Om Kreta2021-08-20T01:52:51+02:00
  • Kreta, Hellas, reisdit.no

Om Kreta

Kreta er et svært populært reisemål, særlig blant nordmenn. De fleste byene og badestedene ligger på nordsiden av øya Kreta i Hellas. Det finnes også noen spredte badebyer på sørsiden, men her har det en tendens til å blåse mer. Fra storbyen Khania med flyplass i vest, passerer du de fra vest til øst populære feriebyene Khania, Rethymnon, Heraklion og Agios Nikólaos på vei vestover, til du kommer til flyplassen ved Sitia, nesten helt i øst. Fire fjellmassiver ligger etter hverandre langs den forrevne sørkysten, i Kretas hele lengde på 250 kilometer.

Kreta har masse å tilby sine feriebesøkende

Enten du er her for å oppleve sol og bading, fore­trekker fotturer i drama­tisk fjell- og ravine­land­skap, eller er inter­es­sert i arkeo­logi, kunst og arki­tektur, tar Kreta deg i mot med åpne armer og favnen full av mulig­heter. Det er ferge­for­bin­delser til fast­landet og andre greske øyer fra Kreta. Fra Khania, Rethymnon og Hera­k­lion midt på Kreta går det ferger til Athen. Fra Hera­k­lion går det også ferger til Thera (Santo­rini), Khásos og Kárpathos. Fra Kast­heli Kismou i vest til Kythira, fra Agios Nikolaos i øst til Milos, og fra Moni Toplou helt på østspissen til Kásos og Kárpatgos.

Kreta, Hellas

Kreta består av mange histo­riske lag – her fra den vene­ti­anske havnen i Chania med bygninger fra middelalderen.

Sol og bading på Kreta

På strek­ningen langs hoved­veien på nord­siden av Kreta, fra vest til øst, har du passert hundrevis av små bade­byer med gode strender, hygge­lige små hoteller og venn­lige, milde og smilende fast­bo­ende. Kreta passer ypperlig for fami­lie­fe­rier. Over alt hvor det er strender og bade­byer, finner du kafeer og taver­naer der fami­lien kan slå seg ned for et måltid mat eller forfrisk­ninger. Stren­dene på nord­siden av Kreta ligger ofte i lune små bukter, gjerne med en idyl­lisk liten by i nærheten. Når man sitter under oliven­trærne på kvelden, med utsikt til den vesle havnen og får servert tradi­sjo­nell gresk mat, føler man seg mildt sagt vel. Det er vans­kelig ikke å trives på Kreta. Sørkysten av Kreta er bars­kere, med mer vind og et utbredt fjell- og klippe­land­skap. Men også her finner du flotte strender og bade­byer. Men ikke på langt nær så mange som på nordkysten.

Knossos, Heraklion, Kreta, hellas

Du bør abso­lutt få med deg palass­kom­plekset Knossos fra Minoisk tid når du er på Kreta.

Mer om Kreta i Hellas

Hvis du leier bil for en rundtur, anbe­faler vi at du stikker av fra den trafik­kerte hoved­veien og prøver deg litt på måfå, gjerne opp i fjel­lene. Her møter du det gamle Hellas. Her sitter sort­kledde kvinner på trap­pene med sitt hånd­ar­beid, og her ser du eldre menn i mørk dress­jakke og skyggelue. Her lever grekerne slik de alltid har gjort. Stopp gjerne på en taverna og opplev kreterne på nært hold. Vi kan bli over­rasket over den mangel på synlig velstand som vi er vant med hjem­mefra, men mennes­kene her er stolte og fornøyd med det de har. I 1941, under den annen verdens­krig, var det harde kamper mellom tyske og alli­erte styrker her på Kreta. De alli­erte møtte voldsom motstand og trakk seg tilbake mot sør på øya. Her ble de hjulpet av sivil­be­folk­ningen til å evakuere Kreta. Den lokale motstands­be­ve­gelsen på øya var svært fiendt­lige og ufor­son­lige overfor de tyske trop­pene. Mange av sivil­be­folk­ningen ble tortu­rert og drept. Dette er sår som frem­deles ikke fullt og helt er leget her.

Kreta, Hellas

Kreta kan by på mange prakt­fulle ferie- og bade­byer med flott strender.

Kreta – kulturens vugge

Kreta i Hellas er kanskje verdens mest myte­om­spunne histo­riske øy. Kreta i Hellas har i årtu­sener vært et trafikk-knute­punkt i Middel­havet, og har mottatt impulser fra alle kanter. Kreta i Hellas har mye å by på, enten du er soltil­beder, kultur­in­ter­es­sert, shop­ping­lysten eller har lyst til å se det ekte, gammel­dagse livet som leves i Hellas. Hellas hoved­stad heter Hera­k­lion. Her ligger en av øyas store flyplasser, og rett innenfor ligger også det legen­da­riske palass­kom­plekset Knossos, der kong Minos hersket for snart 4.000 år siden. Den kultur­in­ter­es­serte finner gjerne veien til Hera­k­lion arkeo­lo­giske museum, med en samling som savner side­stykke i hele verden. Er du inter­es­sert i kunst og arkeo­logi må du ikke la denne mulig­heten gå fra deg. Byene Khania og Rethymnon har også arkeo­lo­giske museer med flotte samlinger, blant annet av små tavler med de tidlige skrift­språ­kene kalt Linear A og Linear B. Et annet stort plass­kom­pleks er Phai­stos som ligger på sørsiden av Kreta, midt på øya. Idafjellet mellom Knossos og Phai­stos var kjent som gudenes fødested.

Heraklion, rhyton, Kreta, Hellas

En rhyton fra det arkeo­lo­giske museet i Hera­k­lion – et vinbe­holder til sere­mo­niell bruk.

Litt om Kretas historie

Kretas historie spenner fra stor­hets­tiden, de såkalte palass­pe­riodene mellom ca 2000–1500 før Kristus, med den mino­iske kulturen oppkalt etter den mytiske kong Minos. I denne tiden hadde Kreta utstrakte handels­for­bin­delser med hele det østlige Middel­havs­om­rådet, og diplo­ma­tiske forbin­delser med blant annet Egypt. Denne peri­oden ble avløst ca 1400 før Kristus av den mykenske (fastlands)kulturen, inntil det omfat­tende sammen­bruddet mellom 1200 og 1100-tallet, da alle de store bysam­fun­nene rundt den østlige delen av Middel­havet ble ødelagt og gikk til grunne. Så fulgte de mørke århund­rene, inntil by-statene igjen oppstod, som Athen og Sparta, fulgt av den greske gull­al­deren med stor­slagen arki­tektur, kunst, filo­sofi, demo­krati, litte­ratur og skue­spill. Kreta kom aldri siden til å spille hoved­rollen i middel­ha­vets handel igjen, men har vært en viktig stra­te­gisk øy, som siden har vært okku­pert av romerne, bysan­ti­nerne, vene­tia­nerne, og de osmanske tyrkerne. En mengde arki­tektur fra disse peri­odene er bevart, alt fra borger til kirker, klostre og moskeer.

Rethymnon, Kreta, Hellas

Typisk gresk i en av Rethym­nons bakgater.

 Rethymnon, romertid, gamleby, Kreta, Hellas

En fontene fra romer­tiden i gamle­byen i Rethymnon.

Chania, Khania, Kreta, Hellas

Fra Chania og den vene­ti­anske havnen med alle uterestaurantene.

Chania, gamleby, historisk, Kreta, Hellas

Fra den trive­lige histo­riske delen av Chania.

Tronehallen, Knossos, Kreta, Hellas

Trone­hallen i Knossos-palasset fra cirka år 1450 før vår tidsregning.

Knossos, fresker, Kreta, Hellas

I palass­kom­plekset Knossos på Kreta er det funnet fresker – vegg­ma­le­rier – som er mer enn 3500 år gamle – her en som er restaurert.

Heraklion arkeologiske museum, Kreta, Hellas

Hera­k­lion er kjent for et av verdens fineste arkeo­lo­giske museer med samlinger fra blant annet minoisk og mykensk tid.

Definer, fresker, Knossos, Kreta, Hellas

De kjente delfin­fres­kene fra Knossos er svært livaktige.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner på Kreta lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Chania

Khania eller Chania er en meget populær ferie­de­sti­na­sjon på Kretas nord­vest­kyst. Både øst og vest for byen finnes det en rekke mindre ferie- og bade­byer. Khania er en meget gammel by, som har eksis­tert i nesten 4 tusen år. Det meste av sever­dig­he­tene i Khania finnes i området rundt den vene­ti­anske havnen. Her ligger det en rekke restau­ranter med uten­dørs serve­ring, og her er det alltid mye folk om kvel­dene. Denne histo­riske delen av byen er full av pitto­reske smug og smågater. Denne eldste delen av Khania er i stor [Les mer…]

Rethymnon

Rethymnon ligger flott til på en odde ved enden av en mile­lang bade­strand med fin sand. Gamle­byen har smale bloms­ter­pyn­tede smug på kryss og tvers, med et mylder av restau­ranter, butikker, barer og kafeer. I gamle­byen finner du også en vene­ti­ansk havn fra middel­al­deren, et fest­nings­an­legg fra 1500-tallet, og bygnings­rester helt tilbake fra romer­tiden. Mer om Rethymnon Rethymnon ligger omtrent midt på den vest­lige halv­delen av Kretas nord­kyst, og er øyas tredje største by med cirka 40 tusen faste innbyg­gere. Den eldste bydelen ligger på en odde, som i [Les mer…]

Go to Top