Nord-Frankrike og Paris2022-05-10T23:49:39+02:00
  • Paris reisdit.no

Nord-Frankrike og Paris

Nord-Frankrike omfatter regionene Alsace, Lorraine, Champagne, Le Nord, Picardie og Ile de France. Nord-Frankrike grenser til landene som Belgia, Luxembourg og Tyskland. Dette gir seg utslag i både arkitektur, kjøkken, viner og språk.

Mer om Nord-Frankrike

Helt i øst ligger smale Alsace, med sine usigelig idyl­liske småbyer på rekke og rad langs Rhinen, kun avbrutt av frodige vinmarker langs Route du Vin. Med det kuperte og fjell­rike Schwarz­wald i Tysk­land i øst og det nesten like fjell­rike Voge­sene i vest, kan faktisk området by på alpin­sport om vinteren, mens sommerene er varme og venn­lige. Større byer som Stras­bourg, Colmar og Mulhouse har alle histo­riske bydeler som er svært velholdte og pitto­reske. Småbyene langs Rhinen og Route du Vin er i seg selv besøk verd. Lorraine strekker seg vest­over med store uberørte områder, der en og annen trivelig landsby dukker opp mellom fjell og skoger.

Reims, Nord-Frankrike, Frankrike

Reims har en av Frank­rikes aller flot­teste middelalderkatedraler.

Videre vest­over finner du regionen Champagne med kate­dral- og vinbyen Reims, og enda lenger vest, i regio­nene Le Nord og Picardie kan du oppleve de enorme gotiske kate­dra­lene fra 11- og 1200-tallet i byene Amiens, Beau­vais, Noyon, Laon og Senlis. Fra Calais og sørover er det også en vakker kyst­linje, med karak­te­ris­tiske kalk­steins­klipper i et grønt og frodig kyst­land­skap. Her finnes mange trive­lige bade- og ferie­byer, som er svært popu­lære – hit reiser pari­serne gjerne i helgene og feriene.

Ile de France og hovedstaden Paris

Ile de France er en egen region, som kan by på enestå­ende kultur­opp­le­velser av alle slag, fra museer, teatre og opera til stor­slått arki­tektur. Ile de France ligger i hjertet av Frank­rike – og er hjertet av Frankrike.

Notre Dame, Paris, Nord-Frankrike, Frankrike

Utsikt over Paris fra en av Notre Dames groteske fasadefigurer.

Her ble det opprin­ne­lige Frank­rike grunn­lagt. Området strekker seg godt utover det som er Paris og hoved­sta­dens forsteder. Innenfor Ile de France ligger hele Paris og de mindre byene Provins i øst og St.-Germain-en-Laye i vest. Her finner du en rekke slott og museer som Château de Versailles, Château de Fontain­bleu, Château de Dampierre og Château de Malmaison, bare for å ha nevnt noen. Her er også klos­teret Abbaye de Royaumont og den tidlig-gotiske kirken Basi­lique St. Denis. Museet National de la Renais­sance ligger også her.

Ponts Couvert, Strasbourg, Alsace, Nord-Frankrike, Frankrike

Middel­al­der­boren Ponts Couverts med vakt­tårn ved Stras­bourgs vakre gamleby.

Colmar, Alsace, Nord-Frankrike, Frankrike
 

Koenigsbourg, Alsace, Nord-Frankrike, Frankrike

Utsikten fra borgen Koenigs­bourg i Alsace er enorm.

Calais, Le Nord Picardie, Nord-Frankrike, Frankrike

Det vakre og stor­slåtte rådhuset i kanal­byen Calais.

Basilica of Notre-Dame i kanalbyen Boulogne-sur-Mer, Le Nord, Picardie, Nord-Frankrike, Frankrike

Basi­lica of Notre-Dame i kanal­byen Boulogne-sur-Mer.

Gamlebyen i Strasbourg, Unescos liste over Verdensarven, Alsace, Nord-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen i Stras­bourg er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Nord-Frankrike lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Amiens

Den nord-franske byen Amiens er mest kjent for sin enorme Notre-Dame-kate­dral i gotisk stil, men har også mer å by på. Amiens har nemlig bevart en nydelig histo­risk bydel med bindings­verkshus ved elven Somme, Quar­tiér St-Leu, hvor byens mest popu­lære serve­rings­steder ligger langs den gamle kaien Quai Bélu. Som hoved­stad i regionen Picardie, har byen også første­klasses museer. Kate­dralen Notre-Dame d’Amiens ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1981. Mer om Amiens Amiens ligger ved elven Somme, og har noen av sine fineste kvar­terer liggende i [Les mer…]

Colmar

Colmar i Alsace er en pitto­resk by en used­vanlig velbe­vart gamleby med kanaler flan­kert av bindings­verkshus. Kanal­kvar­teret i Colmar kalles Petite Venise og består i tillegg til kana­lene av smale smug og brosteins­gater. Bli med på en båttur på kana­lene og se byen fra en annen vinkel, det vil du aldri glemme. Gamle­byen i Colmar er en eneste stor kultur­se­ver­dighet og turist­at­trak­sjon med bebyg­gelse helt tilbake til middel­al­deren. Hvis du rusler lang­somt rundt her og har øynene med deg – både høyt og lavt – vil du få [Les mer…]

Paris

Paris har gjennom årtier vært et av de aller mest popu­lære storby-reise­må­lene for nord­menn. Paris har en helt spesiell atmo­sfære, og er med sitt helt enestå­ende tilbud innen kunst og arki­tektur et sant paradis for den kultur­in­ter­es­serte. En utford­ring med å besøke Paris, er å velge hva man vil se – uten å slite seg ut. Her presen­terer vi det histo­riske Paris inklu­sive middel­al­de­rens bygninger, som du kanskje ikke kjenner så godt til – men som er lett tilgjen­ge­lige. Paris er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. [Les mer…]

Reims

Første gang du ankommer Reims får du et sjokk. I det du runder hjørnet til byens hjerte, åpen­barer det seg en gotisk kate­dral med dimen­sjoner du ikke trodde var mulig, nemlig Notre Dame de Reims, som ble påbe­gynt i det Herrens år 1252 etter at forgjen­geren ble ødelagt av brann i år 1211. Kate­dralen troner på den store, åpne Place de Cardinal Lucon, som i sannhet er histo­risk grunn. Når du står her, så vit at det gjorde også Jeanne d’Arc i år 1429, da Charles VII ble kronet. [Les mer…]

Strasbourg

Stras­bourg har en vakker gamleby med bindings­verk-arki­tektur typisk for Alsace, som ligger midt i Rhinen på øya Grande Île. Der hvor elven deler seg kan du tyde­ligst se byens røtter fra middel­al­deren. Den over­bygde broen Ponts-Couverts med fire vakt­tårn og kanal­om­rådet Petite France er selve essensen av Alsaces og Stras­bourgs histo­riske arv. I 1988 ble Stras­bourg og Grande Île oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Stras­bourg Stras­bourgs histo­riske bysenter Petite France på Grande Île er ikke større enn at du kan få den med deg [Les mer…]

Go to Top