Midt-Frankrike2022-05-10T23:49:52+02:00
  • Vézelay reisdit.no

Midt-Frankrike

Midt-Frankrike favner Massif Central, det vil si Limousin og Auvegne, samt Bourgogne og Rhone-dalen. Dette er et område preget av utstrakt jordbruk, hvor du blant annet finner verdens gastronomihovedstad Lyon. Denne delen av Frankrike kan også by på storslått arkitektur fra romertiden, som i Autun og Vienne, samt noen av de fineste eksemplene på kirkearkitektur fra 1000-tallet – som i Vezelay, Le Puy og Fontenay.

Frankrikes hjerte – Bourgogne og Massif Central

I denne delen av Frank­rike ble Bene­dik­ti­ner­klos­teret Cluny grunn­lagt i år 910, en refor­mo­rden som skulle prege Europa de neste 3–400 hundre årene – også norske middel­al­der­klostre. I dag står kun ruinene igjen.

Vezelay, Bourgogne, Midt-Frankrike, Frankrike

Middel­al­der­byen Vezelay lever i beste velgå­ende, prak­tisk talt ufor­andret de siste 600 årene.

Midt-Frank­rike omfatter også svært viktige vinre­gioner som Bourgogne med distrik­tene Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chal­lo­naise, Macon­naise og Beau­jo­lais. Lenger sør ligger Rhône-dalen, med Côte-Rôtie, St.-Joseph, Hermi­tage og Crozes Hermi­tage, bare for å ha nevnt noen. Maten i denne delen av Frank­rike er et kapittel for seg. Midt-Frank­rike produ­serer de fleste ostene, med et spenn fra den skarpe blåmugg-osten Roque­fort via den bløtere Bleu d’Auvergne til de mildere Cantal fra Auvergne og fløte­ba­serte fromage blanc fra Bresse. I gour­met­byene Dijon og i særde­leshet Lyon er det et bredt utbud av restau­ranter med Michelin-stjerner. Men du trenger ikke se etter stjerner for å spise godt i denne delen av Frank­rike, enten du velger haute cuisine eller mer tradi­sjo­nelle på bistro. Velg gjerne en liten fami­lie­res­tau­rant – stolt­heten over maten går igjen over alt.

La madeleine, Vezelay, Bourgogne, Midt-Frankrike, Frankrike

Middel­al­der­byen Vezelay ligger på en åsrygg – La Madeleines tårn synes på lang avstand.

I den vakre byen Beaune finner du det spen­nende Musée du Vin de Bourgogne, ved siden av middel­al­der­hos­pi­talet Hôtel-Dieu – helt unikt med de karak­te­ris­tiske, deko­rerte takene. Lenger øst finner du Massif Central, med fjell­kjeder, utdødde vulkaner, kløfter, dype elve­daler og ‑stryk og prakt­fulle land­skap. Også her har mange steder tiden tilsyne­la­tende stått stille – middel­al­deren finnes over alt. Her må du bare ta deg god tid, og ta ting litt som de kommer. Ved byen Millau – eller rettere sagt over – finner du en av Europas største inge­ni­ør­bragder – den 2460 meter lange broen le Viaduc de Millau med pilarer som på det høyeste strekker seg 246 meter fra elven opp til selve broen – og master som rager enda 100 meter opp! Stor­byen Cler­mont-Ferrand er Massif Centrals største by, med prakt­fulle middel­al­der­kirker og flott arki­tektur fra mange epoker, middel­alder og renes­sanse inkludert.

Vezelay, Bourgogne, Midt-Frankrike, Frankrike

En gammel dør i middel­al­der­byen Vezelay.

Cathedral La Madeleine en Vezelay, Bourgogne, Midt-Frankrike, Frankrike

Cath­edral La Madeleine i Vezelay ligger helt øverst i byen.

Tympanon La Madeleine Vezelay, Bourgogne, Midt-Frankrike, Frankrike

Det kjente tympanon i Cath­é­drale La Madeleine i Vezelay.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Midt-Frank­rike lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay er et av de virkelig gamle kirke­ste­dene i Frank­rike. Byen er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede på slutten av 500-tallet, som et reli­giøst senter. Både Karl den Store og hans far Pippin den Lille besøkte byen og ga offer­gaver til kirken og klos­teret. Le Puy-en-Velay ble alle­rede på 800-tallet et viktig stoppe­sted for pile­grimer på vand­ring til Santiago del Compos­tela i Nord-Spania. Denne pile­grims­ruten ble i år 1998 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Om å ankomme Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay i Frank­rike er en by [Les mer…]

Lyon

Lyon er regio­nens hoved­stad og kjent som gourmet-byen fremfor noen. Lyon ligger vakkert til på begge sider av elvene Sâone og Rhône, som møtes har. Byen er mer enn to tusen år gammel, og ble grunn­lagt av romere i år 43 før Kristus. Lyon, som den gang het Lugdunum, ble dermed både admi­ni­stra­sjons- og handels­ho­ved­stad i romer­ti­dens Gallia. Lyon er i dag en smart, velstå­ende og elegant storby. Byen kan forvirre litt. Lyon har mange ulike sider, ettersom stor­byen både et handels­sen­trum, en indu­striby, en bankier- og finansby, en messeby, [Les mer…]

Vézelay

Vézelay er en utrolig velbe­vart middel­alder-landsby i Burgund, med en spesiell romansk kirke, Cath­é­drale Sainte-Madeleine. Vézelay ligger langs en av de opprin­ne­lige pile­grims­le­dene til Santiago del Compos­tela, og var i middel­al­deren et meget viktig kirke­sted, på grunn av at Maria Madeleines reli­kvier angi­velig er oppbe­vart i krypten her. Lands­byen er anlagt på begge sider av hoved­veien, i dag gågate, fra byporten nederst opp til den store, vakre kirken øverst i byen. Når du rusler oppover her, føler du deg hensatt til helt andre tider. Vézelay ble alle­rede i 1979 [Les mer…]

Go to Top