British Museum, London

Til den 8. mars 2020

Sagnet om Troja har eksis­tert i mer enn 3000 år.

Histo­rien om en prakt­full og mektig by, som ble kastet ut i en 10-årig episk krig på grunn av bort­fø­ringen av den vakreste kvinnen i verden, er uimot­ståelig drama­tisk og tragisk.

Pentesilea. Ca. 530 f. Kr. Foto: British Museum

Akilles dreper Pentesilea. Ca. 530 f. Kr. Foto: British Museum.

Byste av Homer, romersk fra ca 100-200 e. Kr. Kopi av original fra ca 100-200 f. Kr. Foto: British Museum

Byste av Homer, romersk fra ca 100–200 e. Kr. Kopi av original fra ca 100–200 f. Kr. Foto: British Museum.

Denne legenden har sendt even­ty­rere og arkeo­loger på jakt etter den tapte byen, som nå etter alt å dømme har eksis­tert. Homer har udøde­lig­gjort byen, heltene og sagnet i sine litte­rære stor­verk Odyseen og Iliaden.

Men hva med heltene, prin­sene, kvin­nene og vand­rerne, som påstås å ha spilt en rolle i Trojaner-krigen? Hvorfor har de inspi­rert til så mange gjen­for­tel­linger, fra Homer til Shake­speare til Hollywood?

Ta en nærmere titt på disse fengs­lende karak­te­rene når du utforsker den fantas­tiske kunsten som bringer dem til liv, fra drama­tiske gamle skulp­turer og utsøkte vase­ma­le­rier – til kraft­fulle samtidsverk.

Den sårede Akilles. Skulptur av Filippo Albacini fra 1825. Foto: The Devonshire Collections, Chatsworth.

Den sårede Akilles. Skulptur av Filippo Albacini fra 1825. Foto: The Devon­shire Collections, Chatsworth.

Du kan også under­søke det fasci­ne­rende arkeo­lo­giske beviset som synlig­gjør at det en gang fantes et ekte Troja, som innbyr til sann­heten bak de mytiske historiene.

Fra Helena av Trojas bort­fø­ring til bedraget med trojanske hesten og byens fall. Finn din egen sannhet mellom myte og virke­lighet i denne feno­me­nale nye utstillingen.

Artikkel i Current Archa­eo­logy her.

Link til utstil­lingen i British Museum her.

Mer om London her.