UTSTILLING TATE BRITAIN, LONDON

Frem til 1. oktober 2017

Tate Britain presen­terer med dette den første utstil­lingen som er dedi­kert til skeiv britisk kunst.

Simeon Solomon: Sappho and Erinna in a Garden at Mytilene 1864. Tate.

Simeon Solomon: Sappho and Erinna in a Garden at Myti­lene 1864. Tate.

Utstil­lingen består av arbeider fra peri­oden 1861 til 1967 rela­tert til lesbisk, trans, bi- og homo­sek­suell iden­titet og markerer 50-årsdagen for den delvise avkri­mi­na­li­se­ringen for mannlig homo­sek­su­alitet i England.

Queer British Art utforsker hvordan kunst­nere uttrykte seg i en tid da det ble stilt spørs­måls­tegn rundt etab­lis­se­men­tets oppfat­ninger om kjønn og seksualitet.

Dypt person­lige og intime arbeider presen­teres sammen med verk rettet mot et bredere publikum, som bidro til å forme en følelse av samhø­righet den gangen begrep som lesbisk, gay, bisek­suell og trans ennå ikke var kjent og aksep­tert blant almenheten.

Samlet uttrykker denne utstil­lingen et bemer­kel­ses­verdig spekter av iden­ti­teter og histo­rier, fra det lekne til det poli­tiske og fra det erotiske til det hverdagslige.

Med male­rier, tegninger, person­lige foto­gra­fier og filmer av kunst­nere som John Singer Sargent, Dora Carrington, Duncan Grant og David Hockney feires allsi­dig­heten innen skeiv britisk kunst som aldri tidligere.

Les mer om utstil­lingen her