Nyheter

Vi oppda­terer fortlø­pende med nyheter relatert til reise, kultur, kunst og museer.

København: Japonomania

3 april, 2017 
Statens Museum for Kunst NB! Varer til 23. april 2017 Hvad sker der, når Japan møder Norden? Med udstil­lingen Japa­no­mania i Norden 1875–1918 skruer SMK tiden tilbage og viser, hvordan den vest­lige kunst i denne periode blev gennem­syret af japansk …
Les mer

Stockholm: En sagolik skola – Folkskolan 175 år

30 mars, 2017 
11. mars – 21. mai 2017 Kunst­ut­stil­ling Prins Eugens vakre Museum Walder­marsudde I år fyller den svenska folk­skolan 175 år. Det firar Lärar­stif­telsen med den turne­rande utställ­ningen En sagolik skola – Folk­skolan 175 år som invigs på Prins Eugen Waldemarsudde …
Les mer

Spennende utstilling i Stockholm – Joan Miró

30 mars, 2017 
Joan Miró – Vardags­li­vets poesi 11 februari – 4 juni 2017 Prins Eugens Museum på vakre Walde­mars Udde Den 11 februari öppnades vårens stora utställ­ning med verk av Joan Miró (1893–1983), en av 1900-talets mest uppmärk­sam­made konst­närer. I den omfattande …
Les mer

Stockholm: Tutankhamon – graven och skatterna

30 mars, 2017 
NB! Varighet kun til den 23. april 2017 Magasin 9, Frihamnen Frihamns­gatan 66 115 66 Stock­holm Utställ­ningen TUTANKHAMUNGRAVEN OCH SKATTERNA bjuder på en unik inblick i de arkeo­logiska lämnin­garna från det forn­tida Egypten. Följ med på en upptäcktsresa …
Les mer

London: Goya – The Portraits

17 september, 2015 
The National Gallery Fra den 7. oktober 2015 – 10. januar 2016 Sains­bury Wing Exhi­bition Goyas slående og avslø­rende portretter forteller om en kunstner som ikke bare har en ukon­ven­sjo­nell tilnær­ming til sine modeller, men som også har en unik …
Les mer

Paris: Poussin og Gud

29 april, 2015 
Musée du Louvre Frem til den 29. juni 2015 Musée du Louvre i Paris arran­gerer i tiden frem til 29. juni 2015 to paral­lelle utstil­linger – «Poussin og Gud» og «Reli­giøs kunst i peri­oden 1580 til 1660 i Roma og …
Les mer

London: Painting Paradise: The Art of the Garden

31 mars, 2015 
The Queen’s Gallery, Buck­ingham Palace Fra fredag 20. mars til søndag 11. oktober 2015 Utstil­lingen «Pain­ting Para­dise: The Art of the Garden» viser oss hvordan hager er blitt løftet frem, skildret, tolket og gjort til gjen­stand for oppmerk­somhet av kunstnere …
Les mer

Venezia: Henri Rousseau – Archaic candour

18 mars, 2015 
Fra den 6. mars til den 5. juli 2015 Venezia, Palazzo Ducale – Doge’s Apart­ment Han var en sentral aktør innen figu­rativ kunst mellom 1800-tallets slutt og avant-garde-beve­gel­sene. Han var berømt for sine mytiske motiver, drøm­me­ak­tige scener, ekso­tiske skoger og …
Les mer

Antwerpen – Rubens Family Reunion

12 mars, 2015 
Fra 28. mars til 28. juni 2015 «Rubens in private. The master portrays his family». Rubens­huis, Antwerpen Utstil­lingen av Rubens’ private portretter er i sannhet en fami­lie­gjen­for­ening utenom det vanlige. I peri­oden mellom 28. mars og 28. juni vender flere …
Les mer

London: «Inventing Impressionism»

27 februar, 2015 
4. mars – 31. mai 2015 The National Gallery, London Sains­bury Wing Exhi­bition Impre­sjo­nis­tene er i dag så univer­selt aner­kjente og høyt verd­satt, at det er vans­kelig å fore­stille seg at disse store kunst­nerne ble dømt nord og ned av …
Les mer

Amsterdam: Late Rembrandt

12 februar, 2015 
Fra 12. februar til 17. mai 2015 Rijks­mu­seum Amsterdam For første gang på mer enn 20 år arran­gerer Rijks­mu­seum en omfat­tende utstil­ling av barokk­mes­teren Rembrandt van Rijn (1606–1669), slik at nok en gene­ra­sjon får mulighet til å bli inngå­ende kjent …
Les mer

Basel: Paul Gauguin

2 februar, 2015 
Fonda­tion Beyeler, Basel, Sveits Paul Gauguin – fra 8. februar til 28. juni 2015 “Natu­rens fantasi­fulle kraft består av mystiske uende­lig­heter. Naturen varierer alltid det den produ­serer og byr oss. Kunst­neren selv er et av natu­rens midler.» Paul Gauguin Utstillingen …
Les mer

London: Conflict, Time, Photography

31 desember, 2014 
Tate Modern, London The Eyal Ofer Galle­ries Til den 15. mars 2015 Denne utstil­lingen foku­serer på foto­gra­fiet før, under og etter krig. Her doku­men­teres sekunder, minutter, timer, dager, uker og år etter at en bombe er deto­nert. Her vises en …
Les mer

London: Peder Balke

7 desember, 2014 
The National Gallery, London Til den 15. april 2015 Sunley Room – Gratis adgang Peder Balke har gjort furore i London, siden utstil­lingen åpnet den 12. november i år. The National Gallery sier det slik: «Discover Norway’s unsung forerunner of …
Les mer