Om Østerrike

Østerrike er en forbundsstat i Sentral-Europa med 8,2 millioner innbyggere. Østerrike er uten kystlinje og grenser mot Liechtenstein og Sveits i vest, Italia og Slovenia i sør, Ungarn og Slovakia i øst, og Tyskland og Tsjekkia i nord. Østerrike er et ferieland som har en mengde tilbud til sine besøkende, både i sommersesongen og om vinteren. Det offisielle språket er tysk, som snakkes i forskjellige dialekter.

Østerrike – et katolsk alpeland

Det er umulig å beskrive den skjønn­heten Øster­rike kan by på om sommeren. Her finner du land­skaper så frodige, grønne og billed­skjønne at du må gni deg i øyene for å tro det. Innbyg­gerne er bevisst sine omgi­velser, og pynter sine velstelte hus med blomster og fasade­ma­le­rier, så man neste skulle tro at de deltar i en konkur­ranse. Det er en fryd å feriere i slike omgi­velser, som Øster­rike kan by på.

 Kloster Melk, Donau, Wachau, Unescos liste over Verdensarven, Østerrike

Kloster Melk ved Donau er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Meste­parten av befolk­ningen tilhører den romersk-katolske tros­ret­ning. To tredje­deler av Øster­rike ligger i alpene, som strekker seg fra øst til vest i landet. Øster­rike kan derfor by på mange flotte natur­skjønne land­skap, for øvrig ikke bare i alpene, men også i lavlandet. Øster­rike stabilt og godt orga­ni­sert land med en mengde fine tilbud for feriebesøkende.

Østerrike og sommerferie

Øster­rike har mange innsjøer, som er popu­lære utfarts­steder om sommeren, både for bading, piknik og vann­sport. Du vil som oftest finne trive­lige serve­rings­steder ved innsjøene, der du kan innta et måltid eller en forfrisk­ning i friluft. Du vil oppleve at øster­ri­kerne er svært ordent­lige, ærlige og imøte­kom­mende mennesker. Hvor du enn kommer i Øster­rike, vil du finne male­riske og velstelte dorfer – lands­byer – som det kan være riktig trive­lige å over­natte i. Øster­rike produ­serer store mengder vin, som i beskjeden grad eksporteres.

Fra landsbyen Melk i Wachaudalen Unescos liste over Verdensarven, Østerrike

Fra lands­byen Melk i Wachau­dalen, som er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Wachau-dalen er oppført på UNESCOs liste over Verdens­arven, både på grunn av vakker natur, stor­slått arki­tektur og et land­skap kulti­vert av mennesker gjennom tusener av år. Her finnes flere klos­tere som er nesten tusen år gamle, som for eksempel Kloster Melk. Klos­terne har gjennom flere århundrer vært stor­pro­du­senter av vin. Fjell­om­rå­dene i Øster­rike er også om sommeren er et unikt tilbud for rekrea­sjon og akti­vi­teter. Husk at Øster­rike også kan by på andre attrak­sjoner, som drypp­steins­huler, salt­gruver og kurbad.

Østerrike, kultur og Unescos liste over Verdensarven

Øster­rike er et land med mange histo­riske sever­dig­heter, og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven med 8 desti­na­sjoner. Eksem­pelvis er de histo­riske byde­lene i byene Wien, Salz­burg og Graz så godt bevart at de ble funnet verdige, ved siden av Schö­nen­brunn-palasset med tilhø­rende park, vakre Hall­statt-Dach­stein/Sal­z­kam­mergut kultur­land­skap, den stor­slåtte jern­bane­linjen Semme­ring, det blen­dende vakre vin- og kultur­land­skapet Wachau, samt kultur­land­skapet Fertö/Neusiedlersee.

Unescos liste over Verdensarven, Østerrike

Wiens Schön­brunn er omgitt av et prakt­fullt park­an­legg fra Marie Thereses tid, med kolon­naden Glori­ette elegant i anleg­gets motsatte ende. Foto: © Schloß Schön­brunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Østerrike som vinterferieland

Fordi Øster­rike som land dekker meste­parten av Alpene, er også tilbudet av alpinde­sti­na­sjoner eksep­sjo­nelt omfat­tende. De Øster­rikske Alpene brer seg fra Tysk­land i nord til Dolo­mit­tene i sør og helt fra Wien i det østlige Øster­rike til Sveits i vest. Dette enorme fjelland­skapet kan tilby topp forhold og en mengde mulig­heter for alpin­sport. Øster­rike er blitt en svært populær skide­sti­na­sjon for barne­fa­mi­lier. Øster­ri­kerne er opptatt av å tilrette­legge tilbud også for barn, noe som gjør at alpin­sentre har komplette tilbud for alle, med løyper av forskjellig vans­ke­lig­hets­grad. Her finnes for øvrig også et omfat­tende nett med lang­renns­løyper. I disse delene av Øster­rike finnes det supre tilbud for hele fami­lien, og snow­board-folket er heller ikke glemt. Over alt der det finnes alpin­an­legg, er det flott tilbud med hensyn til «fun parks» og «snow parks”.

Mer om Østerrike som vinterferieland

Øster­rike kan by på noen av Europas aller flot­teste vinter­de­sti­na­sjoner, med et løype­nett helt i verdens­toppen. Alpinde­sti­na­sjoner som Arlberg, St. Anton, Zillertal, Sölden, Zemme­ring og Bagdastein er svært popu­lære blant både innen­landske turister og inter­na­sjo­nale ferie­gjester. Det befinner seg to store fjell­kjeder i Øster­rike – Alpene og de østlige Tauern-fjel­lene. Nesten 2/3 av Øster­rike utgjøres av Alpene, som dermed kan by på helt unike forhold med store systemer med skiheiser som strekker seg over flere dalfører og fjell­om­råder. Disse omfat­tende bakke- og heis­an­leg­gene er helhetlig plan­lagt og har enorm kapa­sitet. Det skal mye til før du må stå i kø her. De aller mest omfat­tende alpinde­sti­na­sjo­nene i Øster­rike her mer enn 100 heis­an­legg og 250 km godt prepa­rerte løyper og traseer, slik som for eksempel Wilder Kaiser, Zillertal og Arlberg. Andre popu­lære skide­sti­na­sjoner i Øster­rike er Ischgl, Sölden, Saal­bach-Hinter­glemm, Wagrain og sist, men ikke minst; Badgas­tein. På de skisports­ste­dene som ligger ved de store isbreene Stubaier, Sölden og Tuxer kan du som regel stå på ski hele året. De fleste øster­rikske vinter­sports­steder av en viss stør­relse, kan også tilby mange andre akti­vi­teter enn skisport.

After ski, restauranter og rekreasjon

Litt uvant for oss nord­menn er alle skjenke­ste­dene som finnes i de forskjel­lige alpin­an­leg­gene. Glühwein er en øster­riksk spesia­litet, som mange faller for. Husk at det kan være lurt å ha hodet kaldt og klart i løypa. Det er hyggelig å spise lunsj eller ta et avbrekk i en av de typiske alpe­hyt­tene, «Almhütten» hvor man kan slå seg ned og få noe å varme seg på, enten det er tørt eller vått. Mange av alpin­sent­rene ligger ved småbyer der det ofte er fine shop­ping­mu­lig­heter, en mengde spise­steder, kafeer og barer, og et livlig kvelds- og natteliv med god alpe­stem­ning. Den Øster­rikske after-ski-stem­ningen er verdensberømt.

Salzburg, Unescos liste over Verdensarven, Østerrike

Salz­burg ligger vakkert til ved elven Salzach.

Østerrike landsdel for landsdel

Det vestlige Østerrike

Den vest­lige delen av Øster­rike omfatter delsta­tene Tirol, Vorarl­berg, Oberös­ter­reich, Salz­burg og Kärnten. Den vest­lige delen av Øster­rike omfatter i stor grad Alpene med unntak av området rundt og nord for Salz­burg og land­skapet rundt Bodense, som helt i nord­vest grenser mot Bayern. Her lever innbyg­gerne i dalfø­rene, omgitt av snødekte fjell­topper, dyrket mark og frodig vege­ta­sjon i dalbunnen, mellom vakre skog­fulle dalsider. I denne delen av Øster­rike finner du byer som Dorn­birn, Bregenz ved Bodensee, og Feld­kirch helt i vest, samt Salz­burg, Inns­bruck, Hallein og Linz lenger mot øst. Klagen­furt am Wört­hersee og Wolfs­berg finner du i det sørøst­lige Kärnten.

Mer om det vestlige Østerrike

Salz­burg er en ualmin­nelig vakker by med prakt­full arki­tektur og histo­riske bydeler, så enestå­ende at byen er oppført Unescos liste over Verdens­arven. I tillegg er Salz­burg Mozarts fødeby og hans hjem er omgjort til et flott Mozart- museum, midt i hjertet av det histo­riske Salz­burg. I tillegg er Hallstatt/Salzkammergut oppført på Unesco-listen, både for natur­skjønne omgi­velser og sammen­hen­gende salt­ut­vin­ning gjennom fire tusen år. Vinter­sports­om­rå­dene Arlberg, Kitz­bühl og Sölden ligger seg i den østlige delen av Øster­rike. Bren­ner­passet er den mest trafik­kerte grense­over­gangen i Øster­rike nor det gjelder bil- og togtra­fikk mellom Nord- og Sør-Europa. Tauern Auto­bahn går via Salz­burg til den nord­øst­lige delen av Italia, samt til Slovenia. Fra Salz­burg går West Auto­bahn i nord­vestlig retning mot Linz og Wien.

Østerrike Schwammerlturm i Leoben

Schwam­merl­turm i Leoben nær Graz Foto: © photosim – Fotolia.

Det østlige Østerrike

Det Østlige Øster­rike omfatter delsta­tene Niederös­ter­reich, Stei­er­mark som grenser til Tsjekkia, Slovenia og Kroatia, samt vesle Burgen­land, som grenser til Ungarn. Alpene strekker seg også inn i sør her, mens den nord­lige delen, som grenser til Tsjekkia, Slovakia og Ungarn, ikke på langt nær er så kupert som Alpene, selv om Böhmer­mas­sivet strekker seg over 1000 meters høyde over havet på det høyeste. Her finnes det for øvrig også flere vinter­sports­steder som kan by på flotte forhold. Denne østlige delen av Øster­rike omfatter byer som hoved­staden Wien, Krems an der Donau, St. Pölten og Klos­terne­u­burg i nord, Kapfen­berg og Leoben sentralt, og Graz i sør.

Mer om det østlige Østerrike

Den østlige delen av Øster­rike kan varte opp med følgende steder oppført på Unescos liste over Verdens­arven: Wiens gamleby, Schön­brunn-slottet utenfor Wien, Semme­ring Railway, Graz’ histo­riske bydel, samt kultur­land­skapet Wachau langs Donau, med blant annet det stor­slåtte Kloster Melk. Kultur­land­skapet Fertö/Neusiedlersee er også på listen. Fra Wien leder Süd Auto­bahn mot Graz og derfra mot Klagen­furt, Ljub­ljana og Zagreb. Fra Wien leder også Auto­bahn sørøst­over mot Ungarn og nord­øst­over i retning Bratis­lava, Slovenia, Tsjekkia og Polen.

Unescos liste over Verdensarven

Salz­burgs histo­riske senter
Schön­brunn-palasset med parkanlegg
Hall­statt-Dach­stein/Sal­z­kam­mergut kultur­land­skap – salt­ut­vin­ning gjennom 4.000 år
Semme­ring Jernbanelinje
Graz’ histo­riske senter
Wachaus kulturlandskap
Fertö/Neusiedlersee kulturlandskap
Wiens histo­riske senter

ؖsterrike Steiermark Leutschach i  ؖsterrike

Typisk Øster­rike – grønt og vakkert – her fra Leutschach i Stei­er­mark­om­rådet. Foto: © travelpeter – Fotolia.

Salzburg, Salzburg, Unescos liste over Verdensarven, Østerrike

Salz­burg er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, Østerrike.

Østerrike Kloster Melk ligger flott til ved Donau, Unescos liste over Verdensarven

Kloster Melk ligger flott til ved Donau i Wachau­dalen og er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Østerrike, Wien, Stephansdom

Step­hans­domen ligger midt i Wiens histo­riske bydel.