Belgia2020-04-20T02:03:33+02:00

Belgia

Belgia er et svært undervurdert ferieland. De fleste nordmenn som har vært i Belgia har kun kjørt gjennom landet – på vei til eller fra Sør-Europa. Belgias kystlinje mellom Frankrike og Holland består i stor grad av praktfulle brede og langgrunne badestrender, med mange trivelige ferie- og badebyer. Belgia er ellers kjent for sine mange gamle, vakre byer, sitt sjenerøse kulinariske tilbud, øl, tegneserier, kunst og, selvfølgelig, Brüssel med sin vakre Grand Place og EU-byråkratiet.

Du kan lese mer om Belgia, Flan­dern og Vallonia her.

Nedenfor er samtlige destinasjoner i Belgia listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Antwerpen

Antwerpen er en alle tiders by, også i den forstand at byen repre­sen­terer de fleste drama­tiske histo­riske epoker, inklu­sive romersk erob­ring og angrep av norske vikinger. Byens popu­lære histo­riske senter er et eneste stort arki­tek­to­nisk frilufts­mu­seum, skulder til skulder med Europas nest største havn. Antwerpen er dess­uten verdens senter for diamant­handel, og kjent som et mote-mekka – i tillegg til å være selveste Rubens’ hjemby. Antwerpen ligger i Belgia og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Antwerpen Som i alle andre gamle [Les mer…]

Brugge

Brugge er en av Europas best bevarte histo­riske byer. Brugges hjerte er Markt, og på denne store plassen midt i Brugge ligger det impo­ne­rende rådhuset med det enorme tårnet ”Belfry”. Plassen er ellers omkranset av gammel, vakker bebyg­gelse, med blant annet renes­sanse-bygninger helt tilbake fra 1400-tallet. Mange av disse huser i dag restau­ranter. Rundt Markt finner du en stor velbe­vart middel­al­dersk gamleby, der sever­dig­he­tene ligger så tett at du må følge godt med for ikke å gå glipp av noe. Brugges gamleby ble i år 2.000 oppført på Unescos [Les mer…]

Brussel

Brussel har et fornemt histo­risk bysenter med et enormt tilbud av gour­met­res­tau­ranter. Brus­sels gamleby er med sin stor­slåtte møte­plass Grand Place et samlings­punkt for både byens innbyg­gere og besø­kende. Brussel kan by på en mengde histo­riske sever­dig­heter og har to oppfø­ringer på Unescos liste over Verdens­arven. Brussel – en spesiell hoved­stad Brussel er på mange måter en selv­mot­si­gende by, og repre­sen­terer den split­telsen som hele Belgia er gjen­stand for. Brussel tilhører hverken det fransk­ta­lende Vallonia eller det neder­landsk­ta­lende Flan­dern, til tross for at den flamske [Les mer…]

Ghent

Ghent er en fantas­tisk vakker gammel by i Flan­dern i Belgia. Knapt noe sted i Europa finner du en så gjen­nom­ført og vel bevart histo­risk bydel som i Ghent. I gamle­byen i Ghent er du omgitt av stor­slått arki­tektur langs kanaler, brosteins­smug og ‑gater, samt rundt de mange plas­sene. Over alt finner du serve­rings­steder, for det er her i gamle­byen at fast­bo­ende og besø­kende møtes for å prate, spise, drikke og kose seg sammen. Ghent er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om [Les mer…]

Leuven

Leuven har et histo­risk bysenter som kan ta pusten av selv den mest blaserte. Her finner du Belgias kanskje flot­teste rådhus i flam­boyant sengo­tisk stil, midt mellom to av byens best bevarte markeds­plasser. Snaue 30 kilo­meter fra Brüssel finner du denne vesle histo­riske småbyen, full av sjarm og histo­risk arki­tektur. Leuven er med sine Begijn­hofs oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Leuvens gamleby Leuven er et stykke Flan­dern, den neder­landsk talende delen av dette merke­lige landet Belgia. Leuven er hoved­staden i flamske [Les mer…]

Tournai

Tournai er en ytterst sjar­me­rende by med om lag 70 tusen innbyg­gere belig­gende i den vest­lige delen av Belgia. Tournai er imid­lertid fransk­ta­lende og admi­ni­stra­tivt tilhø­rende Vallonia, som utgjør Belgias østlige og mindre velstå­ende del, uten at det merkes i Tournai. Tour­nais markeds­plass er byens hjerte og møte­plass for både innbyg­gere og besø­kende. Tournai er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Tournai – en av de histo­riske byene i Belgia Plassen domi­neres av Tour­nais’ mektige ”Belfry”, tårnet som er alle Belgias byers symbol på [Les mer…]

Gå til toppen