Remember Me

Rijks­mu­seum Amsterdam

til 16. januar 2022

Aldri før har så mange euro­pe­iske renes­sanse­por­tretter blitt samlet i Neder­land. Portretter av mektige keisere, flam­boy­ante aris­to­krater og velstå­ende borgere. 

Piero di Cosimo: Portrett av Giuliano- og Fran­cesco Giam­berti da Sangallo malt i 1482. Lånt inn fra Mauritshuis i Haag.

 

 

Gjennom 1400- og 1500 ‑tallet bestilte stadig flere mektige og velstå­ende mennesker portretter av seg selv.

Denne høsten presen­terer Rijks­mu­seum i Amsterdam Remember Me – en utstil­ling med mer enn 100 mester­verk av berømte kunst­nere som Memling, Dürer, Holbein, Titian og Veronese.

Remember Me handler om ambi­sjoner, begjær og tap, og om mennesker som ønsket å bli husket.

Remember Me er den første store utstil­lingen av inter­na­sjo­nale renes­sanse­por­tretter i Neder­land. Et av høyde­punk­tene er Portrait of a Young Girl (ca. 1470) av Petrus Christus, fra samlingen til Gemälde­ga­lerie i Berlin.

Andre portretter har blitt lånt ut av museer som Kunst­mu­seum i Basel, National Gallery i London, Museo del Prado i Madrid og National Gallery of Art i Washington.

Remember Me. Portretter fra Dürer til Sofo­nisba går fra 1. oktober til 16. januar 2022 i Phil­lips-fløyen i Rijks­mu­seum i Amsterdam.

Les mer om utstil­lingen her

Les mer om Amsterdam her