Madeira2022-05-11T00:03:12+02:00
  • Madeira, ReisDit.no

Madeira

Madeira består av to øyer – selve Madeira, og den mye mindre Porto Santo. Begge er av vulkansk opprinnelse. Porto Santo ligger 37 kilometer nord-øst for Madeira, og er både mindre og flatere. Klimaet er tørrere her enn på Madeira, og de fine badestrendene trekker mange turister hit. Madeira er ingen stor øy – nesten to mil på det bredeste og cirka 55 kilometer lang.

Mer om Madeira

Hoved­staden Funchal ligger sørøst på øya. Madeira er omgitt av en kyst­linje med klipper og enkelte bukter med bade­strender. Øya er meget kupert med spek­ta­ku­lære klippe­for­ma­sjoner og frodige grønne kløfter og vulkank­ratre.  Madeira har et frukt­bart vulkansk jord­smonn og jord­bruk er en viktig næringsvei på øya, i tillegg til vinpro­duk­sjon. Det dyrkes bananer, blomster, sitrus­frukter og grønn­saker på Madeira, som har et stabilt og jevnt klima rundt 20 grader året rundt. De største byene ligger sørøst på Madeira. Hvis du leier bil og farter rundt på Madeira, vil du finne lands­byer rundt om på hele øya. Det er mulig å kjøre rundt prak­tisk talt hele Madeira, men veiene er øya av sterkt varie­rende kvalitet. Madeira kan by på flotte turmu­lig­heter, både i fjel­lene og det frodige innlandet ellers. Innbyg­gerne har nedlagt et enormt arbeid for å gjøre mest mulig av den frukt­bare jorden dyrkbar. Gjennom de første århund­rene ble det import slaver for å anlegge terrasser i land­skapet og grave kanaler. Den meste frukt­bare jorden befinner seg på sørsiden av Madeira. Madeiras høyeste punkt er fjellet Pico Ruivo, som rager 1861 meter over havet. Pico Ruivo er tilgjen­gelig for fottu­rister og dermed et popu­lært mål for utflukter. Det finnes flere ok bade­strender rundt om på øya.

Madeira, Portugal

Naboøya Porto Santo har tørrere klima og flotte badestrender.

Litt om Madeiras historie

Den første portu­gi­siske kolo­nien ble grunn­lagt i år 1425, 7 år etter at portu­gi­siske sjømenn hadde strandet på naboøya Porto Santo etter et vold­somt uvær. Sjøfol­kene kunne se Madeira i sørvest, og beskrev hva de hadde sett da de kom hjem. Året etter ble det sendt ut en ekspe­di­sjon, som gikk i land på den frodige, grønne skog­kledde øya. Navnet Madeira fikk den på grunn av trærne – madeira betyr skog på portu­gi­sisk. Madeira ble etter hvert en stor produ­sent av sukker, som på 14- og 1500-tallet var meget etter­spurt råvare i Europa. Øyas innbyg­gere impor­terte slaver fra Afrika for å bygge opp plan­ta­sjer i det kuperte terrenget.

village de Porto Moniz, Madeira, Portugal

Terras­sene i skrå­nin­gene ble anlagt av slaver på 1500-tallet.

Etter hvert forsøkte man også å dyrke vindruer, fordi konkur­ransen innen sukker­pro­duk­sjon fra Sør-Amerika ble for sterk. Sats­ningen på vin var vellykket, og alle­rede på 1700-tallet var Madeira et begrep innen vin – noe det fort­satt er.

Madeira, Portugal

Madeira er frodig og grønn, med klipper langs mye av kysten.

Madeira, Portugal

Madeira er kupert, men du kommer frem nesten over alt med bil.

Madeira, Portugal

Madeiras flere hundre år gamle vann­ings­ka­naler gjør nytten ennå.

Funchal, Madeira, Portugal

Fra Madeiras vakre hoved­stad Funchal.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner på Madeira lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Funchal

Funchal er hoved­stad på Madeira og den eneste byen på øya som egentlig med rette kan kalle seg en by. Funchal kalles gjerne ”Lille Lisboa” på grunn av de bratte brosteins­ga­tene og den stor­slagne arki­tek­turen. Funchal ligger flott til i en skjermet skål­formet skrå­ning med bebyg­gelse som strekker seg helt opp til 800 meters høyde. Byens histo­riske senter befinner seg i nærheten av havne­om­rådet, der Funchal i sin tid ble grunn­lagt tidlig på 1420-tallet. Funchal – en vakker, histo­risk by Den histo­riske delen av Funchal omfatter en rekke [Les mer…]

Go to Top