Kroatia2018-04-30T15:34:57+02:00
  • Kroatia, reisdit.no

Kroatia

Kroa­tia er for norske turis­ter et rela­tivt nytt ferie­land. Kroa­tia har imid­ler­tid lange tra­di­sjo­ner som ferie­land – det gamle Jugo­sla­via var rela­tivt fritt kom­mu­nist­land – der også mange nord­menn fant veien til bade– eller seile­fe­rie langs Kroa­tias vakre kyst og skjær­gård. Kroa­tia har et fan­tas­tisk til­bud for sine besø­kende turis­ter. En lang kyst, en feno­me­nal skjær­gård, en mengde bade­stren­der, krys­tall­klart vann, arki­tek­tur fra romer­tid, mid­del­al­der, renes­sanse og barokk, god mat, og en mengde små, kose­lige byer der det er ypper­lig å feriere. På top­pen av det hele er kroa­tene milde, venn­lige, smi­lende men­nes­ker, som vil deg som turist det aller beste.

Du kan lese mer om landet og regio­nene ved å trykke på lin­kene Kroatia, Dubrovnik-området, Istria, Makarskakysten, Split og øyene og Zadarkysten og øyene.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Kroatia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Brac

Brac utenfor Makarska­kysten er den tredje største øya i Kroatia. Brac har en kyst­linje bestå­ende av klipper, avbrutt av små, lune viker med flotte sand­strender. Øya er svært vakker, med variert land­skap med fjell, pinje­skoger, dyrket mark og små fisker­lands­byer langs kysten. På Brac dyrkes det oliven, frukt og vindruer. Øya produ­serer utmerket vin.  Mer om Brac Brac har 13 tusen faste innbyg­gere og den største byen, Supetar, ligger på nord­kysten, med 3500 innbyg­gere. Brac i Kroatia passer ypperlig for barne­fa­mi­lier og voksne som setter pris på stillhet, [Les mer…]

Cavtat

Cavtat i Kroatia er en meget idyl­lisk liten fisker­landsby, som befinner seg ca 18 km sør for Dubrovnik by – bare 5 km fra flyplassen i Dubrovnik. Den kose­lige gamle­byen ligger på en halvøy med frodig pinje­skog i kupert terreng. Det er ingen sand­strender på halvøya, men noen små fine innenfor på ”fast­landet” noen hundre meter i retning Dubrovnik. Cavtat i Kroatia har flere små bukter hvor mange slår seg ned og bader, soler seg og koser seg med medbrakt mat og drikke. Cavtat – buss- og [Les mer…]

Dubrovnik

Den ualmin­nelig vakre og velbe­varte fest­nings­byen Dubrovnik i Kroatia går under navnet Adria­ter­ha­vets perle. Dubrovnik har masse å tilby alle sine ferie­gjester, uansett om du er ute etter å oppleve histo­risk sus, eller ønsker en avslap­pende bade­ferie. Du vil alltid finne mye spen­nende å se når du rusler rundt i den godt bevarte gamle­byen innenfor de kraf­tige bymu­rene. Dubrovnik ble i 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Dubrovnik i Kroatia Dubrovnik er en kystby omgitt av hav på nesten alle kanter. I området rundt bykjernen finnes [Les mer…]

Hvar

Hvar er en av de aller vakreste øyene i hele Kroatia. De idyl­liske kyst­byene Hvar og Stari Grad ble grunn­lagt av grekere for mer enn to tusen år siden, og land­skapet rundt er frem­deles preget av hvordan de ryddet jorden for stein og kulti­verte land­skapet. Stari Grad med omgi­velser ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven nettopp av den grunn. Litt om øya Hvar Øya Hvar ligger langs Makarska­kysten, ikke så langt fra byen Split. Hvar er lang og smal, og strekker seg fra vest [Les mer…]

Korcula

Korcula i Kroatia er en av øyene som ligger nærmest fast­landet, ca 10 mil nord for Dubrovnik. På det smaleste er det ca en kilo­meter mellom Peljesac-halvøya og Korcula. Korcula er også navnet på øyas hoved­stad, en by med en svært godt bevart histo­risk bydel, som i år 2007 ble oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Området rundt på Korcula Kyst­byene Lumbarda helt i øst og Vela Luka i vest er de største byene nest etter hoved­staden Korcula. Det er få sand­strender på Korcula, og Pupnatske Luke [Les mer…]

Porec

Porec er en av de virkelig vakre og gamle byene langs vest­kysten av Istria­halvøya. Deler av byen er bygget på eldgam­melt vis, på en odde ut i havet, slik at den skulle være lett å forsvare mot fiender som kom både sjøveien og fra land. Porec har en trivelig histo­risk bykjerne, og en populær gjeste­havn for fritids­båter. Porec ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Porec er også kjent som en av Kroa­tias store kultur­byer. Porec ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år [Les mer…]

Pula

Pula er en pen, grønn og åpen by, med havnen som et naturlig midt­punkt. De eldste delene av Pula ligger i tilknyt­ning til havne­om­rådet, og har meget sjar­me­rende bebyg­gelse med flere sever­dig­heter fra romer­tiden – blant annet et enormt amfi­teater. Pula er en populær ferieby populær på grunn av den fine belig­gen­heten ved havet, og de gode bade­stren­dene rundt byen. Det er også gode forhold for vind­sur­fing lenger ut i bukten, og rent og klart vann. Mer om Pula Turist­myn­dig­he­tene rekla­merer med 190 kilo­meter med kyst­linje, mange bade­strender [Les mer…]

Rovinj

Rovinj på Istria-halvøya er en av de virkelig gamle byene i Kroatia. Den eldste delen ligger på en oval halvøy, som på det høyeste rager 28 meter over havet. Øverst her troner den vakre St Eufemia-kirken med sitt nærmere 60 meter høye tårn. De aller fleste hotel­lene i Rovinj ligger ved en av de fine buktene nord eller sør for byen. Litt om Rovinj Rovinj går for å være en av de vakreste og velbe­varte byene i hele Kroatia. Land­skapet rundt Rovinj er småkupert med sand­strender innerst [Les mer…]

Sibenik

Sibenik er en godt bevart hemme­lighet, som ligger flott til ved kysten, midt i mellom Zadar og Split. Sibenik har en liten og trivelig histo­risk bykjerne med omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse, en fest­ning fra 1400-tallet, og en kate­dral i gotisk- og renes­sanse blan­dings­stil, som er helt enestå­ende i verdens­sam­men­heng. Sibenik med St. Jacobs kate­dral ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 2000. Mer om Sibenik Sibenik er en trivelig liten kystby belig­gende rundt en middel­alder-kjerne der St Jacobs-kate­dralen utgjør et naturlig sentrum og blikk­fang. Øverst i gamle­byen [Les mer…]

Split

Split er en histo­risk by som ligger vakkert til på en odde som vender ut mot Adria­ter­havet. Den innerste delen av havne­om­rådet er domi­nert av keiser Diokle­tians palass fra romer­tiden. På hver side av palasset er det histo­risk bebyg­gelse og et sant virvar av trive­lige smug og trange passa­sjer fra middel­al­deren. I Splits histo­riske bydel finner du bygninger helt tilbake til slutten av 200-tallet etter vår tids­reg­ning. Gamle­byen med keiser­pa­lasset ble i år 1979 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Årsaken til at Split ble oppført på [Les mer…]

Umag

Umag er liten, trivelig by belig­gende på Istria-halvøya, helt nord­vest i Kroatia med cirka 13.000 fast­bo­ende innbyg­gere. Byen er en spesielt populær ferieby blant barne­fa­mi­lier. Her finnes et stort hotell­an­legg, Sol Stella Maris, spredt ut over et enormt område, hvor det er masser av tilbud for barna – både leke­parker, bassenger, opple­velser og bade­strender. Umag har et lite histo­risk bysen­trum ute på odden, med en stor plass ved den gamle kirken. Den eldste bebyg­gelsen i Umag ligger på en smal land­tunge ut i havet, slik mange av [Les mer…]

Gå til toppen