Frankrike2018-03-15T18:28:53+01:00
  • Frankrike

Frankrike

Frankrike er et av de største og mest toneagivende landene i Europa. Men Frankrike er også mye mer enn et land. Frankrike er nesten et Europa i miniatyr, både geografisk og kulturelt. Hvor variert Frankrike er, forstår man best når man har besøkt det både vinterstid og om sommeren. Alpene i vinterskrud og Côte d’Azur i august er mildt sagt ytterligheter. Men det er egentlig Alpene og Côte d’Azur i samme sesong, også.

Du kan lese mer om landet og regio­nene ved å trykke på linkene Frank­rike, Nord-Frank­rike og Paris, Midt-Frank­rike, Vest-Frank­rike, Sørvest-Frank­rike og Sør-Frank­rike.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Frankrike listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Honfleur

Honfleur i Normandie er en av de vakreste småbyene i hele Frank­rike, og et meget popu­lært turistmål. Honfleurs midt­punkt er den gamle havnen, Vieux Bassin, et havne­bas­seng som ligger litt tilbake­trukket, beskyttet av moloer. Området rundt Vieux Bassin har en ytterst sjar­me­rende bebyg­gelse med bygninger helt tilbake fra middel­al­deren, som er meget godt bevart. Honfleur har vært et yndet oppholds­sted for kunst­nere, særlig mange av de mest kjente impre­sjo­nis­tene. Honfleur – en male­risk havneby Honfleur er som et levende museum, med sine skakke bindings­verkshus, brostein­lagte smug og de [Les mer…]

Le Mans

Mange nord­menn kjenner til byen Le Mans, ene og alene på grunn av et legen­da­risk, årlig 24-timers billøp. Le Mans har imid­lertid mer å by på – nemlig en vakker histo­risk bydel med bindings­verkshus langs smale brosteins­smug, arki­tektur fra middel­al­deren, og en bymur fra romer­tiden. Le Mans er nomi­nert til Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Le Mans I den vakre, histo­riske bydelen i Le Mans har man med flid og omhu tatt vare på sin gamleby, Vieux Mans. I dette unike histo­riske bysen­teret, som også går under [Les mer…]

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay er et av de virkelig gamle kirke­ste­dene i Frank­rike. Byen er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede på slutten av 500-tallet, som et reli­giøst senter. Både Karl den Store og hans far Pippin den Lille besøkte byen og ga offer­gaver til kirken og klos­teret. Le Puy-en-Velay ble alle­rede på 800-tallet et viktig stoppe­sted for pile­grimer på vand­ring til Santiago del Compos­tela i Nord-Spania. Denne pile­grims­ruten ble i år 1998 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Om å ankomme Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay i Frank­rike er en by [Les mer…]

Loiredalen

Intet sted i Frank­rike ligger slot­tene – châte­au’ene – like tett som i Loire­dalen. Dette frodige og natur­skjønne området sør for Paris var et naturlig valg for det franske konge­huset når hoffet skulle flyttes rundt og under­holdes med jakt, leker og musikk. Her bygde konge­huset en rekke slott – både til seg selv, koner og elsker­inner. Resul­tatet er at vi i dag kan besøke en rekke sjar­me­rende, fantasi­fulle og vakre chate­au’er i Loire­dalen. Mange av dem er åpne for publikum. Château Chambord, Château Chaumont og Château Chen­on­ceau Disse [Les mer…]

Lyon

Lyon er regio­nens hoved­stad og kjent som gourmet-byen fremfor noen. Lyon ligger vakkert til på begge sider av elvene Sâone og Rhône, som møtes har. Byen er mer enn to tusen år gammel, og ble grunn­lagt av romere i år 43 før Kristus. Lyon, som den gang het Lugdunum, ble dermed både admi­ni­stra­sjons- og handels­ho­ved­stad i romer­ti­dens Gallia. Lyon er i dag en smart, velstå­ende og elegant storby. Byen kan forvirre litt. Lyon har mange ulike sider, ettersom stor­byen både et handels­sen­trum, en indu­striby, en bankier- og finansby, en messeby, [Les mer…]

Marseille

Marseille i Provence er Frank­rikes største og viktigste havneby, og mye mer enn det. Den som første gang kommer hit blir over­veldet av stør­relsen, den sydfranske arki­tek­turen, havnen, gamle­byen og atmo­sfæren. For ikke å snakke om tilbudet av bade­strender i og utenfor Marseille, maten, kulturen og alt det du som ferie­gjest kan oppleve i denne store havne­byen. Over Marseille og havnen Vieux Port ruver den vakre kate­dralen Notre-Dame-de-la-Garde, på byens høyeste punkt 155 meter over havet, med et 46 meter høyt tårn kronet av en gyllen madonna­figur. For et [Les mer…]

Menton

Menton er en typisk sørfransk kystby, som omfatter en bratt og pitto­resk gamleby med murhus i pastell­farger slik tradi­sjonen er i denne delen av Frank­rike. Menton har flotte bade­strender med fin hvit sand på begge sider av klippen, der byen ble anlagt en gang i antikken. Menton er siste stopp på Cote d’Azur og grensen til er Italia bare en drøy kilo­meter lenger øst. Mer om Menton Menton består av to deler, gamle­byen på klippen, og “nybyen” som strekker seg i vest­over med flotte strender og hoteller, [Les mer…]

Mont-St.-Michel

Mont St Michel i Normandie i Frank­rike er en helt enestå­ende middel­al­derby. Her ble det alle­rede på 700-tallet oppført et kapell på klippen, og fra 900-tallet begynte bene­dik­ti­ner­munker å bygge klos­teret på toppen av den ruvende klippen, som utgjør basen for bebyg­gelsen. Mont St Michel ble alle­rede i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mont St Michel i Normandie Impo­ne­rende bygge­kunst er bare fornavnet når dette middel­al­der­an­legget skal beskrives. Steinen ble hentet fra Iles Chausey, utenfor Gran­ville. Med middel­al­de­rens bygninger er klippen blitt dobbelt [Les mer…]

Montpellier

Montpel­lier er en meget dyna­misk, ungdom­melig univer­si­tetsby i Sør-Frank­rike. Montpel­lier ligger kun 9 kilo­meter fra noen av Europas beste bade­strender, har et uteliv som få andre byer i Frank­rike kan vise til, og kan by på en mengde shop­ping-mulig­heter og sever­dig­heter. Montpel­lier er hoved­staden i regionen Languedoc-Rous­sillon, og er på mange måter kontras­tenes by. Montpel­lier – en by med store kontraster Montpel­lier har både den histo­riske bydelen Écusson fra middel­al­deren, det vakre sentrums­om­rådet med Place de la Comédie, utbygd med klas­sisk arki­tektur på 1800-tallet, samt den hyper­mo­derne [Les mer…]

Nantes

Nantes er en spen­nende og levende gammel by, med både moderne og histo­risk bebyg­gelse. Her kan du rusle langs frede­lige kanaler, og plut­selig komme forbi hus og kvar­taler med umis­kjen­nelig Art Noveau-arki­tektur. Nantes er en gammel by ved utløpet av elven Loire, Frank­rike I Nantes gamleby, rundt den histo­riske bykjernen Place St. Croix finner du en mengde hygge­lige kafeer, restau­ranter og barer. Her ligger også den merke­lige Câthed­rale St.-Pierre, påbe­gynt i 1434, men under bygging helt frem til slutten av 1800-tallet. Cours St André, plassen ved [Les mer…]

Narbonne

Narbonne i Sør-Frank­rike er en mer enn to tusen år gammel by med et godt bevart histo­risk senter. Narbonne har bygnings­rester fra romer­tiden, middel­al­deren og senere epoker. Canal de la Robine deler byen i to og langs denne ferd­sels­åren er det mange fine, gamle bymil­jøer – blant annet en bebodd bro fra middel­al­deren. Narbonne kan by på stor­ar­tede museer, både innen kunst og historie. En enorm, ufull­ført gotisk kate­dral er blant byens mest besøkte histo­riske sever­dig­heter. Narbonne – middel­alder og en bebodd bro Narbonne er ikke bare en [Les mer…]

Nice

Nice er en av de mest besøkte byene på rivie­raen syd i Provence i Frank­rike. Nice har en vakker gamleby, flere stor­ar­tede museer, et yrende havne­om­råde og en 8 kilo­meter lang havne­pro­me­nade langs flotte bade­strender. Her finner du en hel bydel bestå­ende av belle-epoque-arki­tektur, med noen av Europas mest luksu­riøse hoteller. Mer om vakre Nice i Provence Nice har noen av de fineste bymil­jøene i hele Europa. En idyl­lisk og trivelig gamleby, et hektisk og farge­rikt havne­om­råde, og midt i mellom ligger klippen ”Le Chateau”, som i [Les mer…]

Nimes

Nimes er en av Sør-Frank­rikes flot­teste og mest elegante byer. Nimes har masse å tilby sine besø­kende, enten de kommer hit på grunn av histo­riske sever­dig­heter, de moderne arki­tek­to­niske prosjek­tene eller for å oppleve byen med den spesi­elle sørfranske atmo­sfæren. Nimes er oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Nimes er både en gammel og ny by Det symbo­li­seres godt ved to viktige bygg som ligger ved siden av hver­andre i hjertet av Nimes, Maison Carré og Carré d’Art. Maison Carré er et romersk tempel bygget en [Les mer…]

Orange

Orange i Provence i Frank­rike er en meget trivelig liten by, belig­gende rett nord for Avignon, ikke langt fra elven Rhône. Gamle­byen ligger rundt det romerske teateret ved foten av klippe, og er både vakker, pitto­resk og inter­es­sant. Orange – prakt­bygg fra romer­tiden Orange i Provence har nemlig to av Europas flot­teste bygg­verk fra romer­tiden – og det sier ikke så lite. Théatre Antique d’Orange ble oppført under keiser Augustus i årene 27–25 før Kristus og ble sammen med byens triumfbue oppført på Unescos liste over Verdens­arven [Les mer…]

Orleans

Orléans i Loire-dalen er byen som ble reddet fra engelsk­men­nene i 1429 – av en kvinne, Jeanne d’Arc – som senere led martyr­døden da hun ble brent på bålet på torget i Rouen. Hvert år, den 29. april samt 7. og 8. mai blir hun feiret av byens borgere med opptog og masse festi­vitas. Orleans bevarte gamleby Orleans ble sterkt skadet under 2. verdens­krig, men har frem­deles en ganske omfat­tende gamleby – det vil si en rekke kvar­taler med hus fra middel­al­deren og renes­sansen. Hotel Groslot [Les mer…]

Paris

Paris har gjennom årtier vært et av de aller mest popu­lære storby-reise­må­lene for nord­menn. Paris har en helt spesiell atmo­sfære, og er med sitt helt enestå­ende tilbud innen kunst og arki­tektur et sant paradis for den kultur­in­ter­es­serte. En utford­ring med å besøke Paris, er å velge hva man vil se – uten å slite seg ut. Her presen­terer vi det histo­riske Paris inklu­sive middel­al­de­rens bygninger, som du kanskje ikke kjenner så godt til – men som er lett tilgjen­ge­lige. Paris er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Pau

Pau er en litt spesiell sørfransk by, som ligger vakkert til med stor­slått utsikt mot Pyre­neene. Denne velstelte og erke-occi­tanske byen har gjennom histo­rien vært åsted for viktige hendelser. Klimaet i Pau er mildt og vennlig også tidlig vår og sen høst, og byen ble populær blant euro­peisk over­klasse på 1800-tallet, noe som er forkla­ringen på den elegante Belle Epoque-arki­tek­turen som kler byen så godt. Mer om Pau Pau er med sine 80 tusen innbyg­gere ingen liten by, men det histo­riske sentrum hvor folk møtes er kompakt og [Les mer…]

Perpignan

Perpignan i Sør-Frank­rike er hoved­staden i provinsen Rous­sillon, og selve navet i utvik­lingen av regionen i alle hense­ender, ikke minst turisme. Kyst­linjen ved Perpignan er velsignet med noen av Frank­rikes beste bade­strender, og her finnes et utbud av ferie- og bade­steder de færreste nord­menn er klar over. Perpignan – kyst, bading og middel­alder Byen Perpignan ligger 11 kilo­meter inn i landet, med den vesle bade­byen Canet-Plage som nærmeste forstad på selve kysten. Kyst­linjen i dette området er ganske spesiell. Den nord­ligste tredje­delen av kysten består hoved­sa­kelig av gylne [Les mer…]

Poitiers

Poitiers har et meget trivelig og pitto­resk histo­risk sentrum, med en mengde bindings­verkshus, og flere kirker og profane bygg fra middel­al­deren. Den gamle byen Poitiers er berømt, kanskje først og fremst fordi det var her den muslimske ekspan­sjonen ble slått tilbake i tidlig middel­alder. Det skjedde i år 732, da forlø­peren til det karo­lin­giske dynas­tiet, Karl Martell, slo araberne i et vold­somt slag, og med det ble utgangs­punktet for en ny fran­kisk konge­slekt. Poitiers var også åstedet for et stort slag i 1356 under hundre­års­krigen mellom England og Frank­rike. Aqui­taine [Les mer…]

Port Grimaud

Port Grimaud i Provence i Frank­rike er en nyskapt, vakker kanalby med lyst­båt­havn, i sin helhet bilfri og avsperret fra allmenn ferdsel. Byen er tegnet og bygget av arki­tekten Fran­cois Spoerry. Prosjektet startet i 1966 og tredje trinn ble full­ført for få år siden. Port Grimaud – en flun­kende ny, gammel by Resul­tatet er en sjar­me­rende ferieby med hoteller og restau­ranter av god stan­dard. Lyst­båt­havnen er første­klasses, og bor man i byen kan man fortøye langs en av kana­lene ved anvist plass. Pris­ni­vået er forholdsvis høyt, og gleden [Les mer…]

Quimper

Quimper er den gamle hoved­staden i det enda eldre Cornouailles (Corn­walls), og her holdes gamle bretonske tradi­sjoner i hevd. I sentrum av gamle­byen Vieux Quimper, finner du en vakker nyre­no­vert kate­dral i gotisk stil, omgitt av bindings­verk-bebyg­gelse som er karak­te­ris­tisk for denne delen av Frank­rike. Quim­pers vakre gamleby I Quim­pers bilfrie gamleby ligger det en mengde forret­ninger, som selger byens typiske fajanse og annet hånd­verk. I Quimper i Bretagne kan du også kjøpe bøker på det regio­nale keltiske språket breton. Dette spesi­elle språket retur­nerte fra Stor­bri­tannia en gang [Les mer…]

Reims

Første gang du ankommer Reims får du et sjokk. I det du runder hjørnet til byens hjerte, åpen­barer det seg en gotisk kate­dral med dimen­sjoner du ikke trodde var mulig, nemlig Notre Dame de Reims, som ble påbe­gynt i det Herrens år 1252 etter at forgjen­geren ble ødelagt av brann i år 1211. Kate­dralen troner på den store, åpne Place de Cardinal Lucon, som i sannhet er histo­risk grunn. Når du står her, så vit at det gjorde også Jeanne d’Arc i år 1429, da Charles VII ble kronet. [Les mer…]

Rennes

Rennes er en sjar­me­rende bretonsk by med en omfat­tende histo­risk bebyg­gelse. I den fine gamle­byen finner du du smale brosteins-smug og tradi­sjo­nell bebyg­gelse i bindings­verk helt tilbake fra middel­al­deren. Det histo­riske bysen­teret er ovalt, med gater som går i bue, etter den gamle bymuren.  Rennes har også flotte middel­al­der­kirker, som sammen med den eldste bebyg­gelsen unngikk ødeleg­gelse under den kata­stro­fale bybrannen i år 1720. Mer om Rennes I dag består Rennes av en moderne by med en omfat­tende bydel bestå­ende av barokk og klas­si­sis­tisk arki­tektur etter den store [Les mer…]

Rouen

Når du kommer inn i gamle­byen i Rouen, er det som om du har forflyttet deg fem hundre år tilbake i tiden. Den histo­riske delen av Rouen har kompakt og gjen­nom­ført bindings­verk-bebyg­gelse med arki­tektur fra romansk periode, gotikken og renes­sansen. Og du er i sannhet på histo­risk grunn. Her ble Jeanne d’Arc brent på bålet på torget Place du Vieux-Marché i år 1431 – fordi hun hadde kledd seg i bukser. Rouens gamleby er oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Rouen I gamle Rouen [Les mer…]

Saint-Tropez

Saint-Tropez i Provence i Syd-Frank­rike er kanskje den av de små ferie- og bade­byene som vi ster­kest forbinder med jetset­tere, natteliv, lystya­tcher og film­stjerner. Etter at denne vesle, hygge­lige opprin­nelig fisker­lands­byen pietets­fullt ble gjen­opp­bygd etter krigen, ble den oppdaget av film­in­du­strien. Og så gikk det som det gikk. Saint-Tropez – film­stjerner og wannabees I 1959 ble filmen Da Gud Skapte Kvinnen med Brigitte Bardot spilt inn og lansert i Saint-Tropez. Etter dette ble vesle Saint-Tropez aldri den samme. Kjen­diser, film­folk og wannabees strømmet til og har bidratt [Les mer…]

Saumur

Saumur i Loire-dalen er kjent for mer enn det enorme, vakre slottet fra 1300-tallet, som kneiser elegant over elven Loire. Château de Saumur er åpent for publikum. Her kan du får en omvis­ning som tar deg med rundt i de fleste av slot­tets kriker og kroker, inklu­sive porse­lens­sam­lin­gene og rytter­ut­stil­lingen. Når du står oppe ved slottet og skuer utover elven og byen, kan du fore­stille deg hva den opprin­ne­lige bygg­herren, Louis den I. av Anjou, følte. Saumur i Loire-dalen, Frank­rike Saumur har hoved­sa­kelig arki­tektur av stein, en [Les mer…]

Séte

Sète i Sør-Frank­rike er en både pitto­resk og livlig by ved Golfe du Lion, som ikke uten grunn kalles Langue­docs Venezia. Sète har en av Sør-Frank­rikes viktigste kommer­si­elle havner, og dette er med på å gi denne spesi­elle ferie­byen et litt anner­ledes auten­tisk preg. Her kan du rusle rundt i havne­kvar­te­rene og titte på et ekte hver­dagsliv for sjøfol­kene fra forskjel­lige nasjoner, som er innom her. Gå gjerne inn på en av de røffere sjap­pene her og spis et måltid mat eller kos deg med en forfrisk­ning. Her vil du [Les mer…]

St.-Émilion

Vesle St.-Émilion er en av verdens mest kjente vinbyer. Saint-Émilion, som byen også kalles, ligger ved elven Dordogne cirka 40 kilo­meter øst for byen Bordeaux, og vinpro­duk­sjonen her har røtter helt tilbake til romer­tiden. St.-Émilion har en helt enestå­ende arki­tektur fra middel­al­deren, og er et godt eksempel på hva oppgangs­tider med påføl­gende nedgangs­tider har å bety for hvordan bebyg­gelse blir bevart. St.-Émilion ble i år 1999 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om St.-Émilion og området Det første som slår deg når du besøker St.-Émilion er [Les mer…]

St.-Malo

St.-Malo er en svært livlig havneby med ferge­for­bin­delser til øyene Jersey og Guernsey. Byen har en broket fortid og drama­tisk historie. Den histo­riske bydelen ligger innenfor kraf­tige bymurer på utsiden av det skjer­mede havne­om­rådet, helt ut mot havet. Innenfor fest­nings­mu­rene finner du en velbe­vart gamleby. Fest­nings­vol­lene gir fin utsikt over havet og øyene utenfor. Mer om St.-Malo St.-Malo er en handels- og sjøfartsby med lange og stolte tradi­sjoner. Byen hadde sin gull­alder fra 1500- til 1800-tallet. På 1600-tallet hadde byen Frank­rikes største havn. I denne tiden hadde [Les mer…]

Strasbourg

Stras­bourg har en vakker gamleby med bindings­verk-arki­tektur typisk for Alsace, som ligger midt i Rhinen på øya Grande Île. Der hvor elven deler seg kan du tyde­ligst se byens røtter fra middel­al­deren. Den over­bygde broen Ponts-Couverts med fire vakt­tårn og kanal­om­rådet Petite France er selve essensen av Alsaces og Stras­bourgs histo­riske arv. I 1988 ble Stras­bourg og Grande Île oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Stras­bourg Stras­bourgs histo­riske bysenter Petite France på Grande Île er ikke større enn at du kan få den med deg [Les mer…]

Toulouse

Toulouse er motset­nin­genes by. Her finner du det eldste Frank­rike, hånd i hånd med landets fremste senter for fly- og romfarts­in­du­stri. Toulouse er fra gammelt av kjent som den røde byen på grunn av sin omfat­tende mursteins-arki­tektur i den histo­riske bydelen. Byen har en lang og broket historie som strekker seg 2800 år tilbake i tid, og har vært etter­traktet av skif­tende makt­ha­vere på grunn av sin rikdom gjennom århund­rene. Mer om Toulouse Toulouse er en stor by, Frank­rikes fjerde største og Sørvest-Frank­rikes ledende. Byen fikk sitt [Les mer…]

Tours

Tours i Loire-dalen er en meget gammel by, og en av Loire-dalens største. Tours er en meget levende og livat by med en drøss utesteder og et ganske heftig uteliv. Byen har et univer­sitet med 30.000 studenter, som gjør sitt for at byen aldri blir kjedelig. Tours – en gang romersk Byen har vært romersk, og dagens utgave er bygd oppå denne. Place Plume­reau, Cath­é­drale St.-Gatien og Hotel-de-Ville (rådhuset) danner trian­gelet som utgjør gamle­byen. Innenfor dette området finner du et vell av spise­steder, barer, kafeer, mote­for­ret­ninger, galle­rier og [Les mer…]

Uzès

Uzès i Sør-Frank­rike er en åpen, livlig og munter småby med et svært trivelig torg, Place aux Herbes, omgitt av dype bueganger der butik­kene stiller ut varene sine. For butikker er det mange av i denne histo­riske lille byen fra romer­tiden. Over 400 hundre stykker skal det være totalt i Uzès; alt fra lokale spesia­li­teter som oliven og trøffel vin, ost og honning, til kjøk­ken­ut­styr, stoffer, kunst­hånd­verk, møbler, lamper, tepper, lærvarer, glass og kera­mikk. Uzés – en gammel, populær markedsby På markeds­plassen er det flere kafeer og restau­ranter [Les mer…]

Vannes

Vannes er en av Bretagnes eldste byer, og ligger beskyttet helt innerst i Golfe du Morbihan. Vannes er en travel og livlig handelsby, med en godt bevart bydel fra middel­al­deren. Når du går opp i byen fra byporten Porte Vincent finner du den gamle markeds­plassen. Ved Place de Lices er det fullt av velbe­varte hus fra 1500-tallet. Her fant turne­ringer sted i middel­al­deren. Cath­é­drale St.-Pierre er fra 1200-tallet. Ved vest­fronten av kate­dralen finner du et over­bygget marked, La Cohue, som er like gammelt. Mer om Vannes Vannes kan [Les mer…]

Vézelay

Vézelay er en utrolig velbe­vart middel­alder-landsby i Burgund, med en spesiell romansk kirke, Cath­é­drale Sainte-Madeleine. Vézelay ligger langs en av de opprin­ne­lige pile­grims­le­dene til Santiago del Compos­tela, og var i middel­al­deren et meget viktig kirke­sted, på grunn av at Maria Madeleines reli­kvier angi­velig er oppbe­vart i krypten her. Lands­byen er anlagt på begge sider av hoved­veien, i dag gågate, fra byporten nederst opp til den store, vakre kirken øverst i byen. Når du rusler oppover her, føler du deg hensatt til helt andre tider. Vézelay ble alle­rede i 1979 [Les mer…]

Go to Top