Italia2018-04-25T00:36:53+02:00
  • Italia reisdit.no

Italia

Italia er et fantastisk ferieland. Italia er svært variert, fra alpene i nord til Sicilia i sør. Mellom disse to ytterpunktene finner du en hel verden av varierte landskaper med muligheter for alt fra sol og badeliv, fotturer, klatring, sykkelturer, alpinsport, kulturopplevelser, vinsmaking og gastronomiske opplevelser. Med de forskjellige landsdelene og landskapene forandrer menneskene, kulturen, arkitekturen, maten og vinen seg.

Du kan lese mer om landet og regionene ved å trykke på linkene Italia, Nord-Italia, Midt-Italia, Sør-Italia og Sicilia.

Nedenfor er samtlige destinasjoner listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Amalfi

Amalfi har flotte bade­strender rett nedenfor sentrum og er en meget populær ferie­de­sti­na­sjon. Amalfi er kjent for sin flotte St. Andreas-kate­dral fra middel­al­deren, også kalt Duomo. Amalfi befinner seg omtrent midt på kyst­linjen av samme navn, mellom Posi­tano i vest og Salerno i øst, og ligger helt nede ved havet i munningen av kløft. Amal­fi­kysten er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Amalfi Amalfis sentrale Piazza del Duomo er en populær plass, hvor både besø­kende og fast­bo­ende samles i kvelds­ti­mene. Piazza del Duomo har flere [Les mer…]

Amalfi-kysten

Amalfi-kysten har i århundrer vært kjent for sin drama­tiske og vakre natur. Helt siden middel­al­deren har mennesker bosatt seg her og i pakt med naturen skapt seg livs­grunnlag. Byer som Posi­tano, Praiano, Amalfi, Ravello, Atrani og Minori kan vise til middel­alder-arki­tektur og ‑kunst av stor betyd­ning. Amalfi-kysten ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. Mer om Amalfi-kyste­nAmalfi-kysten utgjør den sørlige kyst­linjen av Sorrento-halvøya, som på nord­siden utgjør en del av Napo­li­bukten. Amalfi-kysten forteller sitt tyde­lige språk om hvordan innbyg­gerne gjennom århund­rene har tilpasset seg den kuperte, [Les mer…]

Aosta

Aosta kalles Alpenes Roma, og det ikke uten grunn. Aosta ligger på en slette i dalen Val d’Aosta, omgitt av høye snødekte fjell­topper og grønne dalsider. Aosta er en by mange kjører forbi gjennom Alpene på strek­ningen mellom Chamonix og Torino, uten å vite hva denne vesle byen har å by på av arki­tektur og kultur. Aosta har nemlig bevart omfat­tende bygnings­masser fra romer­tiden, i tillegg til helt unik middel­alder-arki­tektur. Mer om Aosta Aosta ligger i svært land­lige omgi­velser – hele dalen er egentlig et eneste bonde­land­skap. Mange [Les mer…]

Arezzo

Arezzo har siden middel­al­deren vært en av Toscanas rikeste byer, i hovedsak på grunn av en blomst­rende smykke­in­du­stri. Som andre velstå­ende byer i Toscana og Italia for øvrig, blir slik velstand synlig gjennom arki­tektur i kirker, borger og palazzo’er, som regel belig­gende sentralt ved byenes åpne plasser. Slik er det også i Arezzo. Arezzo – Piazza Grande Arezzo ble dess­verre svært ødelagt av bombing under den andre verdens­krigen, og ble ikke gjen­opp­bygget slik den var, med trange middel­al­der­smug, men med bredere gater i en mer moderne byplan. [Les mer…]

Artimino

Arti­mino er et inter­es­sant eksempel på en type småby som kalles Borgo, i Italia. Det betyr at byen er befestet, og som regel ligger høyt i land­skapet. Dette er også tilfelle når det gjelder Arti­mino, og her har man fantas­tisk utsikt og frisk luft blant skog­kledde åser, tross nærhet til byene Firenze og Prato. Arti­mino – en befestet middel­alder-landsby med etrus­kiske røtter Selve lands­byen er kjent for sin vakre kirke, San Leonardo. Mange kommer hit for å se denne used­vanlig godt bevarte romanske kirken fra 1100-tallet, med det [Les mer…]

Bagni di Lucca

Bagni di Lucca ble på 1800-tallet et av Europas mest popu­lære kursteder, på grunn av de mange svovel­kil­dene. På disse rela­tivt lukkede, men likevel elegante og luksu­riøse kurste­dene som Bagni di Lucca, utviklet det seg etter en tid en særegen løssluppen kultur, der utenom­ek­te­ska­pe­lige forbin­delser, gambling og bruk av narko­tiske stoffer som opium, utartet. Bagni di Lucca – kursted og leke­grind for rike euro­peere på 1800-tallet I dag brukes svovel­kil­dene og ‑badene til å behandle forskjel­lige hudli­delser og astma­tiske plager. Fasjo­nable kursteder som Bagni di Lucca og [Les mer…]

Bagni Vignoni

Bagni Vignoni i Toscana er noe så sjel­dent som et lite kursted fra middel­al­deren, bygget opp rundt et oppkomme av svovel­holdig vann fra vulkanske kilder i grunnen. Anlegget ble i renes­sansen utvidet av Firenzes mektige Medici-familie for å kunne tilby kurbad for bedre­stilte og adelige. Stedet er først og fremst verd et besøk på grunn av arki­tek­turen. Her er en liten by plan­lagt og bygget i en og samme prosess, rundt en diger plass med et stort basseng omgitt av homogen renes­sanse­be­byg­gelse. Mer om Bagni Vignoni i [Les mer…]

Bari

Bari er en av de vakreste byene i Sør-Italia, med en livlig og tilta­lende hvit­kalket gamleby med mange histo­riske sever­dig­heter, ikke minst fra normanner-tiden på 1000- og 1100-tallet. Gamle­byen har mange smale middel­al­der­smug som leder ut på åpne plasser der byens befolk­ning og turister møtes for å kose seg med mat og drikke. Bari er i tillegg en moderne havneby med ferge­for­bin­delser til Dubrovnik i Kroatia, Bar i Monte­negro, Dürres i Albania, Kerkira og Igou­me­nitsa i Hellas, samt Cesme i Tyrkia. Bari – en havneby med norman­nisk historie [Les mer…]

Bergamo

Bergamo er en vakkert belig­gende by ved foten av alpene, mellom innsjøene Lago d’Iseo og Como­sjøen. Bergamo er delt i to, med Bergamo Alta, den sjar­me­rende og sever­dige gamle­byen på en kolle – og Bergamo Bassa, den moderne byen fra 1900-tallet på sletten nedenfor. Bergamo Alta er vel verd et besøk – her finnes stor­artet arki­tektur fra middel­al­deren og renes­sansen. Bergamo – et meget attrak­tivt reisemål Gamle­byen Bargamo Alta ble i sin tid anlagt på en høyde, som de fleste andre gamle byer, for at den skulle [Les mer…]

Bobbio

Bobbio er en liten middel­al­derby som ligger langs “lande­veien” mellom Piacenza og Genova. Denne til dels smale og svin­gete veien går over fjel­lene, og vesle Bobbio ligger på østsiden av det mest kuperte partiet. Bobbio har ellers alt det du forventer deg av en middel­al­derby. Vakre kirker, en stor piazza, som omkranses av kafeer og restau­ranter, en middel­al­der­borg og et kloster. Mer om Bobbio og den irske munken Columban Bobbio har en forun­derlig historie. Byen er nemlig i praksis grunn­lagt av en irsk (!) munk, Colum­banus, som på [Les mer…]

Bologna

Som alle andre itali­enske byer har Bologna en gamleby med et histo­risk senter, med bevart arki­tektur fra mange århundrer tilbake. Bolognas histo­riske bysen­trum er meget stort, og kan by på prakt­full middel­alder-arki­tektur, flotte museer, shop­ping­gater og restau­ranter. Bologna er flere år på rad kåret som en av Italias beste byer å bo i. Bologna er en av Italias største og eldste byer. Europas eldste univer­sitet ble grunn­lagt i Bologna, i år 1088. Bologna – om å ankomme middel­al­deren Det er en spesiell opple­velse å ankomme Bologna med [Les mer…]

Bolzano

Bolzano eller Bozen er en gammel og spen­nende liten by ved over­gangen mellom det tysk­ta­lende Syd-Tyrol og det itali­enske Tren­tino. Bolzano har frem­deles deler av sin middel­al­der­be­byg­gelse intakt, og flere vakre kirker med fresker fra middel­al­deren. Byen ligger på 265 meters høyde ved den gamle handels­veien mot Bren­ner­passet, og har siden umin­ne­lige tider vært knute­punkt for fem dalfører og tre elver som munner ut her, i et større sørgå­ende dalføre ved navn Etschthal. Bolzano er omgitt av høye snødekte fjell til langt ut på forsom­meren og kalles porten til Dolo­mit­tene, [Les mer…]

Brescia

Brescia er en mer enn 2500 år gammel by i Lombardia i Nord-Italia, som er kommet litt i skyggen av sin store­bror Milano. Brescia kan by på stor­slåtte arki­tektur- og kultur­se­ver­dig­heter fra flere epoker, som romertid, lango­bar­disk styre, bysan­tinsk tid, karo­lin­gisk tid, gotikken, renes­sansen og barokken. Brescia har bevart sitt romerske forum, og har en livlig histo­risk bykjerne fra middel­al­deren, med masser av godbiter for den inter­es­serte. Brescia ble i år 2011 oppført på Unescos liste over Verdens­arven, som ett av flere makt­sentre i Det Lango­bar­diske Riket i tidlig [Les mer…]

Carrara

Carrara er først og fremst kjent for sin prakt­fulle, hvite marmor, ekspor­tert over hele Romer­riket siden antikken. Det er pussig å tenke på at Carrara dermed er verdens eldste indu­s­tri­om­råde, som frem­deles er i drift. Carrara kan sees på lang avstand som hvite arr i åssiden, og frister kanskje ikke så veldig til besøk. Carrara – antik­kens «marmor-butikk» Vær imid­lertid klar over at byen Carrara ikke bare består av marmor­brudd, men i høyeste grad også er en levende by med et ditto levende histo­risk bysen­trum. Marmor­brud­dene ligger [Les mer…]

Cefalu

Cefalu er en sjel­dent vakker by med en flott og drama­tisk belig­genhet under den enorme klippen Rocca på Sici­lias nord­kyst. Det som er spesielt fint med Cefalu er at byen passer like godt som reise- og feriemål for barne­fa­mi­lier, som for deg som er spesielt inter­es­sert i kunst og kultur. Cefalu har både prakt­fulle strender og prakt­full arki­tektur i stor­slåtte omgi­velser. Cefalu er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Cefalu – en av Sici­lias vakreste byer Cefalu er en svært gammel by, som ligger helt ut mot [Les mer…]

Chiusi

Chiusi var en av de viktige 12 byene i den etrus­kiske føde­ra­sjonen. Byen hadde sin stor­hetstid på 6–500-tallet før vår tids­reg­ning. Chiusi er i likhet med andre gamle byer i området anlagt på en høyde, som gjør den lett å forsvare og som gir byen en flott utsikt. Mer om Chiusi Chiusi er i dag en livlig liten by, som har turisme som en av sine hoved­næ­ringer. Mange kommer hit for å besøke det svært inter­es­sante Museo Nazio­nale Etrusco, som inne­holder omfat­tende samlinger av grav­gods, vaser, bronse­ar­beider, [Les mer…]

Cinque Terre

Cinque Terre i Italia består av fem blen­dende vakre lands­byer som ligger langs kysten mellom Genova og La Spezia. Cinque Terre er blitt et svært popu­lært ferie­sted på grunn av den vakre belig­gen­heten, det drama­tiske land­skapet og de fem godt bevarte byene med røtter tilbake til middel­al­deren. Cinque Terre – de fem vakre byene på Unescos liste over Verdens­arven Hele Cinque Terre-området, inklu­sive Portove­nere, har status som nasjo­nal­park, og ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. De fem byene heter fra nord til sør [Les mer…]

Cortona

Cortona er en av Toscanas eldste byer og ble grunn­lagt etrus­kerne i det første årtu­senet før Kristus, kanskje til og med før Roma ble grunn­lagt i år 753 før vår tids­reg­ning. I følge legenden skal Cortona ha forbin­delser med Troja, som ble ødelagt ca 1200 år før vår tid. Du kan lese mer om etrus­kerne i et eget avsnitt nedenfor. Cortona – høyt ligger byen og vakker er den Cortona har en prakt­full belig­genhet på toppen av et høyde­drag på 600 meter over havet med utsikt over [Les mer…]

Elba

Elba er i dag en pitto­resk og rolig øy, som i hele sommer­halv­året tiltrekker seg turister som er ute etter å oppleve øyas flotte natur, samtidig som det er fine bade­strender her. Hit må du ta ferge fra Livorno eller Piom­bino, og da ankommer du den største byen på øya, nemlig Porto­fer­raio, en trivelig stor småby med masser av gammel bebyg­gelse – blant annet en fin villa fra romer­tiden. Elba – et ferie­pa­radis I Porto­fer­raio kan du kose deg i havne­om­rådet på en av byens barer, kafeer eller [Les mer…]

Ferrara

Ferrara er en by i Emilia-Romagna, som for all tid er preget av én eneste familie, som levde for mer enn 700 år siden. Adels­fa­mi­lien d’Este tok nemlig kontroll over byen på slutten av 1200-tallet, og beholdt grepet om all virk­somhet i byen helt frem til 1598. Ferrara har en godt bevart histo­risk bydel, som er oppført på Unescos liste over verdens­arven. Ferrara – en sjel­dent godt bevart kulturby Resul­tatet er en sterkt befestet by, med stor­slagen arki­tektur i sentrum av den eldste delen av byen. Hele [Les mer…]

Fiesole

Fiesole ligger cirka 8 kilo­meter nord for Firenze, på en åsrygg omgitt av gamle oliven­lunder, med prakt­full utsikt over det bølgende toscanske land­skapet og stor­byen Firenze. Fiesole er en mer enn 2500 år gammel by. Mer om Fiesole Fiesole har alt det du forventer av en gammel itali­ensk landsby, som middel­al­der­be­byg­gelse, smale smug og kose­lige plasser med kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Fordi italie­nernes møte­plasser er uten­dørs, legges det også stor vekt på at det åpne rommet gir over­sikt og er egnet for sosialt samvær. Slik [Les mer…]

Firenze

Firenze er kanskje den byen i verden med høyest antall kultur­se­ver­dig­heter i forhold til areal. Firenze er spesielt kjent som renes­san­sens krybbe, men byen har også prakt­full arki­tektur og kunst fra før denne spen­nende epoken. Man tidfester gjerne renes­sansen til peri­oden år 1400 – 1600. Firenzes histo­riske senter ble alle­rede i år 1982 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Firenze Første gang man ankommer det histo­riske senteret i Firenze, er det lett å få sjokk. I Firenze er det nemlig så kort avstand mellom kultur-sever­dig­he­tene at [Les mer…]

Garda-sjøen

Garda­sjøen er et meget popu­lært ferie­om­råde, på grunn av billed­skjønne omgi­velser og vakre histo­riske bymil­jøer rundt hele sjøen. Garda­sjøen – eller Lago di Garda – som denne vakre innsjøen ved foten av Alpene heter, er den største av sjøene i Nord-Italia. Garda­sjøen er også den av sjøene som ligger lengst øst, med kort avstand til Verona. Mer om Garda­sjøen Lago di Garda har navn etter den eldste byen, Garda, som ligger på østsiden av sjøen. Garda­sjøen er lang og smal, og strekker seg i retningen nord-syd i [Les mer…]

Garfagnana

Garfagnana er et fjell­rikt område nord for den vakre byen Lucca. Fjell­mas­sivet ligger øst for Serchiodalen som går følger elven ved samme navn helt opp i høyfjellet. Området er svært vakkert og her finner du gamle middel­al­der­lands­byer spredt rundt på høydra­gene, mange av dem fraflyt­tings­truet. Langs elven ligger vakre og sever­dige småbyer som Bagni di Lucca, Barga, Castel­nuovo di Garfagnana, og jo lengre opp i fjel­lene du kommer desto midre blir lands­byene – men ikke når det gjelder sjarm. Litt om naturen og terrenget i Garfagnana Det ville, [Les mer…]

Genova

Genova har en mengde sever­dig­heter å by på for sine ferie­gjester, og i tillegg flotte bade­strender nesten midt i sentrum, i hovedsak øst for havnen og lyst­båt­havnen. Genova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, og er en ekte, levende havneby med mer enn 700 tusen innbyg­gere og en mengde spen­nende bystrøk. Renes­sanse- og barokk-kvar­ta­lene Strade Nuovo i gamle­byen er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Genova – mange «byer i byen» Øst for havnen og mari­naen er det anlagt en flott strand­pro­me­nade som strekker seg flere [Les mer…]

Grosseto

Grosseto er den største byen i det sørlige Toscana, med mer enn 80 tusen innbyg­gere. Som i de fleste andre itali­enske byer er gamle­byen defi­nert som ”centro”, og stedet der folk møtes. Grossetos histo­riske gamleby ligger innenfor bymurer fra 1500-tallet, som erstattet 1200-talls­muren, og en tilhø­rende fest­ning ligger helt øst i gamle­byen. Grosset – en middel­alder- og renes­sanseby med etrus­kiske røtter Grossetos vakre lille duomo på Piazza Dante er bygget i tofarget marmor, hvit med smale sorte striper og vakker dekor rundt buer og portaler. Av inte­ri­ø­rets [Les mer…]

Lago di Trasimeno

Lago di Trasi­meno i Umbria er en stor innsjø vakkert innrammet av et bølgende land­skap bestå­ende av lave åser. Rundt innsjøen ligger det en hånd­full småbyer med bade­strender. Mye av sjøen er dess­verre preget av uttør­ring og vege­ta­sjon bestå­ende av siv, men store deler av innsjøen benyttes frem­deles til bading, båtliv og friluftsliv. Lago di Trasi­meno Byen Castig­lione del Lago ligger på en befestet odde vest i innsjøen, med en flott 1500-talls­borg som drama­tisk kulisse. Denne brukes i dag til sommer­kon­serter og teater­fore­stil­linger. Byen ligger flott til på [Les mer…]

Lecce

Lecce er en histo­risk by helt sør på Italias hæl, med røtter i gresk kolo­ni­se­ring for nesten tre tusen år siden. Lecce var en viktig by i Romer­riket, og i middel­al­deren tiltrakk byen seg lærde fra hele Europa. Lecce har bevart mange av sine bygninger fra antikken og middel­al­deren, i tillegg til utbredt barokk arki­tektur fra 1600-tallet, som gjør at den kalles Sør-Italias Firenze. Mer om Lecce I Lecce og området rundt, Grecia Salen­tina, snakker man pussig nok frem­deles en dialekt gresk – griko – som er så [Les mer…]

Livorno

Livorno er en stor, viktig og livlig havneby, som kan takke andres fiasko for egen suksess. Her, som i mange andre itali­enske byer, må vi ty til histo­rien for å forstå det vi i dag kan se. Livorno – fisker­lands­byen som ble havneby på 1500-tallet Den betyd­nings­fulle middelalder‑, havne‑, handels- og nabo­byen Pisa opplevde på 1400-tallet at det uten­ke­lige ble virke­lighet, nemlig gjen­mud­ring av havnen – intet mindre enn en kata­strofe. Medici-fami­liens over­hode, Cosimo den I i Firenze, så seg tvunget til å ta et viktig valg: Han [Les mer…]

Lucca

Lucca er en meget gammel by, som ble innlemmet i romer­riket så tidlig som år 180 før Kristus, og byplanen er den dag i dag preget av denne romerske orden. Lucca var opprin­nelig en etrus­kisk by, men det er ingen ting igjen fra denne tiden. Lucca ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven på grunn av bevart arki­tektur fra romer­tiden, lango­bar­disk tid og høymid­del­al­deren, da byen var et viktig handels­sen­trum. Lucca er frem­deles omgitt av bymurer fra middel­al­deren. Lucca – en middel­al­derby med sjarme Lucca, i det [Les mer…]

Mantova

Mantova er en litt merkelig by. Mantova er nemlig en histo­risk by belig­gende i innlandet, omgitt av oppdem­mede sjøer på tre sider, noe som gir besø­kende følelsen av å befinne seg på en øy. Mantova ble grunn­lagt av etrus­kerne for nesten tre tusen år siden, der elven Minicio gjør en skarp sving. Den histo­riske bydelen omfatter unik middel­alder-arki­tektur og renes­sanse­be­byg­gelse, og ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mantova Mant­ovas (eller Mantua) histo­riske bydel er ganske omfat­tende og er domi­nert av et [Les mer…]

Maremma

Maremma er et område som i 1975 opprettet som natur­park, Parco Natu­rale dell’Uccelina, for å beskytte det rike plante- og dyre­riket i dette begren­sede tidli­gere sump­om­rådet, og hindre utbyg­ging. Romerne hevdes å være de første som drenerte sumpene, men området har siden tidlig i det første årtu­senet før vår tids­reg­ning vært bebodd av etrus­kere, som var spesia­lister på å omskape myrlendte områder til jord­bruks­arealer. Maremma – park med bade­mu­lig­heter Du kjøper inngangs­kort til parken ved Albe­rese, og kan bade på de flotte stren­dene eller leie kano og utforske [Les mer…]

Massa Marittima

Massa Marit­tima i Toscana i Italia ligger i Colline Metal­li­fere, som betyr ”åsene med metall”. Oldtids­folket etrus­kerne drev utstrakt gruve­drift i området, utvant både kopper og sølv, og ekspor­terte jern til store deler av Middel­havs­om­rådet. I dag frem­står Massa Marit­tima i Italia som en middel­al­derby der spesielt romansk arki­tektur domi­nerer. Massa Marit­tima – etrus­kere og middel­alder Som de fleste andre middel­al­der­byer i Toscana ligger Massa Marit­tima høyt hevet i det frodige land­skapet, på en åsrygg. Utsikten er stor­slått og du kan se flere mil ut over det [Les mer…]

Milano

Milano er Italias mote­me­tropol fremfor noen. Men Milano er også mye mer enn det. Milano er Italias nest største by og hoved­staden i provinsen Lombardia. Milano er også et stilig og moderne finans­senter i nord, av mange ansett som mer euro­pisk enn itali­ensk. Likevel er det itali­enske lett å få øye på. Milano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Milano har helt siden romer­tiden vært et viktig knute­punkt for handelen over alpene, og har histo­risk tiltrukket seg mennesker med nett­verk ut over regionen. Milano kan tilby første­klasses [Les mer…]

Modena

Modena er kanskje mest kjent for sin høyt prisede balsa­mico-eddik og for å være hjem­byen til den legen­da­riske sports­bilen Ferrari. Modena er en av Italias virkelig gamle byer, med etrus­kisk opprin­nelse i det 7. århundre før vår tids­reg­ning. Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arki­tek­to­niske utvik­ling i middel­al­deren, og gamle­byens sentrale plass, Piazza Grande med kate­dralen og rådhuset er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Modena Modena er på mange måter en typisk nord-itali­ensk småby med et histo­risk bysen­trum, og indu­stri belig­gende rundt [Les mer…]

Montepulciano

Monte­pul­ciano i Italia er en av Toscanas høyest belig­gende byer, på en åsrygg mer enn 600 meter over havet. Monte­pul­ciano ligger i hjertet av et av Italias mest spen­nende vindis­trikter. Her produ­seres nemlig Vino Nobile, som byen er kjent for. Innenfor de omfat­tende fest­nings­mu­rene som omgir Monte­pul­ciano finner du en rekke hus, kirker og palasser fra renes­sansen. Monte­pul­ciano – en by for deg med sterke lårmuskler Det er stor høyde­for­skjell i Monte­pul­ciano. Hoved­gaten Corso, en gågate, har 80 meter høyde­for­skjell og ender øverst ikke langt fra byens [Les mer…]

Montereggioni

Montereg­gioni er en meget særegen middel­al­derby i Toscana i Italia, belig­gende på en høyde og full­stendig omgitt av en høy bymur med i alt 14 kraf­tige tårn. Den inter­es­sante og trive­lige fest­nings­byen ligger ved den gamle hoved­veien mellom Siena og Firenze. Montereg­gioni – Sienas lille­bror Byen ble bygget i år 1203 som et ledd i å forsvare Sienas nord­lige grense mot angrep fra erke­ri­valen Firenze. Innenfor bymu­rene finner du en liten middel­al­der­landsby med en vakker liten romansk kirke, hotell, restau­ranter og butikker – et trivelig, levende lite [Les mer…]

Napoli

Napoli har kultur, kunst, arki­tektur, shop­ping­gater, restau­ranter, museer – og kata­komber. Napoli har en mer enn 2.700 år lang og drama­tisk historie, som involverer alt fra antik­kens grekere til våre fjerne slekt­ninger norman­nerne. Napoli har et vell av kultur­his­to­riske sever­dig­heter å by på fra antikken til nåtid. Napolis flotte og spen­nende histo­riske bydel ble i 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Napoli Napoli er Sør-Italias største by, og ikke spesielt godt kjent av norske ferie­rei­sende, annet enn fra media. Napoli har masser av sjarm [Les mer…]

Noto

Noto er noe så spesielt som en by med arki­tektur uteluk­kende i barokk stil – nærmere bestemt sørøst-sici­li­ansk sådan. Årsaken til denne barokke domi­nansen er at Noto ble totalt ødelagt av jord­skjelv i år 1693, og gjen­opp­bygd i samti­dens arki­tektur – barokken. I tillegg har det seg slik at områ­dets bygge­stein er en ganske lett­formet, honninggul kalk­stein, som må ha ledet lokale bygnings­ar­bei­dere ut i fris­telse – for her finner du en skaper­glede innen dekor og orna­men­tikk, som er helt unik. Barokk­byen Noto er oppført på Unescos liste over [Les mer…]

Orvieto

Orvieto i Umbria er en svært gammel by grunn­lagt av etrus­kerne for omlag 2.900 år siden. Orvieto har en spek­ta­kulær belig­genhet på vulkanske klipper med fantas­tisk utsikt over land­skapet rundt. Orvieto har også en omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse med trange smug og brostein i gatene, og en stor­slått kate­dral fra 12–1300-tallet.  Orvieto  ble i år 2006 oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Litt om Orvieto Orvieto i Italia er spesielt berømt for sin flotte duomo, som regnes som en av Italias vakreste romansk-gotiske kate­draler. Duomo Orvieto ruver i [Les mer…]

Padova

Padova er intet mindre enn et funn. Padova – eller Padua – er en by full av fortid, samtidig som byen er spill levende. Mens enkelte andre euro­pe­iske kultur­byer dess­verre i stor grad er redu­sert til kulisser for turister, lever Padova sitt eget liv, tett oppunder middel­alder-arki­tektur og andre sever­dig­heter. De daglige, livlige marke­dene i gamle­byen bidrar til det. Padova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Padova Midt i hjertet av Padovas gamleby ligger tre viktige plasser, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe og [Les mer…]

Palermo

Palermo på nord­kysten av Sicilia er øyas hoved­stad og største by. Palermo ligger vakkert til ved en bukt inntil en stor klippe­for­ma­sjon, Monte Pelle­grino. Palermo er omgitt av fjell på alle kanter, og befinner seg derfor i et lunt, skjell­formet, frukt­bart land­skap, som kalles Conca d’Oro – det gylne skjellet. Palermo ble i år 2015 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Palermo – med greske, arabiske og norman­niske røtter Palermo er en helt unik by, med en mengde sever­dig­heter, mange av dem knyttet til arki­tektur. Palermo har nemlig [Les mer…]

Parma

De fleste kjenner til byen Parma fra Parma­skinke og Parmesan. De færreste vet at byen er en arki­tek­to­nisk skatt­kiste med stor­slått arki­tektur fra middel­al­deren. Sjar­me­rende Parma ligger på den frukt­bare Po-sletten, ved antik­kens hovedvei Via Aemilia og har et meget vel bevart histo­risk bysenter, som i år 2006 ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Parma Det første som slår deg når du kommer inn i Parmas gamleby er middel­alder-atmo­sfæren. Ved en byens viktigste plasser – Piazza del Duomo, finner du kate­dral­kom­plekset med tre [Les mer…]

Pienza

Pienza er en by i Toscana som ikke bare skiftet navn på grunn av en bysønn, som utdannet seg til pave og senere ble det – Pienza er også en by som skiftet utse­ende og ble berømt på grunn av det. På 1400-tallet lå det en by som het Corsig­nano, på en høyde øst i det vakre land­skapet Val d’Orcia. Den skulle bli berømt for sin arki­tektur og sine Brunello-viner. Mer om Pienza I det herrens år 1405 ble det i vesle Corsig­nano født en liten gutte­pjokk ved [Les mer…]

Pisa

Pisa i Toscana oppleves av mange besø­kende som en noe falmet skjønnhet. Pisa har imid­lertid masser av godbiter innen både arki­tektur og kunst å by på. Området Campo dei Mira­coli med kate­dralen, campa­nilen – ”det skjeve tårnet” – og dåps­ka­pellet finnes det ikke maken til. Dette prakt­fulle anlegget fra middel­al­deren ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven alle­rede i år 1987. Mer om Pisa Visse områder av byen er preget av turisme, som for eksempel kate­dral­om­rådet Campo dei Mira­coli, mens gamle­byen i øst er mye brukt av byens [Les mer…]

Pistoia

I Toscana har middel­al­deren dype røtter. Pistoias innbyg­gere har for eksempel frem­deles rykte på seg for å være intrige­ma­kere, noe som stammer fra middel­al­de­rens mange feider mellom riva­li­se­rende grupper i byen, Bianci og Neri – de hvite og de sorte. Det gikk tidvis vold­somt for seg, og et mye brukt våpen var en liten lokal­pro­du­sert dolk som kaltes Pistola. Pistoia har en meget godt bevart histo­risk bydel. Pistoia – Piazza Duomo er byens hjerte Rundt Piazza Duomo, som er gamle­byens viktigste plass, ligger det flere bygninger fra [Les mer…]

Pitigliano

Pitig­liano er kanskje den byen i Toscana som har mest drama­tisk og util­gjen­gelig belig­genhet. Hele den gamle bydelen er bygget på en klippe, og husene går helt ut til kantene, så lengt det er mulig å komme. I klippe­veg­gene er det flere steder gravd ut huler. Pitig­liano – klippe­byen Pitig­liano ble på 1600-tallet bosted for en gruppe jøder som flyktet fra forføl­gelse av den katolske kirken. I Pitig­liano finnes det en laby­rint av smågater, som omfatter mye av det som den gang var den jødiske ghet­toen. I det [Les mer…]

Porto Azzurro

Porto Azzurro er Elbas nest største havneby, med ferge­ruter til Piom­bino og Livorno. Porto Azzurro er en fasjo­nabel bade- og ferieby, med en mengde gode restau­ranter og kafeer. Den store gjeste­havna besøkes av crui­sere og seil­båter fra hele Europa. Porto Azzurro – en roman­tisk havneby på Elba Småjå­lete Porto Azzurro kan også by på gode shop­ping­mu­lig­heter i flere eksklu­sive mote­bu­tikker. På klippen foran byen ligger et impo­ne­rende fortezza fra 1600-tallet. I havne­om­rådet er det god plass til både lyst­båter og fisker­båter, og et par små bade­strender innimellom. [Les mer…]

Portovenere

Portove­nere er en karak­te­ris­tisk og fargerik liten kystby, og et viktig kultur­senter. Byen har en stor gjeste­havn, og består tilsyne­la­tende av en eneste lang husrekke av fire-fem etasjers murhus som ligger vegg i vegg, malt i friske pastell­farger. Portove­nere regnes som en del av kultur­land­skapet Cinque Terre, og ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Portove­nere Foran denne karak­te­ris­tiske husrekken er det plass til en havne­pro­me­nade og mange restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Det finnes mange bueganger under husrekken som gir adgang til byen [Les mer…]

Positano

Posi­tano ligger svært vakkert til helt vest på Amal­fi­kysten. Den vesle fisker­lands­byen fra middel­al­deren er anlagt i munningen av en kløft, og har bebyg­gelse som klatrer oppover fjell­si­dene på hver side av den fine bade­stranden. Hvite og pastell­far­gede murhus er anlagt trinnvis oppover fjell­si­dene med altaner som er pyntet med blomster. Posi­tano er riktig innby­dende og pitto­resk, og en del av Amal­fi­kysten – oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Posi­tano Posi­tanos hjerte er ved bade­stranden og rundt kirken. I den vestre enden av bade­stranden ligger en [Les mer…]

Gå til toppen