Hellas2018-04-09T18:56:07+02:00
  • Hellas reisdit.no

Hellas

Hellas er blitt et utrolig populært reisemål i løpet av det siste tiåret. Mennesker som har besøkt og oppdaget dette vakre og vennlige landet, blir aldri helt ferdig med det. Det er mange grunner til det. Hellas har noe å tilby alle sine feriegjester, store som små.

Hellas kan dess­uten by på store kultur­skatter for den som lar seg fasci­nere av slikt. Ikke bare ligger antik­kens Hellas til grunn for hele den vest­lige sivi­li­sa­sjons tenke­sett, men arki­tek­turen, lege­vi­ten­skapen, fysikken, mate­ma­tikken – ja, selv idretten har antik­kens Hellas som grunnmur. Best av alt er at så mye av denne eldgamle arven er bevart. Nær sagt over alt hvor du kommer i Hellas, finner du arki­tektur, kunst og arkeo­logi, som er tilgjen­gelig for deg.

Du kan lese mer om landet og regionene ved å trykke på linkene Hellas, Athenområdet, Peloponnes, Det øvrige fastlandet, Kreta og De øvrige øyene.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Hellas lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Aegina

Aegina, i Hellas ofte kalt Egina eller Aígina, er en vakker øy som ligger om lag 20 kilo­meter fra Athens havn, Pireus. Aegina er et meget popu­lært reisemål også blant athe­nerne, som ofte reiser ut til øya med fami­lien i week­enden for å slippe unna sommer­heten i Athen. Det finnes bade­strender rundt om på hele øya, men de beste befinner seg på vest­kysten. Mer om Egina i Hellas Aegina utenfor Athen passer ypperlig for barne­fa­mi­lier, men også for dem som er inter­es­sert i kultur. Kyst­linjen rundt om [Les mer…]

Athen

Athen har i mer enn tre tusen år vært hoved­staden i Hellas. Få byer i verden kan vise til en så symbol­tung kulturarv som Athen. Spesielt Akro­polis og parken rundt har mange flotte bygninger fra antikken å vise til. Museene i Athen kan oppvise helt unike samlinger av gresk kunst fra både antikken og forhis­to­risk tid. Athens Akro­polis ble i år 1987 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Athen Athen er enorm i utstrek­ning og har om lag 3,7 millioner innbyg­gere. Athen kan virke litt forvir­rende [Les mer…]

Chania

Khania eller Chania er en meget populær ferie­de­sti­na­sjon på Kretas nord­vest­kyst. Både øst og vest for byen finnes det en rekke mindre ferie- og bade­byer. Khania er en meget gammel by, som har eksis­tert i nesten 4 tusen år. Det meste av sever­dig­he­tene i Khania finnes i området rundt den vene­ti­anske havnen. Her ligger det en rekke restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og her er det alltid mye folk om kvel­dene. Denne histo­riske delen av byen er full av pitto­reske smug og smågater. Denne eldste delen av Khania er i stor [Les mer…]

Chios

Chios eller Khios er en vakker og kupert øy med liten og spredt befolk­ning. Her kan man kjøre langt uten å møte særlig trafikk. Hoved­staden på Chios i Hellas heter Chios by og ligger midt på øyas østkyst. Herfra kan du se over til Tyrkia. Chios i Hellas har flere tilbud til deg som søker kultur­opp­le­velser. Klos­teret Nea Moni ble i 1990 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. En rundtur på Chios Chios er en særegen gresk øy med helt spesi­elle middel­alder-lands­byer belig­gende på den sørlige halv­delen [Les mer…]

Kefallonia

Kefal­lonia i Hellas er en vakker liten øy, belig­gende i det joniske hav, vest for Pelo­ponnes. Kefal­lonia er kupert og fjellrik, med det 1630 meter høye fjellet Aínos som høyeste punkt. Kefal­lonia har mange flotte strender, rundt om på hele øya. Selv der det er mest klipper langs kysten, dukker det opp små viker og bukter med flotte sand­strender. Her kan man bade og kose seg helt usje­nert. Hoved­staden Agóstoli ligger på den ene siden av et nes sørvest på øya. Argó­stoli – hoved­staden på Kefal­lonia Argó­stoli [Les mer…]

Korfu

Corfu eller Korfu tilhører de Joniske øyer, som ligger helt vest i Hellas, utenfor grensen mot Albania. Land­skapet er svært variert. Her er alt fra kilo­me­ter­lange strender til forreven klippe­kyst, avbrutt av små bukter med flotte sand­strender. Korfu var ett av de tidligste charter-reise­må­lene for skan­di­na­viske turister, og har havnet litt i skyggen. Korfu har frem­deles masser å by på for den kultur­in­ter­es­serte. Korfu by har vært oppført på Unescos liste over Verdens­arven siden år 2007. Korfu har noe for alle Øya passer for alle typer ferie­rende, uansett [Les mer…]

Kos

Kos i Hellas er Dode­kane­sernes 3. største øy og ofte omtalt som ”kontras­tenes øy”. På denne vakre øya sørøst i Egeer­havet finner du nemlig alt fra strender til 1000 meter høye fjell, her finner du total stillhet og heftig natteliv. De lengste og flot­teste bade­stren­dene ligger på nord­kysten, og på denne delen av øya er det turismen som gjelder. Kos har også mye å by på for den kultur­in­ter­es­serte, blant annet arki­tektur fra antikken og middel­al­deren. Kos og kultur­se­ver­dig­heter I tillegg har øya et vell av sever­dig­heter [Les mer…]

Kyrenia

Kyrenia er en gammel havneby som ligger på den tyrkiske nord­kysten av Kypros. Kyrenia har et sjar­me­rende havne­parti med uten­dørs restau­ranter langs hele den vakre prome­naden, som går i en bue langs hele den vene­ti­anske havnen, som sommerstid er full av lyst­båter og fisker­båter. Kyrenia – tempel­rid­der­borgen ved havnen Den 800 år gamle vene­ti­anske borgen ruver over havnen og bidrar til å gi havne­byen Kyrenia sin egen­ar­tede karakter. Om kvelden er borgen flom­be­lyst, og havne­om­rådet fullt av ferie­gjester og fast­bo­ende som koser seg på restau­ran­tene og barene her. [Les mer…]

Lesbos

Lesbos er Hellas’ tredje største øy målt etter areal. Lesbos ligger i det nord­lige Egeer­havet, rett utenfor kysten av Tyrkia. Lesbos er formet som en hestesko (dersom man legger litt godvilje til), delt av Kalloni-bukten som spiser seg mer enn halv­veis inn i øya. Lesbos er en svært frodig øy. Sørdelen av øya er i stor grad skog­kledd, mens den nordre delen, og spesielt i nord-vest er vesentlig mer karrig, uten skog. Det fine med øya er, at selv om den er oppdaget av turister, så lever mange lokal­sam­funn tilsyne­la­tende [Les mer…]

Mykene

Mykene er i dag restene av et citadell, en befestet by, som befinner seg nord på halvøya Pelo­ponnes. Mykene var et makt­senter i bronse­al­de­rens Hellas, og peri­oden fra midt i det 16. århundret til cirka år 1100 før vår tids­reg­ning omtales histo­risk som mykensk tid. Mykene ligger på en klippe­for­ma­sjon som er skapt for formålet – å bygge en by som er lett å forsvare, og som tåler lang tids belei­ring. Mer om Mykene Fest­nings­ver­kene på Mykene ble opprin­nelig bygget fra midt i det 16. århundre før vår [Les mer…]

Mykonos

Første gang man ankommer Mykonos, spør man seg selv: Hva har folk levd av her gjennom tidene? Mykonos er nemlig prak­tisk talt uten vege­ta­sjon. Det eneste som synes å vokse her, er de hvite vind­møl­lene, som står på rekke og rad oppover langs åsryg­gene i det golde land­skapet. Mykonos tilhører øygruppen Kykla­dene og er i dag en av Øy-Hellas’ mest popu­lære desti­na­sjoner, ved siden av Kreta og Santo­rini. Mykonos er ellers kjent for sitt ualmin­nelig heftige natteliv, som sammen­liknes med det løsslupne Ibiza. Mer om Mykonos Mykonos ble [Les mer…]

Paphos

Paphos (Pafos) på Kypros er mest kjent for sin oldtidsby, eller rettere sagt restene av denne. Paphos har vært bebodd helt siden nyere stein­alder, det vil si mellom 5–7 tusen år tilbake 5000 år tilbake. Paphos på Kypros var et kult­senter for både Afro­dite- og førhel­lenske frukt­bar­hets­gud­inner. Afro­dites fødsels­sted var i følge legen­dene på Kypros, hvor et tempel tilegnet henne ble reist av myke­nere i det 12. århundre før Kristus. Paphos – på Unescos liste over Verdens­arven Paphos ligger vest på øya Kypros og er oppført på Unescos [Les mer…]

Parga

Parga i Hellas er en idyl­lisk liten by, belig­gende i skrå­nin­gene opp fra en lun bukt med fisker­havn. Det er fine bade­strender på begge sider av bykjernen, i de tillig­gende buktene. Parga passer godt for barne­fa­mi­lier. Det idyl­liske havne­om­rådet i Parga er byens hjerte. Paga – gamle­byen og havna I havne­om­rådet i Parga samles man på en av de trive­lige barene eller taver­naene, eller rusler langs strand­pro­me­naden og ser på folke­livet. Opp fra havnen i Parga går det trange smug og smale gater mellom husene, noen av dem [Les mer…]

Paros

Paros i Hellas er kjent som den timi­anduf­tende øya, den tredje største innen øygruppen Kykla­dene. Rundt om på Paros finner små pitto­reske fisker­lands­byer som i dag også er bade- og ferie­byer, men med gamle dagers sjarm ivare­tatt. Paros – en rundtur Rundt hele Paros finner du fine bade­strender, spesielt midt på østkysten og nord på øya. Byer som Piso Livadi på østkysten, Parikia i vest og Nauossa i nord er alle stem­nings­fulle fisker­lands­byer med masser av sjarm og et ganske beda­gelig tempo. Paros passer ypperlig for barne­fa­mi­lier, men [Les mer…]

Patmos

Patmos i Hellas er en fredelig og vakker øy som ligger helt nord i øygruppen Dode­kane­serne, utenfor sydvest­kysten av Tyrkia. Patmos har flere trive­lige ferie- og bade­byer rundt om på øya, et par av dem opprin­nelig fisker­lands­byer. Det bor kun 2500 innbyg­gere på Patmos, de fleste i havne­byen Skala og klos­ter­byen Chora, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven – kjent som stedet er der evan­ge­listen Johannes skrev sin Åpen­ba­ring. Mer om Patmos i Hellas Patmos har daglige ferge­anløp med en mengde besø­kende, som får omvis­ning i [Les mer…]

Peloponnes

Pelo­ponnes i Hellas er en stor halvøy helt sør i Hellas, som kun er forbundet med resten av Hellas via en smal land­stripe ved Korint. Pelo­ponnes i Hellas har en rekke fine små bade- og ferie­byer rundt meste­parten av kyst­linjen. Pelo­ponnes i Hellas er fjell­rikt, spesielt i innlandet og i sør, der klipper stuper rett ned i havet, kun avbrutt av små lune viker med bade­strender. På Pelo­ponnes finner du flere steder som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Pelo­ponnes – en rundtur Du finner mange [Les mer…]

Rethymnon

Rethymnon ligger flott til på en odde ved enden av en mile­lang bade­strand med fin sand. Gamle­byen har smale bloms­ter­pyn­tede smug på kryss og tvers, med et mylder av restau­ranter, butikker, barer og kafeer. I gamle­byen finner du også en vene­ti­ansk havn fra middel­al­deren, et fest­nings­an­legg fra 1500-tallet, og bygnings­rester helt tilbake fra romer­tiden. Mer om Rethymnon Rethymnon ligger omtrent midt på den vest­lige halv­delen av Kretas nord­kyst, og er øyas tredje største by med cirka 40 tusen faste innbyg­gere. Den eldste bydelen ligger på en odde, [Les mer…]

Rhodos

Rhodos er en vakker og spen­nende øy, sørøst i Egeer­havet. Rhodos kan by på flotte bade­strender, livlig uteliv og histo­riske sever­dig­heter. Rhodos by er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. I fjel­lene finner du klostre, som er mer enn tusen år gamle. Langs kysten på den nord­lige halv­delen av øya er det flere bade­byer og tradi­sjo­nelle fisker­lands­byer. Rhodos by er et funn for den kultur­in­ter­es­serte, men også for deg som vil ha en tradi­sjo­nell bade­ferie. Rhodos – en rundtur Nord­vest­siden av Rhodos i Hellas har et rela­tivt flatt [Les mer…]

Samos

Samos i Hellas ligger øst i Egeer­havet, utenfor vest­kysten av Tyrkia, med i alt 36 tusen innbyg­gere. Samos er en av de mest popu­lære ferie­øyene i Hellas, og det er ikke uten grunn. Samos i Hellas er nemlig ikke bare used­vanlig grønn og vakker, her er også en rekke vakre fisker­lands­byer spredt rundt på øya. Samos kan by på stor­ar­tede kultur­minner fra både antikken og tidlig kristen tid. Byene Pythagóreion og Heraion på Samos er begge oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Sol og bading i Vathy eller [Les mer…]

Skiathos

Skiáthos ligger i øygruppen Spora­dene og passer fint for fami­lie­fe­rier. Rundt om på hele øye ligger det flotte bade­strender i buktene i det kuperte klippe­land­skapet som gir øya mye av sin karakter. Over alt finner du sjar­me­rende taver­naer og kafeer der du kan nyte et måltid eller en forfrisk­ning. Hoved­veien på øya går langs østkysten nord­over og sørover fra Skíathos by. Mer om Skíathos i Hellas Fra Skiathos by går det side­veier over til den mer ulendte vest­siden av øya – til bade- og ferie­byene Lalária i nord [Les mer…]

Skopelos

Skópelos i Hellas er en av de grøn­neste øyene i hele Egeer­havet. Øya er skog­kledd og svært kupert, med en kyst­linje med klipper avbrutt av små bukter, hvor du kan finne din egen bade­plass. Skópelos er en av de nord­lige øyene i Spora­dene, en øygruppe som ligger nord for Evboia og øst for det greske fast­landet. Skópelos – en rolig og vakker øy Turismen her er ikke voldsom, og du kommer ganske tett på gresk dagligliv. Skópelos er en rolig og avslappet ferieøy, som passer godt for [Les mer…]

Gå til toppen