Om Kroatia

Kroatia er for norske turister et relativt nytt ferieland. Kroatia har imidlertid lange tradisjoner som ferieland – det gamle Jugoslavia var relativt fritt kommunistland – der også mange nordmenn fant veien til bade- eller seileferie langs Kroatias vakre kyst og skjærgård. Kroatia har et fantastisk tilbud for sine besøkende turister. En lang kyst, en fenomenal skjærgård, en mengde badestrender, krystallklart vann, arkitektur fra romertid, middelalder, renessanse og barokk, god mat, og en mengde små, koselige byer der det er ypperlig å feriere. På toppen av det hele er kroatene milde, vennlige, smilende mennesker, som vil deg som turist det aller beste.

Badeferie på kysten i Kroatia

De fleste desti­na­sjo­nene du vil lese om her, befinner seg ved kysten. Et unntak er Zagreb, hoved­staden i Kroatia, en by som ennå ikke er oppdaget av skan­di­na­viske turister, men som har uendelig mye å by på av kultur og skjønnhet. Både Istria og Makarska-kysten er vel kjente for flotte strender, en mengde ferie- og bade­byer med kose­lige gamle bykjerner, trive­lige mennesker og et svært velsma­kende kjøkken, som faller i smak også hos barna.

 Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Fra den vakre byen Korcula på øya av samme navn.

Kulturopplevelser i Kroatia

Kroatia her også et kultur­land av dimen­sjoner, ettersom de lenge var under­lagt både gresk, romersk, bysan­tisk, og vene­ti­ansk styre. Kroatia har 7 steder som er listet på Unscos liste for Verdens­arven, 6 av dem for histo­riske og kultu­relle kvali­teter: Dubovnok, Split, Trogir, Stari Grad på øya Hvar, Porec, Sibenik, Mostar, og til slutt nasjo­nal­parken Plivike Lakes. Kroatia har noe å tilby for alle; barne­fa­mi­lier, voksne, unge, kulturinteresserte.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

Romersk amfi­teater i byen Pula (uttales Poola) sør på Istria-halvøya.

Istria i Kroatia har flere vakre gamle­byer med rester fra antikken, etter grekere og romere – ofte helt tilbake fra 3–400 før Kristus! Når du spaserer i gatene i byer som Istria, Rovinj og Pula, så går du på den samme brosteinen som romerne gjorde for nesten 2.000 år siden! Umag har også et bysen­trum med rester av bebyg­gelse fra middel­al­deren. Felles for flere av disse byene er at de opprin­nelig ble anlagt på en halvøy, slik at den i sin tid var lett å forsvare mot angrep. Gamle­byene er stort sett bilfrie.
Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Fra Unesco-byen Porec.

Istria, nord i Kroatia

Istria er en halvøy som utgjør den nord-vest­lige delen av Kroatia. Istria i Kroatia egner seg for alle typer turister. Istria har en vakker og variert kyst­linje med mange fine ferie­steder. Kyst­byene Umag, Porec, Rovinj og Pula er spesielt popu­lære turist­steder, og bygget på halv­øyer helt ut mot havet, slik at byene nesten frem­står som fest­ninger. Det er bade­mu­lig­heter også i selve disse gamle bykjer­nene. Rundt gamle­byene ligger det mange strender, der både barn og voksne kan kose seg i rent krys­tall­klart vann. I forbin­delse med stren­dene finner man både kafeer og restau­ranter, der man kan spise lunsj eller forfriske seg med kaldt drikke.

Zadarkysten og øyene

Zadar er en storby nord for Makarska-kysten i Kroatia. Zadar­kysten har i mange år vært et popu­lært ferie­om­råde. Zadar i Kroatia skiller seg litt fra mange av de andre kyst­byene, ettersom den ligger på en halvøy med ganske flatt land­skap. Rundt Zadar og i skjær­gården utenfor, finner du mange av de vakreste stren­dene ved Adria­ter­havet. Klimaet er stabilt og varmt, med en mild bris fra havet som gjør at varmen ikke blir tryk­kende. Rundt Zadar og på øyene langs kysten, finner du mange små fisker­lands­byer, noen av dem uopp­da­gede perler. Det er gode ferge­for­bin­delser på Zadar­kysten. Sibenik er den sørligste byen av stør­relse på Zadar­kysten, og har en kate­dral som er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Trogir, Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Trogir er også på Unescos liste over Verdensarven.

Makarska-kysten

Makarska-kysten i Kroatia er beteg­nelsen på landets ”riviera”. Makarska er også navnet på rivie­raens største by, nest etter Split, og ligger midt mellom Split og grensen til Bosnia. Makarska-kysten kan by på både drama­tisk natur, fjell og furu­skoger, småbyer, vakre bade­strender og en skjær­gård med hundrevis av små og store øyer. Makarska-kysten omfatter fra nord til sør byene Trogir Split, Omis, Brela, Makarska, Tucepi, Podgora, Drvenik og Plocê, nesten ved grensen til Bosnia – alle belig­gende ved Adriaterhavet.

Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Strå­lende vakre Split er på Unescos liste over Verdensarven.

Området rundt Trogir, cirka 20 kilo­meter vest for Split, kan by på både drama­tisk natur, fjell og furu­skoger, vakre bade­strender og en skjær­gård med flere spen­nende øyer. Gamle­byen i Trogir ligger på en øy, forbundet både med fast­landet og øya Ciovo, som også er et svært popu­lært reisemål – ikke minst på grunn av at byen, i likhet med Split, er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Det er også lett å komme seg fra fast­landet til øyene Korčula, Brac, Hvar, Pelješac, Medju­gorje osv.

Dubrovnik – Adriaterhavets perle

Den ualmin­nelig vakre og velbe­varte fest­nings­byen Dubrovnik i Kroatia går under navnet Adria­ter­ha­vets perle. Dubrovnik har masse å tilby alle sine ferie­gjester, uansett om du er ute etter å oppleve histo­risk sus, eller ønsker en avslap­pende bade­ferie. I Dubrovnik er alt lagt til rette for at ferie­gjes­tene skal ha mange tilbud å velge mellom. Du vil alltid finne mye spen­nende å se, enten du velger å rusle rundt i gamle­byen, langs havne­bas­senget, eller i de nyere bydelene.

Zagreb i Kroatia

Zagreb i Kroatia er hoved­staden i Kroatia. Zagreb er kanskje en av Kroa­tias best bevarte byer, og egner seg for alle typer turister. Zagreb kan by på både sever­dig­heter, vakker arki­tektur, shop­ping­mu­lig­heter og museer. Uansett om man er på stor­by­ferie for avslap­ping og shop­ping eller søker kultur­opp­le­velser, så finner man det man er ute etter i Zagreb i Kroatia. Prisene er svært sympa­tiske i Zagreb i Kroatia. Zagreb i Kroatia er en spen­nende uopp­daget storby med masser av sjarm, et yrende folkeliv, vakker arki­tektur og en mengde galle­rier og museer.

Kroatia, Split, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, keiserpalasset, Diokletian, Unescos liste over Verdensarven, romertid, middelalder, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

Bil eller motor­syk­kel­ferie i Kroatia er en ypperlig måte å oppleve landet.

Bilferie i Kroatia

Et tips til deg som kjører bil. De fleste turis­tene skal til et sted på kysten. Den gamle hoved­veien går her langs kysten. Den kan om sommeren være ganske trafik­kert, både av turister og lokal tung­tra­fikk. Hvis du for eksempel skal ganske langt syd, anbe­faler vi at du kjører den nye motor­veien som ligger i innlandet, bak fjel­lene som følger kysten, og heller tar en avstikker ned til kysten for lunsj, eller bading under­veis. Motor­veien har høy kvalitet og bringer deg raskt og trygt mot ditt reisemål.

Pula, gamlebyen, middelalder, historisk bysenter, romersk tempel, romertid, amfiteater, Istria, Kroatia

De gamle byene i Kroatia er forbil­ledlig godt tatt vare på – her fra gågaten i Pula.

Dubrovnik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Kroatia

Helt ytterst på bymuren rundt gamle­byen i Dubrovnik står en gammel biskop.

Dubrovnik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Kroatia

Dubrovnik er en av Kroa­tias vakreste byer, og oppført på Unescos liste over Verdensarven.

 Korcula, gamleby, historiske severdigheter, Makarskakysten, Split og øyene, Kroatia

En liten katolsk kirke i Korcula by.

Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Sibenik med St. Jacob-kate­dralen, som også er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Sibenik, Adriaterhavet, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, renessanse, Zadarkysten og øyene, Kroatia

Smale smug og bratte trapper i Sibe­niks gamleby fra middelalderen.

Umag, gamlebyen, historisk bysenter, Istria, Kroatia

En kama­pa­nile ‑et kirke­tårn – står på sitt i sentrum av gamle­byen i Umag på Istria-halvøya.

Basilica St Euphrasius, bysantinsk, Porec, gamlebyen, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, Istria, Kroatia

Årgangs­be­byg­gelse i Porec – nok en by på Unescos liste over Verdensarven.