvis er mange av takbjelkene og himlingene er malt under renessansen og barokken. Påvirkningen fra Hansatiden førte til at det ble bygd mange kjøpmannshus i gotisk stil frem til langt ut på 1500-tallet. Kjøpmennene bygde hus som var praktisk innredet til den handelen de drev, og som i tillegg kunne vise velstand, rikdom og makt med prangende dekorerte gavlfasader. I dag er disse gavlfasadene i flere stilarter – oftest i gotisk stil, men også i kombinasjon med gavler i renessansestil, barokk stil og klassisistisk stil.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Eksempel på kjøpmannshus ved det gamle markedet, som med tiden har fått endret fasaden – i dette tilfellet under barokken. Foto: © Tourism Torun

Bak fasaden er husene lange og smale – de strekker seg inn mot store hager. I første etasje drev kjøpmannen handel og her var kontorer og møtelokaler – gjerne dobbel takhøyde i den delen av rommet som strakk seg ut mot gaten, gjerne med en mesanin mot den indre delen av rommet. Første etasje hadde endevegger med store flater av blyinnfattede vinduer – dette for å gi lys. I andre etasje bodde kjøpmannen og hans familie. Her var det i tillegg til boligarealer og staselige festlokaler eller gildehaller, hvor man arrangerte festivitas for likestilte. I etasjene over var det lagerlokaler. I kjelleren ble det ofte leid ut rom til ansatte. Kjøpmannshusene kunne dermed innfri alle krav, både hva angikk handelsvirksomhet, bolig, representasjon, lagerhold og husvære for ansatte. Slike kjøpmannshus finner vi i mange av Hanseatbyene langs Østersjøen, i byer som Lübeck, Wismar og Stralsund.

Torun, Kopernikus, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Bak døren til venstre drev Nikolas Kopernicus’ far den velstående kjøpmannen Niclas Koppernigk sin handelsvirksomhet. Foto: © Polen.travel.no

To av Toruns flotteste kjøpmannshus er i dag museum, nemlig hjemmet til Nikolaus Kopernikus i nr 15/17 i gaten som bærer hans navn. Kopernikus ble født i Torun i år 1473 og ble en berømt astronom, kjent for sitt heliosentriske syn – det vil si at solen er senter for vårt solsystem – og ikke jorden. Han var i tillegg matematiker, økonom og doktor – med andre ord; et sant renessansemenneske. Museet har også en modell av middelalderbyen, som du kan oppleve i en 18 minutters audiovisuell presentasjon.

Toruns historiske senter og rådhuset
Rådhuset er selve hjørnesteinen i Toruns historiske sentrum. Rådhuset ligger sentralt ved den gamle markedsplassen, og er et praktfullt bygg med kraftig tårn og en stor borggård. Toruns rådhus gikk for å være et av Europas mest storslåtte i middelalderen. I dag er rådhustårnets nedre del fra år 1274 den eldste delen av bygningen, sammen med kleshallene i første etasje.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kleshallene og handelsnisjene i rådhusets kjeller er fra den første bygningen oppført på 1200-tallet. Foto: © Polen.travel.no

Handel med tøyer, draperier og klær mellom øst og vest var viktig for Torun, og i rådhuset satte man av plass til nettopp dette, i tillegg til boder eller benker for salg av dagligvarer som for eksempel brød. Nesten symbolsk var altså rådhuset fundert på ulike handelsvirksomheter på grunnplanet. I andre etasje var det satt av plass til bystyremøter, ordførers kontor, administrasjon og domstol. Denne delen av rådhuset ble ombygd sent på 1300-tallet, samtidig som rådhustårnet ble påbygd til dagens høyde og utseende, fullført år 1385. Tårnet var sterkt inspirert av Flanderns kraftige tårn, Belfries, slik vi finner eksempelvis både i Ghent og Brügge. Den kvadratiske formen fikk rådhuset i siste halvdel av 1200-tallet da flere bygninger i et kvartal ble slått sammen, samtidig som de respektive bakgårdene ble inkorporert i én borggård.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Rådhuset med omgivelser utgjør et vakkert og harmonisk historisk senter. Foto: © Torun.pl

I perioden år 1603-04 gjennomgikk rådhuset en ganske omfattende rehabilitering. Fra å ha vært en bygning i gotisk stil, gjennomførte den hollandske arkitekten Anton van Obberghen en totalrenovering som dekket til de gotiske spissbuene med en gjennomgående senrenessanse – manieristisk – plan og utforming. Resultatet er interessant og imponerende. På hovedfasaden behold man inngangspartiet med gotiske blindarkader, mens fasaden ellers, etter at en ny etasje ble tilført, består av nisjer mellom pilastere som møtes øverst i en slags Tudorbue. Hver side av bygningen fikk også skjermfasader – de ble dessverre ødelagt i år 1703, men er i dag rekonstruert. Bygningen fikk også dekorative hjørnesteiner i sandstein på etter manieristisk mote og små hjørnetårn som dekorative elementer til et ellers ganske massivt bygg. Det flotte, kraftige tårnet i rådhusets ene hjørne beholdt sine gotiske elementer, nydelig dekorert med gotiske vinduer og blindarkader. Rådhuset har meget flotte interiører og er i høyeste grad verd et besøk. Mange arkitektoniske detaljer som dekorerte portaler, flotte trappeløp og storslåtte møtehaller forteller om tidligere tiders rikdom og makt. Det gamle rådhuset huser i dag et historisk museum for byen og distriktet.

Torun, Artusbygningen, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Artus-bygget oser av middelalder, makt og velstand. Du ser et hjørne av rådhuset til venstre i bildet. Foto: © Polen.travel.no

Vis-à-vis rådhuset finner du et annet spesielt og interessant hus – nemlig Artus-huset. Artus er en omskriving av Arthur – den engelske sagnkongen fra tidlig middelalder, som ble et symbol for St. Georg-ordenen. St. Georg var en kjøpmannsorden, som ble opprettet på 1300-tallet i Gdansk og i Torun, i forbindelse med Hanseatforbundets handels- og kontaktnett. Bygningene i Gdansk og Torun ble brukt til gilder, mottakelser og banketter. Bygningen slik du ser den i dag er fra 1800-tallet, mens konstruksjonen og byggemåten følger tegningene fra 1300-tallet. Artus-bygningen bidrer til å gi markedsplassen rundt rådhuset sitt middelalderske preg, og er en vakker, staselig og flott bygning. Det finnes en Artus-bygning i Gdansk også, fra 1300-tallet.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Toruns gamle markedsplass Rynek Staromiejski med kirken Santa Maria har flere lag av historie. Foto: © Tourism Torun

Torun – fra middelalderen til renessansen og reformasjonen
Toruns beliggenhet i innlandet gjorde at byen kom litt i skyggen av Gdansk, som på denne tiden var den ledende baltiske byen. Fra renessansen og reformasjonen ble Torun imidlertid et viktig senter innen kultur og vitenskap, noe som må ha vært en viktig inspirasjon for byens store sønn Nikolai Kopernikus, som tilbrakte sin ungdomstid her. Han flyttet ut for å studere i Krakow og Bologna, men vendte tilbake til Polen og området. Fra 1500-tallets reformasjon og utover 16- og 1700-tallet levde den tyskættede befolkningen – i hovedsak protestanter – side om side med den polske katolske befolkningen – ikke ute problemer. Her, som mange andre steder i Europa, var det stadig religionskonflikter og uroligheter.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

I kjølvannet av urolighetene mellom protestanter og katolikker, det såkalte “Blodbadet i Torun” fulgte henrettelser – selvfølgelig på det gamle markedet Rynek Staromiejski. Kilde: Wikipedia

I år 1724 inntraff en alvorlig hendelse her mellom studentene på en Jesuittskole og de protestantiske innbyggerne, som ble nyhetsstoff over hele Europa, nemlig det såkalte “Blodbadet i Torun”.

Mer om gamlebyen – Johannes-katedralen
Johannes-katedralen er en av Polens største kirker og viet til Johannes Døperen og Johannes Evangelisten. På engelsk kalles den St. Johns Cathedral og på polsk Katedra Świętojańska. Dette massive kirkebygget er et av de første som ble bygd av Den tyske orden, og den ble påbegynt rundt år 1250, i gamlebyen mellom rådhuset og elven Visla. Katedralen er i gotisk stil, bygd i murstein, og omtales på tysk som et eksempel på Backsteinsgotik. Backstein betyr bakestein som jo murstein vitterlig er.

Torun, gamlebyen, St Johannes-katedralen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Torun med den treskipede hallkirken St Johannes-katedralen

Johannes-katedralen er en treskipet hallkirke – det vil si at alt er bygd under ett og samme tak – at det i motsetning til en basilikakirke ikke er vinduer over sideskipene inn til hovedskipet. Det er 27 meter fra gulvet opp til ribbehvelvene som bærer taket. Sideskipene er på tradisjonelt gotisk vi tilført en rekke kapeller. Denne massive gotiske kirkebygningen utgjør en viktig del av Toruns byprofil når du ser over elven mot gamlebyen. Etter den andre freden i den Polsk-teutonske krigen i år 1466, tilfalt kirken den polske kongen. Kirken ble protestantisk i perioden år 1530 til år 1583, men har siden den gang vært katolsk. Som de fleste katolske kirker er Johannes-katedralen vakkert dekorert og absolutt verd et besøk. I kirken finner du Kopernikus-kapellet, hvor byens store sønn Nikolas Kopernikus (1473-1543) er gravlagt.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det “nye” markedet fra år 1274 med den ruvende Jacobskirken

Litt om St Jacobs kirke
St. Jacobs kirke ble bygd i første del av 1300-tallet ved det nye markedet i den såkalte nybyen fra 1274 – i dag en del av gamlebyen helt i øst, på oversiden av Teutonerborgen. St. Jacob er en basilikakirke, som skiller seg fra Toruns øvrige middelalderkirker ved at sideskipene har lavere tak enn hovedskipet, og at det på hovedskipets vegger, over takene til sideskipene, er vinduer som slipper inn lys. Kirken er dekorert utvendig med typiske elementer som pinakler og ornamenter i glasert murstein, samt gotiske blindvinduer og -arkader. Kirken er i daglig bruk av byens store katolske befolkning og er vanligvis åpen mellom klokken 11.00 og 13.00 fra tirsdag til lørdag og mellom klokken 15.00 og 17.00 på søndager. St Jacobs kirke er vakkert dekorert innvendig.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Santa Maria ligger i det ene hjørnet av den gamle markedsplassen. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl

Litt om St Marias kirke
St Marias kirke ligger i forbindelse med det ene hjørnet av det gamle markedet, bare et steinkast fra rådhuset. Denne kirken ble bygd av fransiskanermunker i siste halvdel av 1300-tallet, som en klosterkirke. På denne tiden var den en av Europas høyeste hallkirker med 26,8 meters under takhvelvet. Kirken har vakre velbevarte veggmalerier fra 1300-tallet og gotiske korstoler som er ansett for å være noen av de flotteste i hele Polen. Etter reformasjon byttet fransiskanermunkene side til protestantene og kalvinistene i år 1559, samtidig som byrådet tok over kirken. I år 1724, under religionsurolighetene ble kirken igjen katolsk, og overtatt av benediktinerordenen. Kirken var tilknyttet en stor klosterbygning helt siden den ble bygd, som ble revet i år 1821. Bare en liten del av vestvingen av klosterbygningen stå i dag.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Teutonerborgens omfang vitner om Toruns betydning for Den Tyske Orden. Foto: © Tourism Torun

Teutonerborgen i Torun
Noe av det første Den Tyske Orden gjorde da de hadde grunnlagt Torun, var å bygge festningen. Festningen ble ødelagt i år 1454 under et opprør mot Den Tyske orden, og åpnet år 1966 som et museum. Gdanisko-tårnet var relativt uskadd og huser deler av utstillingene, som er spredd rundt på borgområdet.

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

En del av restene etter Teutonerborgen ser du her. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl

Flere bygninger er restaurert og du får et godt inntrykk av hvordan en slik middelalderborg så ut og fungerte. Her finnes også en modell av hvordan borgen så ut da den var på sitt største, før den ble ødelagt. Befolkningen, som opprinnelig var tysk, var for øvrig med på å drive ut Den Tyske Orden og sørge for at byen ble lagt inn under Det polske kongedømmet etter den nesten 13 år lange polsk-teutonske krigen, som kulminerte i år 1466 med den andre fredsavtalen i Torun. Torun var befestet med kraftige bymurer totalt med 4 kilometer lange. Bymurene hadde ikke mindre enn 54 vakttårn, 11 byporter og 2 såkalte barbicans. En barbican er en liten sirkelrund borg, gjerne plassert foran de viktigste byportene, hvor besøkende kunne sluses inn og undersøkes før de slapp inn i byen.

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

En av tre byportene som har overlevd tidens og fiendens tann – Brama Klaztorna. Foto: © Torun.pl

Ni vakttårn og tre byporter har overlevd frem til i dag, sammen med deler av bymuren – nok til å gi et godt inntrykk av hvordan en middelalderby var befestet og beskyttet mot fiendtlige militære angrep. Når du ser nærmere på bymurene og byportene vil du se at disse er nøkternt dekorert i gotisk stil med glaserte murstein, blindarkader og murte profiler.

Alle fotos fra Wikipedia er gjengitt etter deres regelverk og kan benyttes i henhold til det.

Billig flyreiseBillig hotell

Billig flyreise
Billig hotell

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra hjørnet av den gamle markedsplassen hvor Kopernikus-statuen står – rådhuset er til venstre ute av bildet. Foto: © Polen.travel.no

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det flotte rådhustårnet i gotisk stil er en del av den opprinnelige rådhusbygningen fra 1200-tallet. Statuen av Nikolai Kopernikus i forgrunnen

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Torun er uløselig knyttet til vann, sjøfart og handel. Foto: © Torun.pl

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

En byport leder opp fra havnen ved elven Visla til gamlebyen og Johanneskatedralen. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Stormesteren Hermann von Salza ledet Den Tyske Orden i perioden år 1209 til 1239. Kilde Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den Tyske Orden hadde tilegnet seg et betydelig landområde rundt år 1410. Kilde: Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Et seglstempel fra 1300-tallet med logoen til Den Tyske Orden. Kilde: Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det er mye å se langs bymurene fra middelalderen i Torun – både på utsiden og innsiden. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Ikke alt på innsiden av bymurene er like gammelt – dette nette lagerhuset er nesten nytt – fra 1600-tallet. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Hotel Spichrz ligger rett innenfor byporten Mostawa. Foto: © Hotel Spichrz

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Slik ser byporten Mostawa som leder inn i gaten med samme navn, ut på utsiden mot elven. Foto: © Tourism Torun

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Smuget Podmura med lagerbygg innenfor vakttårnet – sett fra øst, fra Teutonerborgen. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kopernikusmuseet i gaten Mikolaja Kopernikum nr 15/17 er typiske tyske kjøpmannshus, slik vi finner dem i byer som Lübeck, Wismar og Stralsund

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Nok et flott Bürgerhaus – borgerhus eller kjøpmannshus med en dekorert barokk fasade

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det Curaviske bispepalasset i Torun er ikke direkte frastøtende, det heller. Foto: Pko / Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kopernikus’ hus i gaten av samme navn – gotisk, middelaldersk og vakkert. Foto Stephen McCluskey Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det staselige Rådhuset – Rathaus på tysk og Ratusz på polsk – var stedet der mange viktige beslutninger ble tatt

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Rådhuset til høyre – Holy Spirit Church i barokk stil til venstre. Foto: © Polen.travel.no

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra rådhusets borggård. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Merians illustrerte kart ov Torun fra år 1641 viser en sterkt befestet by. Kilde: Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Torun beleires av Carl Gustav og hans svenske tropper i år 1655. Etsing av Dahlberg anno 1697. Kilde: Wikipedia

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Santa Maria-kirken har karakteristiske åttekantede tårn. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Nikolas Kopernikus skulle ble den første som påviste det heliosentriske system skriftlig. Kilde: Wikipedia

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Panorama over gamlebyen i Torun med tre av de viktigste kirkene i Toruns gamleby – katedralen St. Johannes til venstre og Holy Spirit i midten og Santa Maria til høyre ved rådhustårnet. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

St. Johannes-katedralen har vakre glassmalerier. Foto: © Torun.pl

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Detalj fra en av altertavlene i St. Johanneskatedralen. Foto: © Torun.pl

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kirken Holy Spirit og rådhuset med den gamle markedsplassen midt på bildet. Foto: © Daniel Pach / Torun.pl

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

St. Jacobskirken er med sine doble tettsittende tårn litt fremmedartet. Foto: © Torun.pl

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

St. Jacobs kirke har overdådige interiører

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Santa Maria er lett å kjenne igjen med sine tre karakteristiske spir. Foto: © Tourism Torun

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Kirkene var tydelige merket på gamle kart og illustrasjoner, som på denne av Hartknoch fra år 1648. Kilde: Wikipedia

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Her sydet det en gang av liv, med krigslarm og væpnede riddere til hest. Foto: © Tourism Torun

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Imponerende festningsverk omgir fremdeles deler av gamlebyen. Foto: © Torun.pl

 Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Du kan med god samvittighet ta kvelden når du har bygd dette. Foto: © Torun.pl

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det skjeve vakttårn i Torun er blitt skjevt – etter noen hundre år på dårlige grunnforhold. Foto: © Torun.pl

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Et vannhull i nærheten av Pauliskibroen kan være gode å ha i bakhånd. Foto: © Polen.travel.no

Torun, gamlebyen, markedsplassen, rådhuset, Unescos liste over Verdensarven, Visla, Den tyske orden, Teutonerborgen, historisk, middelalder, Nord-Polen, Polen

Et siste blikk på området ved Teutonerborgen over elven Visla