Midt-Portugal2018-07-30T18:16:08+02:00
  • Lisboa, ReisDit.no

Midt-Portugal

Midt-Portugal består av tre områder; Lisboa-kysten, Beira, deler av Alentejo, samt Estrema­dura og Ribatejo. Atlan­ter­havs­kysten i Midt-Portugal dekker området mellom hoved­staden Lisboa til landets nest største by Porto (Oporto). Fra kysten strekker Midt-Portugal seg over slette­land­ska­pene opp til fjel­lene i grense­om­rå­dene mot Spania. Her finnes en rekke av Portu­gals flot­teste histo­riske byer med stor­slåtte borger og prakt­full arki­tektur, som for eksempel den gamle univer­si­tets­byen Coimbra. Selv om Atlan­ter­havs­kysten med Lisboa og omegn er godt kjent blant turister, er mange av innlands­om­rå­dene svært lite berørt av masse­tu­rismen. Elevene Tejo og Dao er omgitt av frodige marker hvor det produ­serer vindruer it tillegg til andre jord­bruks­pro­dukter. Fjell­kjeden Serra da Estrela ligger midt i området Beira og kan by på stor­slått natur og karak­te­ris­tiske lands­byer bygget i granitt.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Midt-Portugal lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Lisboa

Lisboa er en spen­nende og uens­artet by, som fra gammelt av ble anlagt på to høyde­drag over elven Tajo. I dag ligger byens sentrum og hjerte, Baixa, på flaten mellom høydene, kjent som Alfama i øst og Bairro Alto i vest – begge histo­riske bydeler med masser av tilbud for deg som er nysgjerrig på det ekte, levende Lisboa. Hit kommer også byens innbyg­gere for å nyte kvel­dene. Lisboa ble i år 1983 oppført på Unescos liste over Verdens­arven med klos­teret Moseiro de Jero­nimos og Torre de Belém. [Les mer…]

Go to Top