Nord-Italia2021-08-21T18:54:19+02:00
  • Milano reisdit.no

Nord-Italia

Nord-Italia er med årene blitt stadig mer besøkt av nordmenn, og det er ikke uten grunn. Her finner man store, vakre, gamle byer som opera-byen Verona, der ikke bare Shakespeares Romeo & Julia utspiller seg, men også det mest spektakulære utendørs operaeventyr du kan tenke deg. Storbyen Milano, med shopping, luksus, mote og arkitektur, befinner seg sør for de maleriske sjøene Lago di Como, Lago di Maggiore, Lago di Garda og vesle Lago d’Iseo. Litt lenger sørvest ligger den blendende vakre Torino, kjent for både barokk arkitektur og mye, mye mer. Nå er vi i nærheten av noen av de flotteste vindistriktene i Italia, nemlig Piemonte – med sine himmelske barberaviner. Nord for de vakre sjøene ligger alpene og grensen til Sveits.

Veneto og Friuli

Langs kysten av Nordøst-Italia er det ferie- og bade­byer som gjelder, ved siden av kultur­byen Venezia. I innlandet ligger store og viktige byer som Verona, Treviso, Padova, Vizenca og Mantova. Alle med vakre gamle­byer, kultur, stor­slått arki­tektur og enestå­ende gastro­no­miske tilbud.

Adige, Verona, Arena, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Veneto, Nord-Italia, Italia

Verona er en strå­lende vakker histo­risk by, belig­gende ved elven Adige.

Kulturbyene i Veneto og Friuli

Verona er kjent som opera­byen fremfor noen, hvor det hver sommer arran­geres konserter med store artister i byens amfi­teater fra romertid. Videre langs kysten finner du sagn­om­suste Venezia, og herfra østover en mengde pitto­reske bade­byer med laguner, strender og et kyst­land­skap du ikke har sett maken til. Et stykke inn i landet, helt i øst, finner du den gamle, vakre byen Udine og lenger sør ligger Aquileia og Trieste ved grensen til Slovenia.

Sirmione ved Garda­sjøen kan få noen hver til å måpe.

Gardasjøen

Lenger nord ligger Garda­sjøen og de vakre dalene og fjell­strø­kene mot Øster­rike. Her ligger gamle fine byer som Bassano del Grappa, Belluno og Cortina d’Ampezzo. I det vakre og ville fjell­mas­sivet Dolo­mit­tene er det mange fine vinter­sports­steder, som for eksempel Valdagno, Cortina, Asiago, og Pieve di Cadore. Denne delen av Italia har masser av natur­opp­le­velser å by på også om sommeren. Denne delen er nok noe under­vur­dert av nord­menn, men ikke av italie­nerne. Sørvest for Lago di Maggiore og vesle Lago d’Orta ligger den blen­dende vakre Torino, kjent for både barokk arki­tektur og mange andre kultur­se­ver­dig­heter. Nå er vi i nærheten av noen av de flot­teste vindis­trik­tene i Italia, nemlig Piemonte – med sine himmelske barbera­viner, som ligger sørøst for Torino.

Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torino er en storlått by med flott belig­genhet ved foten av alpene.

Piemonte og Po

Nevnes byer med navn som Alba og Asti, løfter vinkjen­nere blikket og får blanke øyne. Fra Torino-området begynner den vesle elven Po sin lange ferd østover, og snart har den nådd den frodige Po-sletten, som strekker seg helt til Adria­ter­havet i øst. Fra Torino og østover går også motor­veien med det beteg­nende navnet Auto­strada dei Vini.

Mer om Valle d’Aosta og Piemonte

Piemonte betyr ganske enkelt ved foten av fjel­lene. Det er sant, både i retning nord, vest og sør. Nord­over havner man i Valle d’Aosta og deretter Sveits, vest­over til Alpi Cozie, som danner den fjell­rike grensen til Frank­rike. Lenger sør er det Alpi Marit­time som utgjør grensen til Frank­rike helt i sørvest og dess­uten til regionen Liguria i sør, mot Middel­havet. Valle d’Aosta er et dalføre og even­tyr­land­skap, som mange gjerne benytter når de kommer med bil fra nord, inn i Italia. Her har romerne etter­latt seg evig arki­tektur, og her finner du middel­al­der­borger og ‑slott i drama­tisk natur. Nord for de vakre sjøene ligger alpene og grensen til Sveits. Noen av Italias fineste alpinde­sti­na­sjoner ligger i fjel­lene her.

Det romerske teateret i flombelysning, Aosta, Valle d'Aosta, Nord-Italia, Italia

Det romerske teateret i Aosta i flombelysning.

Lombardia

Regionen Lombardia grenser mot Sveits og sjøene Lago di Maggiore i nord­vest, og Parco Natio­nale delle Stelvio og byen Bormio i nordøst. Mellom disse, hvor fjell går over til lavland, strekker Lago di Como, Lago d’Iseo og Lago di Garda sine armer sørover mot den frodige Po-sletten.

Milano og sjøene

Hoved­staden Milano ligger mellom Como-sjøen og elven Po, og kan by på enestå­ende arki­tektur og kunst, i tillegg til mote, design, shop­ping og kuli­na­riske opple­velser. Rundt de store sjøene finner du noen av de flot­teste land­ska­pene i hele Europa. Her er det fjell­rikt, men frodig, grønt og vakkert.

Duomo, Milano, Unescos liste over Verdensarven, Lombardia, Nord-Italia-Italia

Skulp­turer på Milanos vakkert deko­rerte kate­dral skuer ut over stor­byens tak.

Byene rundt disse sjøene er ofte gamle, med nærvær av middel­alder og arki­tektur fra forskjel­lige histo­riske epoker. Noen ganger, som eksem­pelvis i middel­al­der­byen Sirmione, sør i Garda­sjøen, er det så du ikke tror dine egne øyne. Kultur­byer som Mantova, Sabbio­neta, Cremona, Certosa di Pavia, Pavia og Lodi kan by på arki­tektur, kunst, museer og alt hva et sultent menneske­sinn kan begjære. Elven Po utgjør grensen mot sør og regionen Emilia-Romagna.

Trentino og Alto Adige

Tren­tino og Alto Adige er så like og så forskjel­lige som det er mulige å være. Likheten står fjell­kjeden Dolo­mit­tene for. Forskjellen markeres av elven Adige. Adige renner fra fjel­lene i vest østover forbi byene og Silando og Merano før den møter en annen elv, Isarco, i dalbunnen rett sør for Bolzano (cirka 70 km sør for Øster­rike og Brennerpasset).

Skillet mellom tysk og italiensk

Adige repre­sen­terer et tydelig skille mellom Sør-Tyrol og Nord-Italia, både kultu­relt og språklig. Nord for elven Adige og byen Bolzano snakkes det tysk, sør for elven snakker man itali­ensk – slik som i byen Trento, som denne delen av regionen har fått navn etter.

Vintersport, middelalder og tyrolerhus

De popu­lære alpin­ste­dene Madonna di Campiglio, Val Gardena og Canazei skifter ham i sommer­halv­året. Tempoet roer seg, mennes­kene som kommer hit har et annet fokus – nemlig natur­opp­le­velser og stillhet. Dalsi­dene og fjel­lene frekven­teres av mennesker på fottur. I et drama­tisk fjelland­skap suger man inntrykk fra ren og vill natur før man søker ned i dalene til byene og lands­byene for å spise og kose seg blant solsvidde tømmerhus og typisk Alpe-arki­tektur. Spredt rundt på fjell og høyder kan man se rester etter fordums hers­kere, noen ganger forfalte middel­al­der­borger, andre ganger i bedre vedli­ke­holdte prakt­an­legg som Castel Tirolo over Merano eller Brunicos middelalderborg.

Palazzo Ragione og markedsplassen Piazza delle Frutta, Padova, Piazza delle Erbe, Piazza delle Frutti, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Veneto, Nord-Italia, Italia

Padovas gamleby med Palazzo Ragione og markeds­plassen Piazza delle Frutta.

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna er Italias matkammer og selve kjerne­om­rådet for den nord­lige halv­delen av det lang­strakte landet, både når det gjelder trafikk, indu­stri, jord­bruk og historie. En av de viktige ferd­sels­veiene i det gamle romer­riket, Via Aemilia, danner en nesten usynlig ryggrad i denne sentrale og viktige delen Italia. Denne veien krysset side­el­vene som rant ut i den store elven Po på den frukt­bare Po-sletten.

Mer om Emilia-Romagna

Antik­kens Via Aemelia var en viktig forbin­delse mellom Rimini og garni­sons­byen Piacenza, som ligger omtrent midt mellom Parma og Milano. Viktige byer, både i antikken og i dag, ligger langs Via Aemilia: Rimini, Forli, Faenza, Imola, Bologna, Modena, Parma, Fidenza og Piacenza er noen av dem. Piacenza er blant arkeo­loger kjent for en etrus­kisk bronselever fra 300-tallet før Kristus, med innskrifter formet som en kalender. I Faenza finner du eksem­pelvis verdens sentrum for kera­misk fliser, og det er ingen oppfin­nelse av ny dato. Alle­rede århundrer før Kristi tid bakte og glaserte man her kera­miske fliser og mosa­ikker, til bruk og forskjøn­nelse av kirker, offent­lige bygg og hjem. Pave­setet Ravenna, som ligger cirka 65 kilo­meter nord for Rimini er helt enestå­ende. Her er en hel by bevart fra den tiden da byen var hoved­sete for Vest-Romer­ri­kets paver, gjennom bysan­tinsk tid og frem­over. Ravenna er på Unescos liste over Verdens­arven, og kjører du forbi her uten å stanse, kan du takke deg selv.

Basilica Sant' Apollinare in Classe, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Ravennas Basi­lica Sant’ Apol­li­nare in Classe fra år 549. Foto: Bert­hold Werner/Wikipedia.

Emilia-Romagna – Italias matkammer

Fra dette området kommer mange av de eksklu­sive matva­rene vi impor­terer. Parma­skinken kommer for eksempel fra griser oppfødd på side­pro­dukter av den kjente osten Parmesan, noe som gir en helt spesiell og lovpriset smak. Modena er byen for balsa­mico. Her kan du kjøpe årgangs­bal­sa­mico, på samme måte som vin, spesial­pro­dukter som i distriktet omtales med dempet stemme og tåre­våte blikk. Bologna er kjent for kjøtt, speke­pølser, ost og pasta – bolognese-saus, ragu, pros­cu­itto, morta­della, salame, lasagne – ja du skjønner? Bologna er forresten en av de tidlige og viktige etrus­kiske byene, med en gjennom århund­rene ganske broket historie som du kan lese mer om her på reisdit.no.

Nord-Italia, Portovenere, Unesco, Italia

Portove­nere er sammen med Cinque Terre oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Ligurias vakre kyst og kuperte innland

Liguria kan by på noen av Italias vakreste land­skaper. Fra grensen mot Frank­rike i vest omfatter Liguria helt enestå­ende kyst­par­tier, som Cinque Terre, ned mot Toscana i sydvest. Hoved­staden Genova er en histo­risk havneby, som gjennom århund­rene har mottatt impulser fra hele Middel­havet. Liguria er et spen­nende fariemål, ettersom du her kan kombi­nere bade­ferie med kultu­relle oppda­gel­ses­ferder der du kan børste støvet av fortids­minner fra både romertid, tidlig middel­alder og høymid­del­alder – samt renes­sansen. Cinque Terre er eksem­pelvis oppført på Unescos liste over Verdens­arven, i likhet med Genova.

Via Ugo Bassi, Bologna, Unescos liste over Verdensarven, middelalderen, historiske bydeler, gamlebyen, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Bologna: Via Ugo Bassi midt på bildet krysser en annen hoved­gate, Via dell’ Indi­pen­denza i hjertet av den histo­riske bydelen.

Bologna, Unescos liste over Verdensarven, middelalderen, historiske bydeler, gamlebyen, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Bolognas mange tårn fra middel­al­deren var presti­sje­bygg og tegn på rikdom – hver familie sitt tårn.

fasade, duomo, Parma, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Parma – legg merke til den plas­tiske effekten som arke­dene på Duomos fasade gir. Foto: Guiseppe Gabelli / Wikipedia.

Parma, Proscutto, Unescos liste over Verdensarven, Emilia Romagna, Italia

Speke­skinker er en spesia­litet i store deler av Italia – også her. Parma­skinke går for å være den beste.

fire portalene, Battistero, Parma, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Battisteros vegger mellom de fire porta­lene er flott utsmykket Foto: © Pietro Ronchini / Comune di Parma.

Battistero, Parma, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Parmas Battis­tero er Duomos dåps­ka­pell, påbe­gynt sent på 1100-tallet.

Piazza Grande, Modena, Emilia Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra Modenas Piazza Grande med duomo til venstre og Palazzo Comu­nale til høyre. Foto: Hierakares/Wikipedia.

Ferrara, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Deler av fasaden til Ferraras romansk-gotiske Duomo skal være hugget av Wili­gelmo, kjent for fasaden på Parmas Duomo.

Ferrara, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Ferraras merk­ver­dige Duomo med campa­nile og handelsboder.

Piazza Castello, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos Piazza Castello er den viktigste plassen i Torinos sentrum. Her finner du blant annet den tidli­gere konge­re­si­densen Palazzo Reale, til høyre på bildet.

Porta Palatina, Piazza Augusta, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Torinos Porta Pala­tina fra romer­tiden ligger ved Piazza Augusta.

Juvarras, Palazzo Madama, Torino, Valle d'Aosta og Piemonte, Unescos liste over Verdensarven, barokk-arkitektur, Nord-Italia, Italia

Fra en av Juvarras elegante trapper i Palazzo Madama i Torino.

Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Det er farge­rikt og meget livlig i den store havnen Porto Antica, hvor Genovas fiskere ligger til kai.

renessansepalasser i Via Garibaldi, Genova, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, gotikken, renessanse-arkitektur, Liguria, Nord-Italia, Italia

Et av Genovas flotte renes­sanse­pa­lasser i Via Gari­baldi, kvar­teret som ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 2006.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Vernazza på Cinque Terre har en lun liten havn rette ved sentrum.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

I Vernazza lever mange frem­deles av fiske.

Ponte Pietra, Verona, Arena, Unescos liste over Verdensarven, romerriket, antikken, historiske bydeler, gamlebyen, Veneto, Nord-Italia, Italia

Veronas vakre Ponte Pietra er fra romer­tiden, og sto ferdig nøyaktig 100 år før vår tidsregning.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Nord-Italia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge:

Aosta

Aosta kalles Alpenes Roma, og det ikke uten grunn. Aosta ligger på en slette i dalen Val d’Aosta, omgitt av høye snødekte fjell­topper og grønne dalsider. Aosta er en by mange kjører forbi gjennom Alpene på strek­ningen mellom Chamonix og Torino, uten å vite hva denne vesle byen har å by på av arki­tektur og kultur. Aosta har nemlig bevart omfat­tende bygnings­masser fra romer­tiden, i tillegg til helt unik middel­alder-arki­tektur. Mer om Aosta Aosta ligger i svært land­lige omgi­velser – hele dalen er egentlig et eneste bonde­land­skap. Mange av side­dalen [Les mer…]

Bergamo

Bergamo er en vakkert belig­gende by ved foten av alpene, mellom innsjøene Lago d’Iseo og Como­sjøen. Bergamo er delt i to, med Bergamo Alta, den sjar­me­rende og sever­dige gamle­byen på en kolle – og Bergamo Bassa, den moderne byen fra 1900-tallet på sletten nedenfor. Bergamo Alta er vel verd et besøk – her finnes stor­artet arki­tektur fra middel­al­deren og renes­sansen. Bergamo – et meget attrak­tivt reisemål Gamle­byen Bargamo Alta ble i sin tid anlagt på en høyde, som de fleste andre gamle byer, for at den skulle være lettere [Les mer…]

Bobbio

Bobbio er en liten middel­al­derby som ligger langs “lande­veien” mellom Piacenza og Genova. Denne til dels smale og svin­gete veien går over fjel­lene, og vesle Bobbio ligger på østsiden av det mest kuperte partiet. Bobbio har ellers alt det du forventer deg av en middel­al­derby. Vakre kirker, en stor piazza, som omkranses av kafeer og restau­ranter, en middel­al­der­borg og et kloster. Mer om Bobbio og den irske munken Columban Bobbio har en forun­derlig historie. Byen er nemlig i praksis grunn­lagt av en irsk (!) munk, Colum­banus, som på 600-tallet utvandret [Les mer…]

Bologna

Som alle andre itali­enske byer har Bologna en gamleby med et histo­risk senter, med bevart arki­tektur fra mange århundrer tilbake. Bolognas histo­riske bysen­trum er meget stort, og kan by på prakt­full middel­alder-arki­tektur, flotte museer, shop­ping­gater og restau­ranter. Bologna er flere år på rad kåret som en av Italias beste byer å bo i. Bologna er en av Italias største og eldste byer. Europas eldste univer­sitet ble grunn­lagt i Bologna, i år 1088. Bologna – om å ankomme middel­al­deren Det er en spesiell opple­velse å ankomme Bologna med bil eller [Les mer…]

Bolzano

Bolzano eller Bozen er en gammel og spen­nende liten by ved over­gangen mellom det tysk­ta­lende Syd-Tyrol og det itali­enske Tren­tino. Bolzano har frem­deles deler av sin middel­al­der­be­byg­gelse intakt, og flere vakre kirker med fresker fra middel­al­deren. Byen ligger på 265 meters høyde ved den gamle handels­veien mot Bren­ner­passet, og har siden umin­ne­lige tider vært knute­punkt for fem dalfører og tre elver som munner ut her, i et større sørgå­ende dalføre ved navn Etschthal. Bolzano er omgitt av høye snødekte fjell til langt ut på forsom­meren og kalles porten til Dolo­mit­tene, [Les mer…]

Brescia

Brescia er en mer enn 2500 år gammel by i Lombardia i Nord-Italia, som er kommet litt i skyggen av sin store­bror Milano. Brescia kan by på stor­slåtte arki­tektur- og kultur­se­ver­dig­heter fra flere epoker, som romertid, lango­bar­disk styre, bysan­tinsk tid, karo­lin­gisk tid, gotikken, renes­sansen og barokken. Brescia har bevart sitt romerske forum, og har en livlig histo­risk bykjerne fra middel­al­deren, med masser av godbiter for den inter­es­serte. Brescia ble i år 2011 oppført på Unescos liste over Verdens­arven, som ett av flere makt­sentre i Det Lango­bar­diske Riket i tidlig [Les mer…]

Cinque Terre

Cinque Terre i Italia består av fem blen­dende vakre lands­byer som ligger langs kysten mellom Genova og La Spezia. Cinque Terre er blitt et svært popu­lært ferie­sted på grunn av den vakre belig­gen­heten, det drama­tiske land­skapet og de fem godt bevarte byene med røtter tilbake til middel­al­deren. Cinque Terre – de fem vakre byene på Unescos liste over Verdens­arven Hele Cinque Terre-området, inklu­sive Portove­nere, har status som nasjo­nal­park, og ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. De fem byene heter fra nord til sør Monte­rosso, Vernazza, [Les mer…]

Ferrara

Ferrara er en by i Emilia-Romagna, som for all tid er preget av én eneste familie, som levde for mer enn 700 år siden. Adels­fa­mi­lien d’Este tok nemlig kontroll over byen på slutten av 1200-tallet, og beholdt grepet om all virk­somhet i byen helt frem til 1598. Ferrara har en godt bevart histo­risk bydel, som er oppført på Unescos liste over verdens­arven. Ferrara – en sjel­dent godt bevart kulturby Resul­tatet er en sterkt befestet by, med stor­slagen arki­tektur i sentrum av den eldste delen av byen. Hele byen er [Les mer…]

Garda-sjøen

Garda­sjøen er et meget popu­lært ferie­om­råde, på grunn av billed­skjønne omgi­velser og vakre histo­riske bymil­jøer rundt hele sjøen. Garda­sjøen – eller Lago di Garda – som denne vakre innsjøen ved foten av Alpene heter, er den største av sjøene i Nord-Italia. Garda­sjøen er også den av sjøene som ligger lengst øst, med kort avstand til Verona. Mer om Garda­sjøen Lago di Garda har navn etter den eldste byen, Garda, som ligger på østsiden av sjøen. Garda­sjøen er lang og smal, og strekker seg i retningen nord-syd i 50 kilo­meter, [Les mer…]

Genova

Genova har en mengde sever­dig­heter å by på for sine ferie­gjester, og i tillegg flotte bade­strender nesten midt i sentrum, i hovedsak øst for havnen og lyst­båt­havnen. Genova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, og er en ekte, levende havneby med mer enn 700 tusen innbyg­gere og en mengde spen­nende bystrøk. Renes­sanse- og barokk-kvar­ta­lene Strade Nuovo i gamle­byen er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Genova – mange «byer i byen» Øst for havnen og mari­naen er det anlagt en flott strand­pro­me­nade som strekker seg flere kilo­meter østover, [Les mer…]

Mantova

Mantova er en litt merkelig by. Mantova er nemlig en histo­risk by belig­gende i innlandet, omgitt av oppdem­mede sjøer på tre sider, noe som gir besø­kende følelsen av å befinne seg på en øy. Mantova ble grunn­lagt av etrus­kerne for nesten tre tusen år siden, der elven Minicio gjør en skarp sving. Den histo­riske bydelen omfatter unik middel­alder-arki­tektur og renes­sanse­be­byg­gelse, og ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Mantova Mant­ovas (eller Mantua) histo­riske bydel er ganske omfat­tende og er domi­nert av et enormt middel­alder-palass, [Les mer…]

Milano

Milano er Italias mote­me­tropol fremfor noen. Men Milano er også mye mer enn det. Milano er Italias nest største by og hoved­staden i provinsen Lombardia. Milano er også et stilig og moderne finans­senter i nord, av mange ansett som mer euro­pisk enn itali­ensk. Likevel er det itali­enske lett å få øye på. Milano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Milano har helt siden romer­tiden vært et viktig knute­punkt for handelen over alpene, og har histo­risk tiltrukket seg mennesker med nett­verk ut over regionen. Milano kan tilby første­klasses shop­ping­mu­lig­heter, også [Les mer…]

Modena

Modena er kanskje mest kjent for sin høyt prisede balsa­mico-eddik og for å være hjem­byen til den legen­da­riske sports­bilen Ferrari. Modena er en av Italias virkelig gamle byer, med etrus­kisk opprin­nelse i det 7. århundre før vår tids­reg­ning. Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arki­tek­to­niske utvik­ling i middel­al­deren, og gamle­byens sentrale plass, Piazza Grande med kate­dralen og rådhuset er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Modena Modena er på mange måter en typisk nord-itali­ensk småby med et histo­risk bysen­trum, og indu­stri belig­gende rundt byen. Det [Les mer…]

Padova

Padova er intet mindre enn et funn. Padova – eller Padua – er en by full av fortid, samtidig som byen er spill levende. Mens enkelte andre euro­pe­iske kultur­byer dess­verre i stor grad er redu­sert til kulisser for turister, lever Padova sitt eget liv, tett oppunder middel­alder-arki­tektur og andre sever­dig­heter. De daglige, livlige marke­dene i gamle­byen bidrar til det. Padova er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Padova Midt i hjertet av Padovas gamleby ligger tre viktige plasser, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe og Piazza delle [Les mer…]

Parma

De fleste kjenner til byen Parma fra Parma­skinke og Parmesan. De færreste vet at byen er en arki­tek­to­nisk skatt­kiste med stor­slått arki­tektur fra middel­al­deren. Sjar­me­rende Parma ligger på den frukt­bare Po-sletten, ved antik­kens hovedvei Via Aemilia og har et meget vel bevart histo­risk bysenter, som i år 2006 ble oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Mer om Parma Det første som slår deg når du kommer inn i Parmas gamleby er middel­alder-atmo­sfæren. Ved en byens viktigste plasser – Piazza del Duomo, finner du kate­dral­kom­plekset med tre domi­ne­rende bygninger [Les mer…]

Portovenere

Portove­nere er en karak­te­ris­tisk og fargerik liten kystby, og et viktig kultur­senter. Byen har en stor gjeste­havn, og består tilsyne­la­tende av en eneste lang husrekke av fire-fem etasjers murhus som ligger vegg i vegg, malt i friske pastell­farger. Portove­nere regnes som en del av kultur­land­skapet Cinque Terre, og ble i år 1997 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Portove­nere Foran denne karak­te­ris­tiske husrekken er det plass til en havne­pro­me­nade og mange restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Det finnes mange bueganger under husrekken som gir adgang til byen og gatene [Les mer…]

Ravenna

Ravenna kaller seg, ikke uten grunn, Citta d’Arte – kuns­tens by. Ravenna er en skatt­kiste, full av tidlig kirke­kunst, historie, arki­tektur og kultur. Byen er spesielt kjent for sine kirker og histo­riske bygninger fra tidlig middel­alder, og deres vakre mosa­ikker. Ravenna var nemlig hoved­stad i tre viktige etter­føl­gende riker: Det vest­ro­merske riket, Det Ostro­go­tiske Riket og Det bysan­tinske riket i vest. Ravenna er også en hyggelig og utad­vendt by, med gågater, shop­ping­strøk og åpne plasser. Ravenna er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Kort om Ravennas sever­dig­heter Det [Les mer…]

Torino

Torino i Piemonte er en litt utypisk itali­ensk by. Torino har nemlig de siste fire hundre årene utviklet seg etter en byplan­leg­ging som er helt unik. Resul­tatet er et vakkert og kompakt histo­risk sentrum, med åpne plasser omgitt av barokk arki­tektur forbundet med rette gater og arkader. Torino er kjent for sine utsøkte restau­ranter, prakt­fulle palasser og flotte museer – og for det berømte likkledet, en av den katolske verdens viktigste reli­kvier. Deler av Torinos histo­riske bysen­trum ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. Mer om Torino [Les mer…]

Venezia

Venezia er kana­lenes by, og det i et omfang som er vans­kelig å forstå, før man selv har besøkt byen. Venezia er anlagt på 118 øyer og små holmer i en lagune. Venezia er en meget spesiell by å vandre rundt i, ettersom du hele tiden møter kanaler og små broer du må over for å komme til neste kvartal. Under broene ferdes gondoler med turister på byens vann­veier, og det hele fortoner seg temmelig frem­med­artet, men kanskje likevel litt som forventet. Mer om Venezia Det er heldigvis flere [Les mer…]

Verona

Verona er en slående vakker storby med en belig­genhet, et bysen­trum og en arki­tektur som er helt enestå­ende, selv i et kultur­land som Italia. Verona har helt siden romer­tiden vært en livlig og velstå­ende handelsby, og er omgitt av et frodig land­skap der det gjennom årtu­sener har vært tradi­sjon for å lage vin. Veronas histo­riske bydel ble i år 2000 oppført på Unescos liste over Verdens­arven på grunn av sin vel bevarte arki­tektur fra romer­tiden og middel­al­deren. Verona – arki­tektur fra antikken Det finnes da heller ingen annen by [Les mer…]

Vicenza

Vicenza i Veneto i Nord-Italia er et levende museum med arki­tekten Andea Palladio som hoved­tema. Palladio levde her og tegnet en rekke vakre renes­sanse­bygg på 1500-tallet i og utenfor Vicensas gamle bydel. Vicenza  har en meget vakker og over­siktlig gamleby full av arki­tektur-historie. Vicenza er oppført  på Unescos liste over Verdens­arven. Vicenza – et levende museum over arki­tekten Palladio Corso Andrea Palladio heter Vicenzas hoved- og gågate, som løper tvers gjennom gamle­byen. Du finner bygninger tegnet av Palladio på begge sider av denne. Hele Vicenza i Italia består av hus [Les mer…]

Go to Top