Nyheter

Vi oppda­terer fortlø­pende med nyheter relatert til reise, kultur, kunst og museer.

Vermeer på Rijksmuseum Amsterdam

21 januar, 2023 
Rijks­mu­seum, Amsterdam 10. februar til 4. juni 2023 JOHANNES VERMEER Johannes Vermeer (1632–1675) bodde og arbeidet i Delft. Arbei­dene hans er mest kjent for sine rolige, innad­vendte innen­dørs­scener, hans enestå­ende bruk av sterkt, farge­rikt lys og hans over­be­vi­sende illusjonisme. …
Les mer

British Museum: The World of Stonehenge

17 februar, 2022 
  17. februar til 17. juli 2022 British Museum, London Stone­henge ruver over Wilt­shire-lands­bygda og er kanskje verdens mest gåte­fulle og myte­om­spunne forhis­to­riske stein­sirkel. Innhyllet i lag av speku­la­sjoner og folk­lore, har dette ikoniske britiske monu­mentet ansporet myter og legender …
Les mer

Stor utstilling i Rijksmuseum, Amsterdam

12 oktober, 2021 
Remember Me Rijks­mu­seum Amsterdam til 16. januar 2022 Aldri før har så mange euro­pe­iske renes­sanse­por­tretter blitt samlet i Neder­land. Portretter av mektige keisere, flam­boy­ante aris­to­krater og velstå­ende borgere.      Gjennom 1400- og 1500 ‑tallet bestilte stadig flere mektige og …
Les mer

Utstilling i Basel – Impresjonisten Camille Pissarro

12 oktober, 2021 
Til 23. januar 2022. Kunst­mu­seum Basel Camille Piss­arro: The Studio of Moder­nism   Camille Piss­arro (1830–1903) var en av de viktigste kunst­nerne i Frank­rike i andre halvdel av 1800-tallet. Den nye og revo­lu­sjo­ne­rende moder­ni­teten i male­riet oppstod gjennom impre­sjo­nist-beve­gelsen sammen med …
Les mer

Utstilling i London – National Gallery

9 oktober, 2021 
  Til den 2. januar 2022   Galle­rier i første etasje   Tambu­riner rister, vinsøl og halv­nakne figurer virvler over lerretet i disse male­riene av fest, dans og drama som er samlet i denne første utstil­lingen dedi­kert til Poussin og …
Les mer

Caravaggio og Bernini i Rijksmuseum Amsterdam

24 juni, 2020 
Cara­va­ggio-Bernini. Baroque in Rome Til den 7. juni 2020 Cara­va­ggio-Bernini. Baroque i Roma er en utstil­ling med mer enn 70 mester­verk av Cara­va­ggio, Bernini og deres samti­dige. Male­riene og skulp­tu­rene er utlånt til Rijks­mu­seum fra museer og private samlinger over …
Les mer

Stor utstilling av Rafael i Roma

11 mars, 2020 
Scuderie del Quiri­nale, Roma 5. mars – 2 juni 2020. NB! Inntil videre stengt pga korona­virus. Det største antall verk av Raphael noen­sinne utstilt: Mega-utstil­ling i Roma Utstil­lingen i Scuderie del Quiri­nale er orga­ni­sert i felles­skap med Gallerie degli Uffizi …
Les mer

The Legend of Troy – British Museum, London

6 februar, 2020 
  British Museum, London Til den 8. mars 2020 Sagnet om Troja har eksis­tert i mer enn 3000 år. Histo­rien om en prakt­full og mektig by, som ble kastet ut i en 10-årig episk krig på grunn av bort­fø­ringen av …
Les mer

Edward Hopper i Basel, Sveits

29 januar, 2020 
  FONDATION BEYELER, Basel Til den 17. mai 2020 Fonda­tion Beye­lers vårut­stil­ling i 2020 viser en rekke kjente og ukjente verk av Edward Hopper (1882–1967), en av 1900-tallets viktigste ameri­kanske malere. Hopper ble født i Nyack, New York. Etter å …
Les mer

Van Eyck i Ghent – unik anledning!

17 januar, 2020 
Museum of Fine Arts Ghent (MSK) Fra 1. februar til den 30. april 2020 Van Eyck-utstil­lingen i 2020 i Gent er den største noen­sinne. I 2020 hyller Museum of Fine Arts (MSK) i Ghent Jan van Eyck (ca. 1390–1441) med …
Les mer

Utstilling: Leonardo da Vinci i Louvre, Paris

5 november, 2019 
  Musée du Louvre, Paris   Til den 24. februar 2020. Ved siden av museets egen samling av fem male­rier av Leonardo, den største i verden, og 22 av hans tegninger, vil Louvre vise nærmere 120 verk (male­rier, tegninger, manuskripter, …
Les mer

London: Scythians – warriors of ancient Siberia

17 november, 2017 
BRITISH MUSEUM, LONDON 14. september 2017 – 14. januar 2018 For 2500 år siden streifet grupper av formi­dable krigere omkring på de store, åpne slet­tene i Sibir. Fryktet, djerve, avskye­lige og beund­rede – men over tid glemt … til nå. …
Les mer

Giovanni da Rimini – a 14th century masterpiece unveiled

26 juli, 2017 
UTSTILLING Varer til den 8. oktober 2017 Giovanni da Rimini er en rela­tivt ukjent kunstner, som levde i noen av kunst­his­to­rien mest spen­nende og epoke­gjø­rende år. Juri­diske doku­menter omtaler en Giovanni «maler», senere «mester», som levde i Rimini i år …
Les mer

QUEER BRITISH ART 1861–1967

26 juli, 2017 
UTSTILLING TATE BRITAIN, LONDON Frem til 1. oktober 2017 Tate Britain presen­terer med dette den første utstil­lingen som er dedi­kert til skeiv britisk kunst. Utstil­lingen består av arbeider fra peri­oden 1861 til 1967 rela­tert til lesbisk, trans, bi- og homoseksuell …
Les mer

Pink Floyd: Their Mortal Remains

26 juli, 2017 
Utstil­ling Vicoria & Albert Museum i London Vises frem til den 10. oktober 2017 PINK FLOYD: THEIR MORTAL REMAINS Den første inter­na­sjo­nale retro­spek­tive utstil­lingen av et av verdens mest ikoniske band. Presen­tert av V&A, Pink Floyd og Iconic Enter­tain­ment Studios. …
Les mer