Nyheter

Vi oppda­terer fortlø­pende med nyheter relatert til reise, kultur, kunst og museer.

Rijksmuseum-Caravaggio-The-coronation-of-Thomas
24 juni, 2020 

Caravaggio og Bernini i Rijksmuseum Amsterdam

  Cara­va­ggio-Bernini. Baroque in Rome Til den 7. juni 2020 Cara­va­ggio-Bernini. Baroque i Roma er en utstil­ling med mer enn 70 mester­verk av Cara­va­ggio, Bernini og deres samti­dige. Male­riene og skulp­tu­rene er utlånt til Rijks­mu­seum fra museer og private samlinger over hele verden. Barokk i… 
Les mer >
11 mars, 2020 

Stor utstilling av Rafael i Roma

Scuderie del Quiri­nale, Roma 5. mars – 2 juni 2020. NB! Inntil videre stengt pga korona­virus. Det største antall verk av Raphael noen­sinne utstilt: Mega-utstil­ling i Roma Utstil­lingen i Scuderie del Quiri­nale er orga­ni­sert i felles­skap med Gallerie degli Uffizi i Firenze, og foku­serer på… 
Les mer >
Den sårede Akilles. Skulptur av Filippo Albacini fra 1825. Foto: The Devonshire Collections, Chatsworth.
6 februar, 2020 

The Legend of Troy – British Museum, London

  British Museum, London Til den 8. mars 2020 Sagnet om Troja har eksis­tert i mer enn 3000 år. Histo­rien om en prakt­full og mektig by, som ble kastet ut i en 10-årig episk krig på grunn av bort­fø­ringen av den vakreste kvinnen i verden,… 
Les mer >
Basel Edward Hopper Portrait of Orleans
29 januar, 2020 

Edward Hopper i Basel, Sveits

  FONDATION BEYELER, Basel Til den 17. mai 2020 Fonda­tion Beye­lers vårut­stil­ling i 2020 viser en rekke kjente og ukjente verk av Edward Hopper (1882–1967), en av 1900-tallets viktigste ameri­kanske malere. Hopper ble født i Nyack, New York. Etter å ha arbeidet som illust­ratør, studerte… 
Les mer >
17 januar, 2020 

Van Eyck i Ghent – unik anledning!

Museum of Fine Arts Ghent (MSK) Fra 1. februar til den 30. april 2020 Van Eyck-utstil­lingen i 2020 i Gent er den største noen­sinne. I 2020 hyller Museum of Fine Arts (MSK) i Ghent Jan van Eyck (ca. 1390–1441) med utstil­lingen ‘Van Eyck. An Optical… 
Les mer >
5 november, 2019 

Utstilling: Leonardo da Vinci i Louvre, Paris

  Musée du Louvre, Paris   Til den 24. februar 2020. Ved siden av museets egen samling av fem male­rier av Leonardo, den største i verden, og 22 av hans tegninger, vil Louvre vise nærmere 120 verk (male­rier, tegninger, manu­skripter, skulp­turer, objets d’art) fra noen… 
Les mer >
17 november, 2017 

London: Scythians – warriors of ancient Siberia

BRITISH MUSEUM, LONDON 14. september 2017 – 14. januar 2018 For 2500 år siden streifet grupper av formi­dable krigere omkring på de store, åpne slet­tene i Sibir. Fryktet, djerve, avskye­lige og beund­rede – men over tid glemt … til nå. Møt dem i British Museum.… 
Les mer >