Istria, Kroatia2022-05-11T00:01:00+02:00
  • Istria, reisdit.no

Istria, Kroatia

Istria er en halvøy nordvest i Kroatia. Istria grenser til Slovenia i nord, men kun noen få kilometer før man kommer til byen Trieste i Nord-Italia. Istria er kjent for sin naturskjønne kystlinje og sine vake kystbyer. Umag, Porec, Rovinj og Pula heter de største og mest kjente byene, fra nord til sør på Istriahalvøya. Kystlinjen er småkupert med vekselvis småskog, klipper, svalberg og lune bukter med badestrender – noen ganger av sand, andre ganger av småstein eller rullestein.

Mer om Istria-halvøya

Byene Umag, Porec, Rovinj og Pula har det felles at de er orien­tert mot Adria­ter­havet, og at gamle­byene ofte ligger på en odde ut i havet, hvor de gjennom tidene har vært lettere å forsvare mot fiendt­lige angrep. Pula ligger innerst i en bukt. Disse byene er i dag, mildt sagt, meget pitto­reske og male­riske, der de ligger med bebyg­gelsen helt ut mot havet, hvor disse husene den dag i dag ville fungert utmerket som forsvars­verk. Om Istria er for øvrig å si at mennes­kene er milde og venn­lige, og at maten faller i smak hos hele fami­lien. Kjøk­kenet er i slekt med det itali­enske, og maten er ikke sterkt krydret. Det er god tilgang på fersk fisk og skalldyr. Man produ­serer utmer­kede viner her, selv om de ikke er så godt kjente hjemme i Norge.

Litt om Istriahalvøya, kultur og historie

Istria­halvøya ligger ved handels­ruten, eller rettere sagt, sjøveien til Venezia, som tidlig i middel­al­deren ble en stor­makt innen handel og sjøfart. Istria­halvøya var under­lagt vene­ti­ansk over­herre­dømme i store deler av peri­oden mellom år 1100 og 1800, og har både dratt nytte av, og lidd under dette. Før middel­al­deren var Istria en provins i Romer­riket. Romerne erobret området cirka år 175 før Kristus, og grunnla kolo­nier i flere av byene rundt år 50 før Kristus. Romerne forlot Istria på slutten av 400-tallet. Da var halvøya kristnet, og du kan finne flere av disse gamle, vakre kirkene i bevart original stand, ikke bare langs kysten, men også i innlandet.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Porecs vakre Basi­lica St Euph­ra­sius-kate­dral i bysan­tinsk stil er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Flere av de eldste kirkene er bysan­tinske og åpen­bart oppført etter mønster av arki­tek­turen i pave­setet Ravenna – kanskje av de samme hånd­ver­kerne også. Både land­veien og strek­ningen over Adria­ter­havet er kort, og påvirk­ningen sterk, helt siden keiser Augustus gjorde Ravennas havn Classe til marine­base rett før vår tids­reg­ning begynner. I år 402 ble Ravenna dess­uten Vest-Romer­ri­kets hoved­stad. Byen Porec er oppført på Unescos liste over Verdens­arven for sine tidlige og tydelig Ravenna-inspi­rerte kirke­bygg, deko­rert innvendig med gylne og fargede mosaikker.
Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Porec er også en meget vakker by.

Istria for barnefamilier

I utgangs­punktet egner de fleste byene på Istria seg godt for barne­fa­mi­lier. De fleste hotel­lene ligger ved en bukt med bade­strand utenfor bykjer­nene. Vi vil likevel nevne Umag spesielt som en barne­fa­vo­ritt. Her finnes et stort hotell­an­legg, Sol Stella Maris, spredt ut over et enormt område, hvor det er masser av tilbud for barna – både leke­parker, bassenger, opple­velser og bade­strender. Dersom fami­lien ønsker å reise inn til bykjernen, går det et litt harry turist-tøffe-tog fra hotell­om­rådet inn til sentrum av Umag.

Porec, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, Istria, Kroatia

Fra Porecs vakre gamleby med nesten to tusen år gammel blank­slitt brostein.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

I byen Pula sør på Istria-halvøya finner du dette enorme amfi­tea­teret fra romertiden.

Umag, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, Istria, Kroatia

Umag er den nord­ligste av de gamle byene på Istria-halvøya.

Umag, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, Istria, Kroatia

Umags flotte klokketårn.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Fra havne­pro­me­naden i vakre Porec.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Travelt og trivelig i Porecs gamleby.

Rovinj, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, Istria, Kroatia

Vakre Rovinj er bygd helt ut i sjøen som forsvarverk.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Istria lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Porec

Porec er en av de virkelig vakre og gamle byene langs vest­kysten av Istria­halvøya. Deler av byen er bygget på eldgam­melt vis, på en odde ut i havet, slik at den skulle være lett å forsvare mot fiender som kom både sjøveien og fra land. Porec har en trivelig histo­risk bykjerne, og en populær gjeste­havn for fritids­båter. Porec ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Porec er også kjent som en av Kroa­tias store kultur­byer. Porec ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år [Les mer…]

Pula

Pula er en pen, grønn og åpen by, med havnen som et naturlig midt­punkt. De eldste delene av Pula ligger i tilknyt­ning til havne­om­rådet, og har meget sjar­me­rende bebyg­gelse med flere sever­dig­heter fra romer­tiden – blant annet et enormt amfi­teater. Pula er en populær ferieby populær på grunn av den fine belig­gen­heten ved havet, og de gode bade­stren­dene rundt byen. Det er også gode forhold for vind­sur­fing lenger ut i bukten, og rent og klart vann. Mer om Pula Turist­myn­dig­he­tene rekla­merer med 190 kilo­meter med kyst­linje, mange bade­strender [Les mer…]

Rovinj

Rovinj på Istria-halvøya er en av de virkelig gamle byene i Kroatia. Den eldste delen ligger på en oval halvøy, som på det høyeste rager 28 meter over havet. Øverst her troner den vakre St Eufemia-kirken med sitt nærmere 60 meter høye tårn. De aller fleste hotel­lene i Rovinj ligger ved en av de fine buktene nord eller sør for byen. Litt om Rovinj Rovinj går for å være en av de vakreste og velbe­varte byene i hele Kroatia. Land­skapet rundt Rovinj er småkupert med sand­strender innerst [Les mer…]

Umag

Umag er liten, trivelig by belig­gende på Istria-halvøya, helt nord­vest i Kroatia med cirka 13.000 fast­bo­ende innbyg­gere. Byen er en spesielt populær ferieby blant barne­fa­mi­lier. Her finnes et stort hotell­an­legg, Sol Stella Maris, spredt ut over et enormt område, hvor det er masser av tilbud for barna – både leke­parker, bassenger, opple­velser og bade­strender. Umag har et lite histo­risk bysen­trum ute på odden, med en stor plass ved den gamle kirken. Den eldste bebyg­gelsen i Umag ligger på en smal land­tunge ut i havet, slik mange av [Les mer…]

Go to Top