Statens Museum for Kunst

NB! Varer til 23. april 2017

Hvad sker der, når Japan møder Norden? Med udstil­lingen Japa­no­mania i Norden 1875–1918 skruer SMK tiden tilbage og viser, hvordan den vest­lige kunst i denne periode blev gennem­syret af japansk æstetik.

Albert Edelfelt, Virginie, 1883. Olie på lærred. 73,5 x 92,5 cm. Arla Cederberg Collection, Joensuu Art Museum. Foto: Kari Hyttinen

Albert Edel­felt, Virginie, 1883. Olie på lærred. 73,5 x 92,5 cm. Arla Ceder­berg Collection, Joensuu Art Museum. Foto: Kari Hyttinen.

Da Japan omkring 1853 åbner sine grænser for handel, igangs­ætter det en bølge af begej­st­ring for alt japansk hen over den vest­lige verden – en japa­no­mania. Flere kunst­nere begynder at iscene­sætte sig selv, deres hjem og atelier med silke­ki­mo­noer, vifter, para­soller og papir­lamper, som de bruger som rekvi­sitter i deres male­rier. Samtidig er motiver, såsom det sneklædte Fuji-bjerg, blomst­rende kirse­bær­træer og ”den store bølge”, med til at forandre blikket på både kunst og natur i Europa.

Kompo­sitio­nerne bliver asym­met­riske og moti­verne mere deko­ra­tive, forenk­lede og medi­ta­tive. Kunst­nerne dyrker mikro­kosmos og går helt tæt på fugle, fisk, insekter, grene og blomster.

Elise Konstantin-Hansen, Grib, 1893. Akvarel og blyant på papir, 118,5 x 131,5 cm. Vejen Kunstmuseum - et specialmuseum for dansk symbolisme. Foto: Pernille Klemp

Elise Konstantin-Hansen, Grib, 1893. Akvarel og blyant på papir, 118,5 x 131,5 cm. Vejen Kunst­mu­seum – et spec­ial­mu­seum for dansk symbo­lisme. Foto: Pernille Klemp.

Påvirk­ningen fra Japan var massiv, og det er først i dag, at vi til fulde forstår dens omfang. JAPANOMANIA fortæller histo­rien om japa­nis­mens indtog gennem værker af blandt andre Edvard Munch, Vilhelm Hammershøi, Anna Ancher, L.A. Ring og Claude Monet, og giver dig dermed mulighed for at se nordiske og euro­pæiske mester­værker i et helt nyt lys.

Udstil­lingen er et samar­bejde mellem de tre nordiske natio­nal­gal­le­rier i Helsinki, Oslo og København.

Les mer om utstil­lingen her.

Forside­foto:
Katsus­hika Hokusai, Den store bølge i Kanagawa (Den store bølge), ca. 1830–32. Træsnit, 25,9 x 38,5 cm. Hono­lulu Museum of Art, gave fra James A.Michener, 1955 (13695).