Midt-Italia2021-08-20T01:55:50+02:00
  • Pienza reisdit.no

Midt-Italia

Midt-Italia består av regionene, Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana og Umbria, i tillegg til Roma. Denne delen av Italia, rommer kulturskatter hinsides det som er mulig å begripe, foruten stemningsfulle middelalderbyer i et usedvanlig vakkert bølgende landskap, med en rekke gamle karakteristiske oldtidsbyer beliggende på høyder i terrenget. Midt-Italia omfatter dessuten fjellpartiene Appenninene, hvor det i middelalderen ble anlagt mange klostre.

Toscana – varierte ferietilbud

Toscana har også en vakker kyst­linje med prakt­fulle bade­strender, kose­lige fisker­lands­byer, og fjell­rike områder med male­riske middel­al­der­byer som klorerer seg fast i åssi­dene. De mest sever­dige byene i Toscana og Umbria er svært gamle, og ble i sin tid anlagt høyt i land­skapet for at de skulle være lette å forsvare. Det toscanske og umbriske kjøkken er verdens­be­rømte og består av en mengde lokale spesia­li­teter, som varier fra by til by. Det samme gjelder vinene.

Piazza del Campo med Palazzo Pubblico og Torre del Mangia, Siena, Toscana, Midt-Italia, Italia

Sienas berømte plass Piazza del Campo med Palazzo Pubb­lico og Torre del Mangia.

Mer om Toscana

Når du besøker en av de gamle byene i Toscana skal du ha øynene med deg, både høyt og lavt. Toscana i Italia finner du prakt­full arki­tektur over alt, og plut­selig kan du snuble over ruiner og bygg helt tilbake fra antikken. Toscana er stort, og har flere store byer. Shop­ping­mu­lig­he­tene er selv­føl­gelig best i byer som Pisa, Firenze og Siena, hvor mote, sko, vesker og andre itali­enske design­pro­dukter av høy kvalitet selges til høy pris til ferie­gjester med romslig lommebok. Man reiser kanskje ikke til Toscana for å varme opp kreditt­kortet sitt, egentlig. I de mindre byene handler shop­ping ofte om å finne lokale spesia­li­teter innen lands­bruks­pro­dukter som vin og deli­ka­tesser. Her er det viktig å snuse seg frem til de riktige butik­kene, prøve­smake og velge noe man synes er verd å ta med seg hjem.

Lucca, Toscana, Nord-Italia, Italia

Lucca er en gammel by fra romer­tiden, med en mengde severdigheter.

Toscanas landskaper

Toscana har et mye mer variert land­skap enn mange er klar over. Kort forklart er den nord­lige delen rundt Garfagnana fjellrik, ofte med øde skog­s­par­tier mellom de ikke spesielt folk­somme gamle byene. Det midtre Toscana er rikt på alt; indu­stri, næringsliv, kunst, kultur, middel­alder, luksus, arki­tektur, kirker og alt det du kan ønske deg. Byer som Pisa, Firenze, Lucca, Siena, San Gimig­nano, Cortona og Arezzo har over­vel­dende kunst- og kultur­opp­le­velser å by på. Her står histo­riske sever­dig­heter så tett at du fort går forbi uten å få dem med deg. Lenger sør i Toscana kommer du til et mer kupert land­skap. Vakre middel­alder- og renes­sanse­byer som Montal­cino, Pienza ved dale­føret Val d’Orca, vinbyen Monte­pul­ciano og byene Sovana, Sorano og Pitig­liano i klippe­land­skapet helt i sør er bemerkelsesverdige.

Montepulciano, Toscana, Midt-Italia, Italia

Vinbyen Monte­pul­ciano ligger på en åsrygg 600 meter over havet.

Det samme gjelder Umbria: byer som Orvieto, Todi og Norcia kan alle by på stor arki­tektur og histo­riske sever­dig­heter. Her er også sporene etter det gåte­fulle oldtids­folket etrus­kerne mest synlige. Og ved kysten ligger småbyene som perler på en snor, fra Liguria i nord via Viareggio, Livorno, Cecina, San Vivenzo, Piom­bino, Elba og Monte Argen­tario i sør – med lange kyst­par­tier mellom, som prak­tisk talt bare består av sandstrender.

Portoferraio, Elba, Toscana, Midt-Italia, Italia

Porto­fer­raio på Elba er en kort fergetur unna Toscana-kysten.

Toscanas og Umbrias severdigheter

Både Toscana og Umbria har land­skaper som innbyr til rund­reiser. Her kan du egentlig bare reise på måfå og la deg over­velde av den ene lille sjar­me­rende lands­byen etter den andre. Merk deg at du over alt kan velge lokale spesia­li­teter til lunsj eller middag. Sørg derfor å innta de forskjel­lige målti­dene på forskjel­lige steder, hvis mulig. Det er lurt å plan­legge litt på forhånd, og ikke gape over for mye, hvis du har tenkt å oppleve Toscana og/eller Umbria på en rund­reise. Velg deg gjerne ut en litt større by, og plan­legg reisen uten for lange dagsetapper. Du har ikke nubbe­sjanse til å få med deg hele Toscana eller Umbria, om du så var sammen­hen­gende på farten i et helt år. Velg deg derfor noen inter­es­sante småbyer innenfor et begrenset område og ta det med ro. Husk at lunsjen er et viktig måltid i Italia. Hvis du eksem­pelvis ankommer til lunsj, nyter denne på toscansk eller umbrisk vis og bruker etter­mid­dagen til oppda­gelser og sever­dig­heter, så får du mye ut av dagen. Mer enn en time i bilen er bare tøv, spør du oss.

Lucca, Toscana, Midt-Italia, Italia

Marmor­kunst fra kirke­fa­sade i Lucca i Toscana.

Toscana – middelalder og renessanse

Toscanas rikdomstid etter Romer­ri­kets fall begynner en gang på 8–900-tallet. Pisa var en meget viktig handels- og sjøfartsby, som var enga­sjert i kamper mot muslimske Sara­se­nere så langt borte som på Sicilia, mens Siena var den ubestridte hoved­staden og handels­byen i innlandet frem til Svarte­dauen i 1348–50, som tok livet av meste­parten av byens befolk­ning. Erke­ri­valen Firenze så sin mulighet og grep den. Her oppsto renes­sansen rundt år 1400, da arki­tekter og kunst­nere som Ghiberti, Brunel­lesci, Leonardo da Vinci og Michel­angelo tok opp tråden der Giotto slapp den.

Firenze duomo, Giottos campanile, battistero, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes vakre Duomo med Giottos campa­nile til høyre, dåps­ka­pellet til venstre og Brunel­leschis enorme kuppel i bakkant. Foto: © reisdit.no.

Resul­tatet er formi­da­belt: Firenze er i dag så full av kunst, arki­tektur og kultur at noen blir syke av det vold­somme inntrykket. Bare her i Firenze kan du oppholde deg en måned, uten at du klarer å absor­bere alt. Akkurat i denne byen er det for øvrig lurt å bestille billetter på Inter­nett på forhånd – ellers kan du risi­kere ikke å komme inn på for eksempel Ufizzi-museet, som huser noen av verdens viktigste kunst­skatter. I Umbria finner du enestå­ende kultur­se­ver­dig­heter i byene Assissi, Gubbio, Norcia, Spoleto, Orvieto, Perugia, Todi, Spello og Monte­falco – bare for å ha nevnt noen.

Abruzzo

Nord for Gargano-halvøya ligger regionen Abruzzo med byene Lanciano, Pescara og Atri på en kyst­linje der du kan velge mellom ferie- og bade­byer i bøtter og spann. Videre nord­over, i regionen Marche, ligger Conero-halvøya, Ancona og Pésaro som perler på en snor, med masser av små bade­byer inne i mellom.

Urbino, Marche, Midt-Italia, Italia

Renes­sanse­byen Urbino ligger noen mil fra Rimini og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Foto: © reisdit.no.

Renessansebyen Urbino

I fjel­lene noen mil inn landet fra Pésaro finner du den enestå­ende renes­sanse­byen Urbino, oppført i én opera­sjon etter en plan fra renes­san­sens dyktigste arki­tekter. Les mer om den her på reisdit.no

Mer om regionen Marche og Riviera del Conero

Riviera del Conero er henimot full­stendig ukjent blant skan­di­naver. Conero-halvøya rett sør for Ancona er et av de mest natur­skjønne kyst­land­ska­pene i hele Italia. Det høres ganske merkelig ut for mange. Kyst­stripen her har sitt navn etter det 572 meter høye fjellet Monte Conero med de tilhø­rende klip­pene som stuper i havet, rett nord for de flotte stren­dene ved de pitto­reske kyst­byene Sirolo og Numana. Den travle, vitale havne­byen Ancona, rett nord for Conero-massivet, kan by på flott arki­tektur. Herfra går det en rekke ferge­ruter til både Kroatia, Albania, Hellas og Kreta.

Lazio og kysten

Lazio er navnet på regionen som strekker seg fra grensen mot Liguria i nord, nesten til Napoli i sør. Her finner du en vakker kyst­linje full av små havne- og ferie­byer. Hit søker innbyg­gerne i Roma og Lazios innland når de vil slappe av, bade og slikke sol. Strek­ningen fra Tarquina nord for Roma via kyst- og bade­byene, Civitavecchia, Cerve­teri, Ostia Antica og Lido di Ostia, Anzio, Terracina, Sper­longa og Gaeta omfavner en prakt­full kyst­stripe. Skjønt bade­byer og bade­byer – Terracina er vel et strå­lende eksempel på at alle lag av tid, nær sagt siden sivi­li­sa­sjo­nens morgen, er repre­sen­tert i og rundt én og samme by. Du vil ikke bli skuffet av noen av de andre nevnte, heller. Lazio er da også antik­kens land­skap, hvor både lati­nere, sabi­nere og etrus­kere levde og bygde sine gamle byer.

Terracina, Lazio, romertid, Via Appia, Lazio, Nord-Italia, Italia

Piazza Muni­cipio sett fra broleg­ningen til antik­kens Via Appia, som ligger i det frie flere steder i Terracina. Her lå for øvrig byens Forum Romanum. Foto: Terrancina.eu.

Mer om Lazio

Tuscania, Viterbo, Monfia­s­cone, Caprarola, Tivoli, Subiaco, Pale­strina Anagni og Sermo­neta ligger i innlandet – noen av dem i fjel­lene – og har bevart for etter­tiden mye av det vår del av etter­tiden mangler. Lang­somhet, tenk­somhet og minner fra tider som for lengst er svunnet hen. Mange steder her er det slik det hevdes i klisjeen fremfor noen – at ”her er som om tiden har stått stille”. Det mange leter etter i Toscana, finnes kanskje i større grad her i Lazio. Men det vet stort sett bare italierne selv. Og da reiser de med buss eller bil langs antik­kens veier, som alle førte til Rom – langs Via Tibur­tina til Tivoli, som den gang het Tibur, eller langs Via Prene­strina til dagens Pale­strina – hvor for øvrig en arki­tek­to­nisk skatt fra romertid venter deg.

Ponte Sisto, Roma, Lazio, Midt-Italia, Italia

Ponte Sisto er en av de gamle broene over Tiberen i Roma.

Roma – den evige by

Om Roma, den evige stad, er bare å si at den må besøkes – igjen, igjen og igjen. For Roma har alt: Plas­sene, temp­lene, broene, trap­pene, elven Tiber, Vati­kanet, museene, Peters­kirken, stem­ningen, snob­be­riet og fonte­nene. Her er Vatikan-museet, det etrus­kiske museet i Villa Guilia, det nasjo­nale arkeo­lo­giske museet og en mengde kunst­mu­seer og galle­rier. Rundt om i Roma finner du mange kirker, berømt for sin barokk­ar­ki­tektur. Barokken oppstod i Roma i begyn­nelsen av 1600-tallet, og denne evige stad har beskyttet arki­tektur og kunst under sine vinger siden tidenes morgen.


Campo dei Miracoli, Pisa, duomo, Toscana, Midt-Italia, Italia

Pisas enorme kate­dral­an­legg på Campo dei Mira­coli – Duomo, campa­nile og battistero.

Palazzo Communale i Pienza i Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra den fine gamle­byen i Pienza med Palazzo Commu­nale i Pienza i Toscana.

Lucca, renessanse, middelalder,historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Bygnin­gene rundt markeds­plassen i Lucca er bygd på funda­men­tene av et amfiteater.

Piazza San Benedetto, kirken San Benedetto, rådhuset, Norcia, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Umbria, Midt-Italia, Italia

Norcias Piazza San Bened­etto med kirken San Bened­etto til høyre og rådhuset til venstreDu finner mektige middel­al­der­ka­te­draler over alt i Toscana og Umbria – her fra Pistoia i nord.

Castello dell'Imperiatore, Prato, gamleby, middelalder, romansk, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Castello dell’­Im­pe­ria­tore fra 1237 ligger i gamle­byen i Prato, innenfor bymurene.

Orvieto, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Orvieto har en fantas­tisk belig­genhet på en klippe.

Piazza della Republica, Orvieto, middelalder, Umbria, Midt-Italia, italia

Orvietos vikitgste møte­plass heter Piazza della Republica.

Midt-Italia, Toscana, Arezzo,

Arezzos Pieve di Santa Maria – den romanske apsiden er deko­rert med blindarkader.

Chiusi, Midt-Italia, Italia, etruskere

Chiusi er en av de eldste etrus­kiske byene i Toscana.

Sovana, Toscana, Midt-italia, Italia

Sjar­me­rende gate­miljø i Sovana.

Cortona, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det er bratte bakker opp til Cortonas gamle bysen­trum fra de etrus­kiske bymu­rene. Foto: © Reisdit.no.

Firenze, Unescos liste over Verdensarven, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes gamle rådhus, Palazzo Vecchiofra 1200-tallet er praktfullt.

Firenze, Duomo, Toscana, Unesco, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo har enorme dimen­sjoner, ikke minst Brunel­leschis kuppel.

Montepulciano, Toscana, Midt-Italia, Italia

Monte­pul­cianos stase­lige klokke­tårn Torre Orologio.

Orvieto, Midt-Italia, Italia

Fra Duomo di Orvie­tios vakkert deko­rerte vestfasade.

Orvieto, Midt-Italia, Italia

Duomo di Orvieto er et av Italias vakreste kirkebygg.

Roma, Unesco, Campodiglio, Midt-Italia, Italia

Michel­angelo rede­signet Piazza del Camp­i­doglio i Roma år 1536.

Terracina, Lazio, Midt-Italia, Italia

Terracinas nesten tusen år gamle Duomo.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Midt-Italia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge:

Arezzo

Arezzo har siden middel­al­deren vært en av Toscanas rikeste byer, i hovedsak på grunn av en blomst­rende smykke­in­du­stri. Som andre velstå­ende byer i Toscana og Italia for øvrig, blir slik velstand synlig gjennom arki­tektur i kirker, borger og palazzo’er, som regel belig­gende sentralt ved byenes åpne plasser. Slik er det også i Arezzo. Arezzo – Piazza Grande Arezzo ble dess­verre svært ødelagt av bombing under den andre verdens­krigen, og ble ikke gjen­opp­bygget slik den var, med trange middel­al­der­smug, men med bredere gater i en mer moderne byplan. Piazza [Les mer…]

Artimino

Arti­mino er et inter­es­sant eksempel på en type småby som kalles Borgo, i Italia. Det betyr at byen er befestet, og som regel ligger høyt i land­skapet. Dette er også tilfelle når det gjelder Arti­mino, og her har man fantas­tisk utsikt og frisk luft blant skog­kledde åser, tross nærhet til byene Firenze og Prato. Arti­mino – en befestet middel­alder-landsby med etrus­kiske røtter Selve lands­byen er kjent for sin vakre kirke, San Leonardo. Mange kommer hit for å se denne used­vanlig godt bevarte romanske kirken fra 1100-tallet, med det kraf­tige fritt­stå­ende [Les mer…]

Bagni di Lucca

Bagni di Lucca ble på 1800-tallet et av Europas mest popu­lære kursteder, på grunn av de mange svovel­kil­dene. På disse rela­tivt lukkede, men likevel elegante og luksu­riøse kurste­dene som Bagni di Lucca, utviklet det seg etter en tid en særegen løssluppen kultur, der utenom­ek­te­ska­pe­lige forbin­delser, gambling og bruk av narko­tiske stoffer som opium, utartet. Bagni di Lucca – kursted og leke­grind for rike euro­peere på 1800-tallet I dag brukes svovel­kil­dene og ‑badene til å behandle forskjel­lige hudli­delser og astma­tiske plager. Fasjo­nable kursteder som Bagni di Lucca og Monteca­tini Terme [Les mer…]

Bagni Vignoni

Bagni Vignoni i Toscana er noe så sjel­dent som et lite kursted fra middel­al­deren, bygget opp rundt et oppkomme av svovel­holdig vann fra vulkanske kilder i grunnen. Anlegget ble i renes­sansen utvidet av Firenzes mektige Medici-familie for å kunne tilby kurbad for bedre­stilte og adelige. Stedet er først og fremst verd et besøk på grunn av arki­tek­turen. Her er en liten by plan­lagt og bygget i en og samme prosess, rundt en diger plass med et stort basseng omgitt av homogen renes­sanse­be­byg­gelse. Mer om Bagni Vignoni i Italia Badene [Les mer…]

Carrara

Carrara er først og fremst kjent for sin prakt­fulle, hvite marmor, ekspor­tert over hele Romer­riket siden antikken. Det er pussig å tenke på at Carrara dermed er verdens eldste indu­s­tri­om­råde, som frem­deles er i drift. Carrara kan sees på lang avstand som hvite arr i åssiden, og frister kanskje ikke så veldig til besøk. Carrara – antik­kens «marmor-butikk» Vær imid­lertid klar over at byen Carrara ikke bare består av marmor­brudd, men i høyeste grad også er en levende by med et ditto levende histo­risk bysen­trum. Marmor­brud­dene ligger for øvrig [Les mer…]

Chiusi

Chiusi var en av de viktige 12 byene i den etrus­kiske føde­ra­sjonen. Byen hadde sin stor­hetstid på 6–500-tallet før vår tids­reg­ning. Chiusi er i likhet med andre gamle byer i området anlagt på en høyde, som gjør den lett å forsvare og som gir byen en flott utsikt. Mer om Chiusi Chiusi er i dag en livlig liten by, som har turisme som en av sine hoved­næ­ringer. Mange kommer hit for å besøke det svært inter­es­sante Museo Nazio­nale Etrusco, som inne­holder omfat­tende samlinger av grav­gods, vaser, bronse­ar­beider, og bucchero [Les mer…]

Cortona

Cortona er en av Toscanas eldste byer og ble grunn­lagt etrus­kerne i det første årtu­senet før Kristus, kanskje til og med før Roma ble grunn­lagt i år 753 før vår tids­reg­ning. I følge legenden skal Cortona ha forbin­delser med Troja, som ble ødelagt ca 1200 år før vår tid. Du kan lese mer om etrus­kerne i et eget avsnitt nedenfor. Cortona – høyt ligger byen og vakker er den Cortona har en prakt­full belig­genhet på toppen av et høyde­drag på 600 meter over havet med utsikt over land­skapet Val [Les mer…]

Elba

Elba er i dag en pitto­resk og rolig øy, som i hele sommer­halv­året tiltrekker seg turister som er ute etter å oppleve øyas flotte natur, samtidig som det er fine bade­strender her. Hit må du ta ferge fra Livorno eller Piom­bino, og da ankommer du den største byen på øya, nemlig Porto­fer­raio, en trivelig stor småby med masser av gammel bebyg­gelse – blant annet en fin villa fra romer­tiden. Elba – et ferie­pa­radis I Porto­fer­raio kan du kose deg i havne­om­rådet på en av byens barer, kafeer eller restau­ranter med [Les mer…]

Fiesole

Fiesole ligger cirka 8 kilo­meter nord for Firenze, på en åsrygg omgitt av gamle oliven­lunder, med prakt­full utsikt over det bølgende toscanske land­skapet og stor­byen Firenze. Fiesole er en mer enn 2500 år gammel by. Mer om Fiesole Fiesole har alt det du forventer av en gammel itali­ensk landsby, som middel­al­der­be­byg­gelse, smale smug og kose­lige plasser med kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Fordi italie­nernes møte­plasser er uten­dørs, legges det også stor vekt på at det åpne rommet gir over­sikt og er egnet for sosialt samvær. Slik er det [Les mer…]

Firenze

Firenze er kanskje den byen i verden med høyest antall kultur­se­ver­dig­heter i forhold til areal. Firenze er spesielt kjent som renes­san­sens krybbe, men byen har også prakt­full arki­tektur og kunst fra før denne spen­nende epoken. Man tidfester gjerne renes­sansen til peri­oden år 1400 – 1600. Firenzes histo­riske senter ble alle­rede i år 1982 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Firenze Første gang man ankommer det histo­riske senteret i Firenze, er det lett å få sjokk. I Firenze er det nemlig så kort avstand mellom kultur-sever­dig­he­tene at inntrykket kan [Les mer…]

Garfagnana

Garfagnana er et fjell­rikt område nord for den vakre byen Lucca. Fjell­mas­sivet ligger øst for Serchiodalen som går følger elven ved samme navn helt opp i høyfjellet. Området er svært vakkert og her finner du gamle middel­al­der­lands­byer spredt rundt på høydra­gene, mange av dem fraflyt­tings­truet. Langs elven ligger vakre og sever­dige småbyer som Bagni di Lucca, Barga, Castel­nuovo di Garfagnana, og jo lengre opp i fjel­lene du kommer desto midre blir lands­byene – men ikke når det gjelder sjarm. Litt om naturen og terrenget i Garfagnana Det ville, frie og [Les mer…]

Grosseto

Grosseto er den største byen i det sørlige Toscana, med mer enn 80 tusen innbyg­gere. Som i de fleste andre itali­enske byer er gamle­byen defi­nert som ”centro”, og stedet der folk møtes. Grossetos histo­riske gamleby ligger innenfor bymurer fra 1500-tallet, som erstattet 1200-talls­muren, og en tilhø­rende fest­ning ligger helt øst i gamle­byen. Grosset – en middel­alder- og renes­sanseby med etrus­kiske røtter Grossetos vakre lille duomo på Piazza Dante er bygget i tofarget marmor, hvit med smale sorte striper og vakker dekor rundt buer og portaler. Av inte­ri­ø­rets utsmyk­ning er [Les mer…]

Lago di Trasimeno

Lago di Trasi­meno i Umbria er en stor innsjø vakkert innrammet av et bølgende land­skap bestå­ende av lave åser. Rundt innsjøen ligger det en hånd­full småbyer med bade­strender. Mye av sjøen er dess­verre preget av uttør­ring og vege­ta­sjon bestå­ende av siv, men store deler av innsjøen benyttes frem­deles til bading, båtliv og friluftsliv. Lago di Trasi­meno Byen Castig­lione del Lago ligger på en befestet odde vest i innsjøen, med en flott 1500-talls­borg som drama­tisk kulisse. Denne brukes i dag til sommer­kon­serter og teater­fore­stil­linger. Byen ligger flott til på en bratt [Les mer…]

Livorno

Livorno er en stor, viktig og livlig havneby, som kan takke andres fiasko for egen suksess. Her, som i mange andre itali­enske byer, må vi ty til histo­rien for å forstå det vi i dag kan se. Livorno – fisker­lands­byen som ble havneby på 1500-tallet Den betyd­nings­fulle middelalder‑, havne‑, handels- og nabo­byen Pisa opplevde på 1400-tallet at det uten­ke­lige ble virke­lighet, nemlig gjen­mud­ring av havnen – intet mindre enn en kata­strofe. Medici-fami­liens over­hode, Cosimo den I i Firenze, så seg tvunget til å ta et viktig valg: Han bestemte i [Les mer…]

Lucca

Lucca er en meget gammel by, som ble innlemmet i romer­riket så tidlig som år 180 før Kristus, og byplanen er den dag i dag preget av denne romerske orden. Lucca var opprin­nelig en etrus­kisk by, men det er ingen ting igjen fra denne tiden. Lucca ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven på grunn av bevart arki­tektur fra romer­tiden, lango­bar­disk tid og høymid­del­al­deren, da byen var et viktig handels­sen­trum. Lucca er frem­deles omgitt av bymurer fra middel­al­deren. Lucca – en middel­al­derby med sjarme Lucca, i det nord­lige Toscana, [Les mer…]

Maremma

Maremma er et område som i 1975 opprettet som natur­park, Parco Natu­rale dell’Uccelina, for å beskytte det rike plante- og dyre­riket i dette begren­sede tidli­gere sump­om­rådet, og hindre utbyg­ging. Romerne hevdes å være de første som drenerte sumpene, men området har siden tidlig i det første årtu­senet før vår tids­reg­ning vært bebodd av etrus­kere, som var spesia­lister på å omskape myrlendte områder til jord­bruks­arealer. Maremma – park med bade­mu­lig­heter Du kjøper inngangs­kort til parken ved Albe­rese, og kan bade på de flotte stren­dene eller leie kano og utforske vann­ings­ka­na­lene vest [Les mer…]

Massa Marittima

Massa Marit­tima i Toscana i Italia ligger i Colline Metal­li­fere, som betyr ”åsene med metall”. Oldtids­folket etrus­kerne drev utstrakt gruve­drift i området, utvant både kopper og sølv, og ekspor­terte jern til store deler av Middel­havs­om­rådet. I dag frem­står Massa Marit­tima i Italia som en middel­al­derby der spesielt romansk arki­tektur domi­nerer. Massa Marit­tima – etrus­kere og middel­alder Som de fleste andre middel­al­der­byer i Toscana ligger Massa Marit­tima høyt hevet i det frodige land­skapet, på en åsrygg. Utsikten er stor­slått og du kan se flere mil ut over det vakre toscanske [Les mer…]

Montepulciano

Monte­pul­ciano i Italia er en av Toscanas høyest belig­gende byer, på en åsrygg mer enn 600 meter over havet. Monte­pul­ciano ligger i hjertet av et av Italias mest spen­nende vindis­trikter. Her produ­seres nemlig Vino Nobile, som byen er kjent for. Innenfor de omfat­tende fest­nings­mu­rene som omgir Monte­pul­ciano finner du en rekke hus, kirker og palasser fra renes­sansen. Monte­pul­ciano – en by for deg med sterke lårmuskler Det er stor høyde­for­skjell i Monte­pul­ciano. Hoved­gaten Corso, en gågate, har 80 meter høyde­for­skjell og ender øverst ikke langt fra byens høyeste punkt [Les mer…]

Montereggioni

Montereg­gioni er en meget særegen middel­al­derby i Toscana i Italia, belig­gende på en høyde og full­stendig omgitt av en høy bymur med i alt 14 kraf­tige tårn. Den inter­es­sante og trive­lige fest­nings­byen ligger ved den gamle hoved­veien mellom Siena og Firenze. Montereg­gioni – Sienas lille­bror Byen ble bygget i år 1203 som et ledd i å forsvare Sienas nord­lige grense mot angrep fra erke­ri­valen Firenze. Innenfor bymu­rene finner du en liten middel­al­der­landsby med en vakker liten romansk kirke, hotell, restau­ranter og butikker – et trivelig, levende lite samfunn omgitt [Les mer…]

Orvieto

Orvieto i Umbria er en svært gammel by grunn­lagt av etrus­kerne for omlag 2.900 år siden. Orvieto har en spek­ta­kulær belig­genhet på vulkanske klipper med fantas­tisk utsikt over land­skapet rundt. Orvieto har også en omfat­tende middel­alder-bebyg­gelse med trange smug og brostein i gatene, og en stor­slått kate­dral fra 12–1300-tallet.  Orvieto  ble i år 2006 oppført på Unescos Tenta­tive liste over Verdens­arven. Litt om Orvieto Orvieto i Italia er spesielt berømt for sin flotte duomo, som regnes som en av Italias vakreste romansk-gotiske kate­draler. Duomo Orvieto ruver i gamle­byen. [Les mer…]

Pienza

Pienza er en by i Toscana som ikke bare skiftet navn på grunn av en bysønn, som utdannet seg til pave og senere ble det – Pienza er også en by som skiftet utse­ende og ble berømt på grunn av det. På 1400-tallet lå det en by som het Corsig­nano, på en høyde øst i det vakre land­skapet Val d’Orcia. Den skulle bli berømt for sin arki­tektur og sine Brunello-viner. Mer om Pienza I det herrens år 1405 ble det i vesle Corsig­nano født en liten gutte­pjokk ved navn Aenas [Les mer…]

Pisa

Pisa i Toscana oppleves av mange besø­kende som en noe falmet skjønnhet. Pisa har imid­lertid masser av godbiter innen både arki­tektur og kunst å by på. Området Campo dei Mira­coli med kate­dralen, campa­nilen – ”det skjeve tårnet” – og dåps­ka­pellet finnes det ikke maken til. Dette prakt­fulle anlegget fra middel­al­deren ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven alle­rede i år 1987. Mer om Pisa Visse områder av byen er preget av turisme, som for eksempel kate­dral­om­rådet Campo dei Mira­coli, mens gamle­byen i øst er mye brukt av byens innbyg­gere. Piazza [Les mer…]

Pistoia

I Toscana har middel­al­deren dype røtter. Pistoias innbyg­gere har for eksempel frem­deles rykte på seg for å være intrige­ma­kere, noe som stammer fra middel­al­de­rens mange feider mellom riva­li­se­rende grupper i byen, Bianci og Neri – de hvite og de sorte. Det gikk tidvis vold­somt for seg, og et mye brukt våpen var en liten lokal­pro­du­sert dolk som kaltes Pistola. Pistoia har en meget godt bevart histo­risk bydel. Pistoia – Piazza Duomo er byens hjerte Rundt Piazza Duomo, som er gamle­byens viktigste plass, ligger det flere bygninger fra middel­al­deren, Palazzo [Les mer…]

Pitigliano

Pitig­liano er kanskje den byen i Toscana som har mest drama­tisk og util­gjen­gelig belig­genhet. Hele den gamle bydelen er bygget på en klippe, og husene går helt ut til kantene, så lengt det er mulig å komme. I klippe­veg­gene er det flere steder gravd ut huler. Pitig­liano – klippe­byen Pitig­liano ble på 1600-tallet bosted for en gruppe jøder som flyktet fra forføl­gelse av den katolske kirken. I Pitig­liano finnes det en laby­rint av smågater, som omfatter mye av det som den gang var den jødiske ghet­toen. I det lille bysen­teret [Les mer…]

Porto Azzurro

Porto Azzurro er Elbas nest største havneby, med ferge­ruter til Piom­bino og Livorno. Porto Azzurro er en fasjo­nabel bade- og ferieby, med en mengde gode restau­ranter og kafeer. Den store gjeste­havna besøkes av crui­sere og seil­båter fra hele Europa. Porto Azzurro – en roman­tisk havneby på Elba Småjå­lete Porto Azzurro kan også by på gode shop­ping­mu­lig­heter i flere eksklu­sive mote­bu­tikker. På klippen foran byen ligger et impo­ne­rende fortezza fra 1600-tallet. I havne­om­rådet er det god plass til både lyst­båter og fisker­båter, og et par små bade­strender innimellom. Porto Azzurro [Les mer…]

Prato

Prato i Toscana ligger ikke langt fra auto­stra­daen mellom Lucca og Firenze, og er verd mer enn bare et lite besøk. Prato har helt siden høymid­del­al­deren på 1200-tallet vært et av Italias viktigste sentre for tekstil­pro­duk­sjon. Dette førte til enorme rikdommer, som igjen har gjort at byens histo­riske del kan varte opp med mange presti­sje­bygg, som for eksempel en middel­al­der­borg og en vakker romansk kate­dral. Mer om Prato Prato er også en viktig pile­grimsby i Italia. Mange kommer hit for å se reli­kvien Jomfruens Bånd, som vises frem i Duomo [Les mer…]

Roma

Roma har masse å by på for deg som besøker byen. Her er nærmest grense­løse mulig­heter for kultur­opp­le­velser og et vell av restau­ranter, kafeer og barer. Romerne er stolte av byen sin, og du møter dem over alt. Kultur og fortids­minner er til stede i et omfang som ingen annen by kan frem­vise: Over alt hvor du beveger deg i Roma, blir du over­rasket av møter med fortiden i form av arki­tektur og kunst. Både Roma og Vati­kanet ble i år 1980 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Roma – [Les mer…]

San Marino

San Marino er en pussig liten mini­stat ved Rimini, full­stendig omsluttet av Italia. San Marino er verdens eldste repub­likk, og har angi­velig histo­riske røtter tilbake til den siste kris­ten­for­føl­gelsen i Romer­riket, under keiser Diokle­tian. San Marino har mye bevart middel­al­der­be­byg­gelse omfattet av en drama­tisk belig­genhet på det 750 meter høye fjellet Monte Titano. Turisme er den viktigste nærings­veien, og til tross for bety­delig suve­nir­handel, er byen oppført på Unescos liste over Verdens­arven. San Marino San Marinos histo­riske senter på Titano-fjellet dekker 55 mål, som inklu­derer citadellet med gamle­byen, som ble [Les mer…]

San Quirico d’Orcia

San Quirico d’Orcia i Toscana er en tilsyne­la­tende søvnig liten gammel by, en av de mange belig­gende på høydene i vakre Val d’Orcia. San Quirico d’Orcia har imid­lertid mer å by på enn det man ved første øyekast kan tro. San Quirico d’Orcia – lavmælt toscansk middel­alder I den ene enden av San Quiricos hoved­gate, rett innenfor bymuren, ligger en vakker romansk kirke, Colle­giata de San Quirico, påbe­gynt i siste halvdel av 1000-tallet med tre vakre og svært forseg­gjorte portaler. Selve kirken, eller rettere sagt, utgangs­punktet for dagens kirke [Les mer…]

Siena

Siena er en helt enestå­ende by, ulik alle andre byer i Italia. Årsaken til det ligger i byens drama­tiske historie. Siena er en meget gammel by, med røtter i den førro­merske etrus­ker­tiden. Siena hadde sin stor­hetstid i middel­al­deren i tiden frem til pesten Svarte­dauen i 1348. Siena var på den tiden større og vikti­gere enn nabo­byen og rivalen Firenze. Sienas unike histo­riske bysenter ble i år 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin ekstremt vel bevarte middel­al­der­be­byg­gelse. Litt om Siena Siena er bygget på syv [Les mer…]

Terracina

Terracina er en av disse litt anonyme itali­enske kyst­byene, som kan by på et vell av historie, kultur og arki­tektur. Terracina er i dag en livlig ferie- og badeby for Romas innbyg­gere, som i alle år har tatt veien hit for å slappe av i vakre omgi­velser. Terracina er i løpet av de senere årene blitt litt mer kjent blant nord­menn, ikke minst fordi Star­Tour tidli­gere arran­gerte charter-turer hit. Mer om Terracina Terracina er i dag mest kjent som ferie- og badeby ved Det Tyrrhenske hav. Byen er delt av [Les mer…]

Todi

Todi i Italia har en svært drama­tisk belig­genhet på en høy klippe, som gir fantas­tisk utsikt over Tiber­dalen og det frodige land­skapet rundt byen. Todi i Italia ble opprin­nelig grunn­lagt av etrus­kerne og senere erobret av romerne. Middel­al­der­byen Todi I dag er Todi først og fremst preget av en godt bevart middel­al­der­be­byg­gelse med smale smug, bueganger, brostein og en mengde sjar­me­rende kriker og kroker. De fleste som besøker Todi kommer hit for å oppleve den mektige plassen Piazza del Popolo med duomo og middel­al­der­pa­las­sene fra 1200-tallet. På denne store plassen [Les mer…]

Toscana og Umbria

Toscana og Umbria er svært popu­lære regioner i Midt-Italia, som omfat­terer stem­nings­fulle middel­al­der­byer i used­vanlig vakkert bølgende land­skap, med en rekke karak­te­ris­tiske oldtids­byer belig­gende på høyder i terrenget. Toscana – varierte ferie­tilbud Toscana har også en vakker kyst­linje med prakt­fulle bade­strender, kose­lige fisker­lands­byer, og fjell­rike områder med male­riske middel­al­der­byer som klorerer seg fast i åssi­dene. De mest sever­dige byene i Toscana og Umbria er svært gamle, og ble i sin tid anlagt høyt i land­skapet for at de skulle være lette å forsvare. Det toscanske og umbriske kjøkken er verdens­be­rømte [Les mer…]

Viareggio

Viareggio er en stilig og kul ferie- og badeby med bebyg­gelse i elegant art noveau-stil bygget i 1920-årene, etter at store deler av byen brant i 1917. Denne art noveau-stilen kalles her for Liberty-stilen, og er synlig mange steder i Viareggio, som for eksempel strand­ka­feene. Viareggio – en ferie- og badeby med Art Deco-bebyg­gelse Spesielt er Grand Caffé Marghe­rita verd å få med seg, tegnet av den produk­tive arki­tekten Galileo Chini. Viareggio egner seg godt for barne­fa­mi­lier, og er et yndet reisemål for itali­enske barne­fa­mi­lier fra områ­dene i distriktet, samt [Les mer…]

Go to Top