Hva er ReisDit.no?

ReisDit.no er en kultur­portal for deg som ønsker større utbytte av reisene dine. Reise­guidene på ReisDit.no beskriver histo­riske bymil­jøer, arki­tektur, kultur­se­ver­dig­heter, kunst og museer. I tillegg til den histo­riske bakgrunnen for det du kan se og oppleve, gir vi deg omfat­tende foto-doku­men­ta­sjon av sever­dig­heter og attrak­sjoner. På den måten kan du være bedre forbe­redt før du reiser – iste­denfor å lese om hva du gikk glipp av etter at du kom hjem.

På ReisDit.no finner du også beskri­velser av mer enn 100 steder fra Unescos liste over Verdens­arven. Hvis du ønsker å bli auto­ma­tisk oppda­tert på kultur­ny­heter fra hele Europa på Face­book, trykk liker på vår side. Vi legger ut nyheter om utstil­linger eller aktu­elle reise­guider flere ganger i uken.

Bestill reisen din her!

Før du bestiller din reise – sjekk våre annon­sører. Husk at du alltid vil finne reise­tilbud fra noen av de største og mest seriøse reise­livs­ak­tø­rene på ReisDit.no. NB! Ofte vil du finne bedre priser gjennom annon­sene på våre sider – sjekk derfor priser på hoteller og flyreiser hos oss før du bestiller! Klikk på annon­sene og undersøk prisene for din ønske­reise. Husk å ta høyde for å kunne avbe­stille når du gjen­nom­fører en bestil­ling på Inter­nett – noen av de guns­tigste pris­til­bu­dene kan være uten denne mulig­heten. Les derfor teksten nøye, uansett om du bestiller hos en av annon­sø­rene på ReisDit.no eller andre steder på Inter­nett. God tur!

Nyheter innen reise og kultur

Vi oppda­terer fort­lø­pende med nyheter rela­tert til reise, kultur, kunst og museer her.