BRITISH MUSEUM, LONDON

14. september 2017 – 14. januar 2018

For 2500 år siden streifet grupper av formi­dable krigere omkring på de store, åpne slet­tene i Sibir. Fryktet, djerve, avskye­lige og beund­rede – men over tid glemt … til nå. Møt dem i British Museum.

Oppda­gelser av gamle graver har avdekket et et vell av skytiske skatter. Utrolig godt bevart i perm­a­frosten, klær, tekstiler, spek­ta­ku­lære gull­smykker, mat og våpen – selv mumi­fi­serte krigere og hester – avslører den brutale og mystiske sann­heten om disse mennes­kenes harde og drama­tiske liv. 

Skyterne var krigere som var sterkt knyttet til hestene sine.

Skyterne var krigere som var sterkt knyttet til hestene sine .

Disse utro­lige funnene forteller histo­rien om en rik sivi­li­sa­sjon, som til slutt strakte seg fra sitt hjem­land i Sibir så langt som Svarte­havet – ja, til og med til Kinas grense.

Mange av gjen­stan­dene i denne fantas­tiske utstil­lingen er utlånt fra Statens Hermi­tage Museum i St Peters­burg. Fors­kere og arkeo­loger fort­setter å oppdage mer om disse krigerne og bringer deres histo­rier tilbake til livet. Utforsk skyternes tapte verden og oppdag den prakt­fulle, sofis­ti­kerte og rene kraften til de mystiske skyterne.

Denne store utstil­lingen utforsker histo­rien om skyterne – noma­diske stammer og mestere av krig­fø­ring til hest. En kriger- og nomade­kultur som blomstret mellom 900 og 200 f.Kr. Deres møter med grekerne, assy­rerne og perserne ble skrevet inn i histo­rien, men i århundrer mistet vi alle spor av deres kultur – begravet under isen.

Scythians – warriors of ancient Siberia

Les mer om utstil­lingen i British Museum her