Sicilia2021-08-20T01:56:43+02:00
  • Sicilia, reisdit.no

Sicilia

Sicilia i Italia er en helt egen verden. Den strategiske beliggenheten har ført til at både grekere, punere, romere og senere normannere og arabere har satt sitt preg på alt som har med øya å gjøre. Du ser det godt på arkitekturen, for eksempel i Palermo. Rett utenfor Palermo, i Monreale, har normannere, etterkommere av Gange-Rolv, bygd en katedral som er oppført på Unescos liste over Verdensarven!

Sicilia – vulkanøya

Ved foten av den 3340 meter høye vulkanen Etna, som til tider er temmelig gretten og grinete, produ­seres noen av Sici­lias beste viner. Det gjøres for øvrig over hele øya, med stor liden­skap og gode resul­tater. Sicilia har selv­føl­gelig også flotte bade­strender, rundt hele kysten. Her er male­riske småbyer, fjellands­byer, kirker fra alle tider, greske templer fra det sjette århundret, etter den gang grekere anla kolo­nier på øya i det åttende århundre. Flere av temp­lene står fort­satt, både Segesta, Agri­gento og Selin­unte har arki­tek­to­niske skatter å by på.

Taormina, Sicilia, Italia

Taor­mina er en vakker by øst på Sicilia, med mange kultur-sever­dig­heter og en spek­ta­kulær utsikt.

Sicilianske vaser og barokke byer

Sici­li­anske vaser var i antikken en egen gren innen gresk vase­ma­leri. Her slo mange hånd­ver­kere seg ned og dannet kera­mikk­verk­steder, som over litt tid utviklet en egen stil. Det er prakt­fulle vase­sam­linger fra antikken i museene i de største byene – antikken er repre­sen­tert på steder som Taor­mina, Syra­cusa, Marsala, Tindari og Messina. Visste du forresten at det finnes særegen barokk arki­tektur både for vest­siden av Sicilia, og en annen variant i øst – som følge av jord­skjelvet i 1693? Byen Noto øst på Sicilia er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, nettopp på grunn av sin barokke bebyg­gelse. Catania ble også gjen­opp­bygd i denne stilen. Midt inne på øya finner du den romerske Villa Romana del Casale, også den på Unescos liste over Verdensarven.

Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Cefalu er en severdig by nord på Sicilia, med drama­tisk belig­genhet og en fantas­tisk norman­nisk katedral.

Sicilia – byer og severdigheter

Sicilia har en drama­tisk historie fra middel­al­deren som er ganske sterkt knyttet til oss nord­menn. Etter­kom­mere etter viking­høv­dingen Gange-Rolv  fra Sunn­møre, som slo seg ned i Normandie og fikk tildelt hele grev­skapet i år 911 av franske­kongen mot å holde fred, har etter­latt seg tyde­lige spor på Sicilia. Robert Giscard ble konge av Sicilia og hele Sør-Italia fra Napoli og sørover på 1000-tallet, og hans etter­kom­mere beholdt makten over denne store delen av Italia helt frem til slutten av 1100-tallet. De norman­niske kongene bygde viktige monu­men­tale bygg, som kate­draler i Palermo, Monreale og Cefalu, klostre, regje­rings­bygg, som Palazzo Reale i Palermo og borger som den i Erice – bare for å ha nevnt noen eksempler. Deres arki­tektur var preget av norman­nisk nøkternhet, samt påvirk­ning fra islamsk arki­tektur og bysan­tinsk kunst i interiørene.

Siracusa, Sicilia, Italia

Sira­cusa er en av Sici­lias eldste byer, grunn­lagt av grekere i antikken.

Sicilia – mange fergeforbindelser

Fra Palermo er det ferge­for­bin­delser til Tunis, Cágliari på Sardinia, Genova, Livorno, Ustica og Napoli. Fra Trapani, helt i nord­vest, kan du ta ferger til Tunis og Cágliari. Fra Sira­cusa går det ferger til Otranto og Valletta på Malta. Catania på østkysten har ferge­for­bin­delser til Otranto, Ravenna og Valletta. Fra Messina går det ferge over stredet til Villa, nord for Réggio di Cala­bria, som har ferge­for­bin­delse med Valletta på Malta.

Råd og tips om rundreise – hva er verd å besøke?

Sicilia er en stor øy med mengder av sever­dig­heter. Velg heller litt færre besøksmål og plan­legg. La oss se på Sici­lias vestre del. Vi anbe­faler spesielt hoved­staden Palermo og klos­teret Monreale, som ligger 15 kilo­meter ovenfor stor­byen. For å få utbytte av besøket må du ha minst én over­nat­ting, og gjerne to-tre. Palermo er en storby med masse å se og oppleve. Fra Palermo er det kort vei til en annen flott by, Cefalu, som også er en populær badeby. Felles for disse tre stedene er norman­nisk arki­tektur. Les mer om det under de respek­tive guidene. Dersom utgangs­punktet er Trapani, vil du passere restene av en gresk by fra antikken, Segesta, som ligger på en åsside over motor­veien mellom Trapani og Palermo.

Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Det greske doriske Hera-tempelet fra 400-tallet før Kristus.

Her er det flotte, bevarte rester etter greske templer og teater, fra det femte århundret før Kristus. Stopp her. Den vesle norman­niske borg­byen Erice, få kilo­meter nord for Trapani, er også verd et besøk. Det finnes andre byer fra antikken på sørkysten av Vest-Sicilia, nemlig Selin­unte og Agri­gento. Merk deg at det også finnes en mengde fine byer i fjel­lene. Når du er på tur, så ta gjerne en avstikker på måfå.

Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Sicilia har en lang og vakker kyst­linje med mye flott natur – her fra Scopello-området.

Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

I Palermo finner du en norman­nisk katerdal fra 1100-tallet.

Taormina, Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Fra det greske tempelet i den billed­skjønne byen Taor­mina, øst på øya.

Castelbuono, Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Castelbuono ligger nord på Sicilia, cirka 21 kilo­meter og en halv times kjøretur fra Cefalu.

det normanniske Palazzo Reale i Palermo, Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Inte­riør fra det norman­niske Palazzo Reale i Palermo på Sicilia.

benediktinerklosteret i Monreale, Palermo, Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Vakre arabisk-inspi­rerte søyler rundt hagen til bene­dik­ti­ner­klos­teret i Monreale utenfor Palermo på Sicilia.

Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Eksempel på vakker utsikt fra Taor­mina, øst på Sicilia.

Sicilia, antikken, normannere, Sør-Italia, Italia

Fra byen Randazzo i fjel­lene på Sicilia.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sicilia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge:

Cefalu

Cefalu er en sjel­dent vakker by med en flott og drama­tisk belig­genhet under den enorme klippen Rocca på Sici­lias nord­kyst. Det som er spesielt fint med Cefalu er at byen passer like godt som reise- og feriemål for barne­fa­mi­lier, som for deg som er spesielt inter­es­sert i kunst og kultur. Cefalu har både prakt­fulle strender og prakt­full arki­tektur i stor­slåtte omgi­velser. Cefalu er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Cefalu – en av Sici­lias vakreste byer Cefalu er en svært gammel by, som ligger helt ut mot havet med [Les mer…]

Noto

Noto er noe så spesielt som en by med arki­tektur uteluk­kende i barokk stil – nærmere bestemt sørøst-sici­li­ansk sådan. Årsaken til denne barokke domi­nansen er at Noto ble totalt ødelagt av jord­skjelv i år 1693, og gjen­opp­bygd i samti­dens arki­tektur – barokken. I tillegg har det seg slik at områ­dets bygge­stein er en ganske lett­formet, honninggul kalk­stein, som må ha ledet lokale bygnings­ar­bei­dere ut i fris­telse – for her finner du en skaper­glede innen dekor og orna­men­tikk, som er helt unik. Barokk­byen Noto er oppført på Unescos liste over [Les mer…]

Palermo

Palermo på nord­kysten av Sicilia er øyas hoved­stad og største by. Palermo ligger vakkert til ved en bukt inntil en stor klippe­for­ma­sjon, Monte Pelle­grino. Palermo er omgitt av fjell på alle kanter, og befinner seg derfor i et lunt, skjell­formet, frukt­bart land­skap, som kalles Conca d’Oro – det gylne skjellet. Palermo ble i år 2015 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Palermo – med greske, arabiske og norman­niske røtter Palermo er en helt unik by, med en mengde sever­dig­heter, mange av dem knyttet til arki­tektur. Palermo har nemlig en blan­ding [Les mer…]

Selinunte

De færreste reiser til Selin­unte for å bade. Men for dem som reiser hit for å beskue 2500 år gamle tempel­ruiner, er det kanskje en ekstra bonus at det er fine strender her. Selin­unte sørøst på Sicilia er i dag et arkeo­lo­gisk område, kjent for sine greske templer og bygnings­rester. Selin­unte – opprin­nelig en gresk koloni Selin­unte ble i følge histo­ri­keren Thucy­dides grunn­lagt i år 628 før Kristus av greske kolo­nister i det området av Italia som fikk navnet Magna Grecia, det store Hellas, som omfattet den sydligste delen av [Les mer…]

Siracusa

Sira­cusa er en av de mest spen­nende byene på Sicilia for den som er inter­es­sert i arkeo­logi og antik­kens historie. Sira­cusa ble grunn­lagt som koloni av grekere fra Korint i år 734 eller 733 før Kristus. De slo seg ned på den lille øya Ortygia – i dag en land­tunge forbundet med broer til fast­landet, som omfatter gamle­byen – i dag kalt Ortigia. Sira­cusa har også en hel bydel på fast­landet, Parco Archa­eo­lo­gico, som uteluk­kende er viet romerske og tidlig-kristne fortids­minner. Sira­cusa ble i år 2005 oppført på Unescos [Les mer…]

Taormina

Taor­mina har alt det som skal til for å bli en første­klasses turist­felle. Det er vel strengt tatt Taor­mina blitt også, dog med 19,5 i stil, om det er lov å uttrykke seg slik. Taor­mina er en av Sici­lias mest kjente turist-desti­na­sjoner, i hovedsak på grunn av sin feno­me­nale belig­genhet omlag 200 meter oppe i en åsside med vidun­derlig utsikt over havet. Taor­mina – pitto­resk, severdig og turisti­fi­sert Dersom du snur ryggen til havet, er utsikten ikke å kimse av her heller; vulkanen Etna troner majes­te­tisk over det frodige, kuperte [Les mer…]

Go to Top