Om Frankrike

Frankrike er et av de største landene i Europa. Men Frankrike er også mye mer enn et land. Frankrike er nesten et Europa i miniatyr, både geografisk og kulturelt. Hvor variert Frankrike er, forstår man best når man har besøkt det både vinterstid og om sommeren. Alpene i vinterskrud og Côte d’Azur i august er mildt sagt ytterligheter. Men det er egentlig Alpene og Côte d’Azur i samme sesong, også.

Frankrike – et land med store kontraster

Både språklig og etnisk er flere grupper repre­sen­tert i Frank­rike. Helt i nord tales det både tysk, flamsk og fransk, mens det i sydvest snakkes kata­lansk og baskisk, og i sydøst occi­tansk og itali­ensk. I nord­vest snakkes det keltiske språket bretonsk, mens språk­lige røtter fra norman­nisk frem­deles er i bruk blant eldre mennesker i Normandie. Dette mang­foldet gjør seg gjel­dene også på mange andre hold, både hva angår arki­tektur, vin, matretter, forlys­telser, sport, og ikke minst tempe­ra­ment. Det eneste som virkelig forener Frank­rike synes å være sykkel­løpet Tour de France, og uenig­heten om at hver lokale ost fore­trekkes nettopp lokalt. General og senere presi­dent Charles de Gaulle sa noe slikt som: ”Hvordan regjerer man et land med 262 lokale oster?”

Vår inndeling av Frankrikes regioner

La oss først slå fast at Frank­rike består av 26 regioner, som igjen er delt inn i totalt 100 depar­te­menter. Reisdit.no har delt inn Frank­rike i følgende områder: Nord-Frank­rike, Midt-Frank­rike, Sør-Frank­rike, Sørvest-Frank­rike, Alpene og Franche-Comté og Korsika. La oss se hvilke franske regioner som helt eller delvis hører hjemme i de respek­tive områ­dene i vår innde­ling. Av prak­tiske grunner har vi forenklet litt:

Nord-Frank­rike omfatter regio­nene Alsace, Lorraine, Champagne, Le Nord, Picardie og Ile de France.

Vest-Frank­rike omfatter regio­nene Bretagne, Pays de la Loire (Loire-dalen), Centre og Normandie (Haut-Normandie og Basse-Normandie).

Sørvest-Frank­rike favner kyst­re­gio­nene Poitou og Aqui­taine og innlands­re­gionen Midi-Pyré­nées (med land­ska­pene Périgord, Quercy og Gascogne).

Sør-Frank­rike består av kyst­re­gio­nene Languedoc og Rous­sillon, samt Provence og Côte d’Azur.

Midt-Frank­rike favner Massif Central, det vil si Limousin og Auvegne, samt Bourgogne og Rhone-dalen.

Alpene og Franche-Comté dekker sist­nevnte og de østlige delene av Rhone-Alpes.

Øya Korsika er en egen region.

Cathédrale Bayeux de Notre Dame, Bayeux, vielle ville, gamlebyen, middelalder, bindingsverk, historisk bysenter, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Den gotiske kate­dralen Notre Dame i Bayeux.

Arles amfiteater, Unesco, Verdensarv, Arles, Provence, Sør-Frankrike, Frankrike

Arles amfi­teater fra romertid er fort­satt i bruk. Foto: P. Blot.