Sør-Frankrike2022-05-10T23:50:23+02:00
  • Cannes reisdit.no

Sør-Frankrike

Sør-Frankrike består av kystregionene Languedoc og Roussillon, samt Provence og Côte d’Azur. Det mest kjente og populære ferieområdet for nordmenn er Provence og Côte d’Azur. Spesielt kjente er feriebyene Nice, Cannes og Antibes. Hele denne kysten fra grensen til Italia til Marseille er populær, dyr, overbefolket og overvurdert av norske feriereisende. Kysten fra Marseille til den spanske grensen er tilsvarende undervurdert.

Sør-Frankrike – unike byer og kulturopplevelser

I begge disse kyst­re­gio­nene er det mengder av kultur­se­ver­dig­heter i form av både arki­tektur og kunst. Her er det ofte kort vei fra bade­stren­dene til sever­dig­he­tene. Mange av de store og små byene i Sør-Frank­rike kan by på helt unike miljøer, og her finnes historie boksta­velig rundt hvert gate­hjørne. Det er et must å besøke gamle­byen, uansett hvor du er. Enkelt sagt: Du har ikke vært i en by før du har vært i byens gamleby.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Typisk støk i gamle­byen i Nice.

Sør-Frankrike – arkitektur og mat

Sør-Frank­rike kan også by på helt unik kirke­ar­ki­tektur. Her i sør er den romanske arki­tek­turen rådende. (I Nord-Frank­rike finner du de gotiske kate­dra­lene). Sør-Frank­rike ble svært tidlig kristnet – alle­rede på 200-tallet hadde denne nye reli­gionen spredt seg med menig­heter både langs kysten og opp Rhone-dalen. Maten og vinene endrer også karakter når du beveger deg fra øst til vest i Sør-Frank­rike. Jo nærmere du kommer grensen til Spania, desto mer kata­lansk er kjøk­kenet, med sterke smaker og hvitløk. Flere byer langs middel­havs­kysten er også preget av afri­kansk påvirk­ning. Eksempler på det er Marseille og Perpignan, viktige sjøfarts- og handels­byer gjennom historien.

Nice, Côte d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Pano­rama over det som anses som en av verdens vakreste gamle­byer – Nice.

Provence

Provence er et land­skap i det sørlige Frank­rike. Provence er kjent for den natur­skjønne kyst­linjen Cote d’Azur, små pitto­reske lands­byer langs havet og i fjel­lene og den franske rivie­raen med eksklu­sive bade- og ferie­byer. Provence er også kjent for kunst­nerne som kom hit på grunn av de klare fargene, urtene, duftene, vinen og maten. Provence har alt fra travle havne­byer og idyl­liske fisker­lands­byer til fortids­minner fra romer­tiden og histo­riske byer og lands­byer fra middel­al­deren. Provence har alt det en solhungrig nord­boer kan ønske seg av opple­velser og rekrea­sjons­mu­lig­heter. Avstan­dene er ofte korte fra bade­stren­dene til de idyl­liske søvnige lands­byene i fjel­lene. Provence er svært popu­lært for ferie­gjester fra hele verden, simpelthen fordi land­skapet, havet, mennes­kene og byene er svaret på så manges drømmer.

Carcassonne, Pau, Viuex ville, gamlebyen, middelalder, Sørvest-Frankrike, Frankrike

Carcas­sonne er en fest­ningsby fra middel­al­deren, oppført på Unescos liste over Verdens­arven, drøye 280 kilo­meter fra Pau i retning Middelhavet.

Notre-Dame-des-Anges, Kunstnerbyen, Collioure, Pyrenees- Orientales, Sør-Frankrike, Frankrike

Collioure i et nøtte­skall – fisker­båt­havna, midt­stranda og 1600-talls­kirken Notre-Dame-des-Anges.

Cathédrale St.-Just et St.-Pasteur, Narbonne, Ponte Marchant, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Narbonnes Cath­é­drale St.-Just et St.-Pasteur ble aldri full­ført som plan­lagt og består i dag kun av koret.

Béziers flotte bro Pont Vieux og katdralen St Nazaire på klip­pen­Place de la Comédie er Montpel­liers samlings­punkt, med mange serveringssteder.

Festningsbyen, Aigues Mortes, middelalder, camargues, Sør-Frankrike, Frankrike

I alt er det 1,65 kilo­meter med kraf­tige murer rundt byen Aigues Mortes.

Pont du Gard, Uzés, Sør-Frankrike, Frankrike

Noen få kilo­meter unna ligger Pont du Gard, en av de største romerske akve­duk­tene som er bygd.

Nimes, romersk tempel, Maison Carée, romertid, akvedukt, amfiteater, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Trivsel ved det romerske tempelet fra første århundre, Maison Carrée i Nimes.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sør-Frank­rike lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Aigues Mortes

Aigues-Mortes er en komplett bevart fest­ningsby som ble anlagt på 1200-tallet som et forsvars­verk for den omfat­tende sjøfarten til denne den gang så viktige havne­byen for Sør-Frank­rike. I dag ligger Aigues-Mortes en halv mil inne i landet på grunn av tilmud­ring og land­hev­ning, og har turisme, fiske og salt­ut­vin­ning som viktigste nærings­veier. Her kan du rusle rundt på de kraf­tige fest­nings­mu­rene og fore­stille deg den akti­vi­teten som en gang var her, både innenfor og utenfor murene. Mer om Aigues-Mortes Fra Aigues Mortes har du prakt­full utsikt over Camargue [Les mer…]

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence i Frank­rike er en svært vakker og roman­tisk by, med et used­vanlig omfat­tende kultu­relt tilbud. Aix var tidli­gere, fra gammelt av, hoved­staden i Provence. I dag er Aix-en-Provence en livlig og sjar­me­rende univer­si­tetsby, med om lag 140 tusen innbyg­gere, hvorav ca 30 tusen studenter. Aix-en-Provence – grunn­lagt av romerne Univer­si­tetet er gammelt, grunn­lagt i 1409, og selve byen ble opprin­nelig grunn­lagt av romerne på grunn av de varme kildene. Aix er en fransk forkor­ting av det romerske Aquae Sextiae, som denne byen ble kalt etter sin grunn­legger [Les mer…]

Antibes

Antibes på Cote d’Azur i Sør-Frank­rike er en meget populær ferie- og badeby. Antibes i Frank­rike er kjent for sine fine strender, sin histo­riske gamleby, og kunst­sam­lin­gene i Musée Picasso. Antibes har flotte bade­strender både sør og nord for den velbe­varte gamle­byen. Antibes – en vakker gamleby Gamle­byen i Antibes består av en mengde idyl­liske smug og smale gater med forret­ninger, kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring – i tillegg til en mengde blomster. Antibes har også en stor gjeste­havn for lyst­båter. Hit kommer luksus­båter fra hele verden. Antibes [Les mer…]

Arles

Arles er på mange måter selve essensen av Provence – en gammel, munter, og vennlig småby med en intakt gamleby. Et virvar av trange smug avløses av åpne plasser, hvor fast­bo­ende og ferie­gjester møtes på en av de mange uteser­ve­rin­gene. Arles er ellers uløselig knyttet til sin greske og romerske fortid, med et enormt amfi­teater og flere andre bygninger og ruiner fra romertid. Arles ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven år 1981. Mer om Arles Arles ligger der elven Rhone deler seg og finner veien den [Les mer…]

Avignon

Avignon i Provence i Frank­rike er en helt unik middel­al­derby med en histo­risk bakgrunn, som er mildt sagt underlig – med et visst komisk tilsnitt. Gamle­byen i Avignon var nemlig i middel­al­deren resi­dens for paven – en tid hadde den katolske kirken hele tre paver, en av dem hadde sitt sete her. Avignon ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven år 1995 Avignon – pave­sete i middel­al­deren Hele byen er preget av sin kultu­relle orien­te­ring. Gamle­byen i Avignon har sitt utspring i middel­al­deren, med det enorme pave­pa­lasset som [Les mer…]

Béziers

Beziers i Sør-Frank­rike er en typisk occi­tansk by i området Languedoc og først og fremst kjent for to ting; tyre­fek­ting og vin. Beziers i Sør-Frank­rike er anlagt på en liten klippe over elven Orb, omtrent 10 kilo­meter fra kysten Cote d’Amethyste. Béziers – kultur, tyre­fek­ting og bade­strender Cote d’Amethyste kan by på kilo­me­ter­lange, flotte bade­strender og sjar­me­rende bade- og ferie­byer ved Middel­havet, som Valras-Plages ved Orbs elve­mun­ning og Sérignan-Plage, Porti­rangnes-Plages og Vias-Plage videre nord­over mot nabo­byen Cap d’Agde. (Plage betyr strand.) Beziers i Sør-Frank­rike er ingen storby, men [Les mer…]

Cannes

Cannes i Provence i Frank­rike er på mange måter en tilstand, mer enn en by. I denne opprin­ne­lige fisker­lands­byen, som ble oppdaget av engelsk over­klasse på 1830-tallet, finner man alt det et menneske ikke trenger, med all den eleganse og luksus et menneske måtte ønske. Cannes – festi­val­byen Her ligger de luksu­riøse hotel­lene langs den palme­kran­sede La Croi­sette, en fire­felts vei flan­kert av en bred strand­pro­me­nade, fra festi­val­pa­lasset og nord­over. Her finner du hotel­lenes strand­res­tau­ranter på rekke og rad, med tilhø­rende strand­par­sell der du kan leie deg solsenger [Les mer…]

Cap d’Agde

Cap d’Agde i Sør-Frank­rike er en meget populær by blant båtfolket og andre ferie- og bade­gjester. Ikke bare har denne byen en populær og moderne havn med flere flotte mari­naer, men her har også naturen sørget for flotte forhold. Cap d’Agde – historie og sjarme Cap d’Agde er anlagt rundt en perfekt formet sirkel­rund bukt med en liten øy midt i, som skapt for en havn på en kyst der høst- og vinter­stormer kan skape ganske røffe forhold på sjøen. Det er flotte strender på utsiden av bukten [Les mer…]

Carcassonne

Carcas­sonne i Frank­rike er noe så sjel­dent som en komplett, levende middel­al­derby i det sørlige Frank­rike, omgitt av kraf­tige fest­nings­murer. Carcas­sonne har hatt en stra­te­gisk viktig belig­genhet på den gamle romerske veien Via Aqui­tania mellom Middel­havet og Atlan­ter­havet helt siden det andre århundret før vår tids­reg­ning. Alle­rede på denne tiden ble det bygd et fest­nings­verk på høyden her, og du kan frem­deles se rester av disse nederst i bymuren mot nord. Carcas­sonne – på Unescos liste over Verdens­arven Carcas­sonne ble i 1997 ført opp på Unescos liste [Les mer…]

Cassis

Cassis i Provence i Frank­rike er en fortryl­lende liten havneby, som har alt det du forbinder med kystens Provence. Cassis passer for alle typer ferie­gjester, ikke minst barne­fa­mi­lier. Langs den lune havnen, med plasser både for lyst­båter og ekte fiske­båter, finner du en vakker prome­nade, beplantet med solide palmer som kaster skygge på varme, solfylte sommer­dager. Dem er det som kjent mange av. Cassis – havne­pro­me­nade med palmer Cassis i Provence har tre strender og en stor gjeste­havn. Langs strand­pro­me­naden og hoved­gaten ligger en rekke trive­lige restau­ranter [Les mer…]

Collioure

Collioure i Sør-Frank­rike er en pitto­resk liten kata­lansk fisker­landsby med belig­genhet rundt en stor bukt, som igjen består av 3 mindre lune bukter med bade­strender. Over den vesle småbåt­havna troner en vakker middel­al­der­borg, og langs havnen er det kose­lige murhus malt i både pastell og knall­farger på rekke og rad. Collioure – kata­lansk sjarme med en vakker gamleby På over­siden av havnen og bade­stren­dene er det smale smug og flere bilfrie gater med kafeer, butikker, galle­rier, suve­nir­bu­tikker og verk­steder for produk­sjon og salg av kunst­hånd­verk. Collioure har helt [Les mer…]

Elne

Elne i Sør-Frank­rike er en liten, pitto­resk landsby med et virvar av smale smågater og bratte smug. Alle leder opp mot den vakre middel­al­der­ka­te­dralen som troner på byens høyeste punkt. Her finner du en byplan slik den har vært i mer enn tusen år, og bak pussede murfa­sader malt i varme pastell­toner, finner du hus som er bygget en gang i middel­al­deren, kanskje for tusen år siden. Elne – en liten by med en viktig kate­dral Deler av den kraf­tige bymuren, byporten og små bueganger i den eldste [Les mer…]

Grasse

Grasse i Provence i Frank­rike er en liten idyl­lisk by som ligger i fjel­lene på 350 meters høyde i Provence, ca 13 km nord for Cannes. Vesle pitto­reske Grasse er kjent for å være duft­enes landsby – her har man produ­sert parfyme siden 1500-tallet. Grasse – duftene og parfy­menes landsby På Musée Inter­na­tional de la Parfu­merie kan du se hvordan parfyme frem­stilles, og hva de enkelte steg i prosessen inne­bærer. Gamle­byen i Grasse i Provence ligger på en høyde, med det firkan­tede kirke­tårnet som kneiser helt øverst. Arki­tek­turen [Les mer…]

Marseille

Marseille i Provence er Frank­rikes største og viktigste havneby, og mye mer enn det. Den som første gang kommer hit blir over­veldet av stør­relsen, den sydfranske arki­tek­turen, havnen, gamle­byen og atmo­sfæren. For ikke å snakke om tilbudet av bade­strender i og utenfor Marseille, maten, kulturen og alt det du som ferie­gjest kan oppleve i denne store havne­byen. Over Marseille og havnen Vieux Port ruver den vakre kate­dralen Notre-Dame-de-la-Garde, på byens høyeste punkt 155 meter over havet, med et 46 meter høyt tårn kronet av en gyllen madonna­figur. For et [Les mer…]

Menton

Menton er en typisk sørfransk kystby, som omfatter en bratt og pitto­resk gamleby med murhus i pastell­farger slik tradi­sjonen er i denne delen av Frank­rike. Menton har flotte bade­strender med fin hvit sand på begge sider av klippen, der byen ble anlagt en gang i antikken. Menton er siste stopp på Cote d’Azur og grensen til er Italia bare en drøy kilo­meter lenger øst. Mer om Menton Menton består av to deler, gamle­byen på klippen, og “nybyen” som strekker seg i vest­over med flotte strender og hoteller, [Les mer…]

Montpellier

Montpel­lier er en meget dyna­misk, ungdom­melig univer­si­tetsby i Sør-Frank­rike. Montpel­lier ligger kun 9 kilo­meter fra noen av Europas beste bade­strender, har et uteliv som få andre byer i Frank­rike kan vise til, og kan by på en mengde shop­ping-mulig­heter og sever­dig­heter. Montpel­lier er hoved­staden i regionen Languedoc-Rous­sillon, og er på mange måter kontras­tenes by. Montpel­lier – en by med store kontraster Montpel­lier har både den histo­riske bydelen Écusson fra middel­al­deren, det vakre sentrums­om­rådet med Place de la Comédie, utbygd med klas­sisk arki­tektur på 1800-tallet, samt den hyper­mo­derne [Les mer…]

Narbonne

Narbonne i Sør-Frank­rike er en mer enn to tusen år gammel by med et godt bevart histo­risk senter. Narbonne har bygnings­rester fra romer­tiden, middel­al­deren og senere epoker. Canal de la Robine deler byen i to og langs denne ferd­sels­åren er det mange fine, gamle bymil­jøer – blant annet en bebodd bro fra middel­al­deren. Narbonne kan by på stor­ar­tede museer, både innen kunst og historie. En enorm, ufull­ført gotisk kate­dral er blant byens mest besøkte histo­riske sever­dig­heter. Narbonne – middel­alder og en bebodd bro Narbonne er ikke bare en [Les mer…]

Nice

Nice er en av de mest besøkte byene på rivie­raen syd i Provence i Frank­rike. Nice har en vakker gamleby, flere stor­ar­tede museer, et yrende havne­om­råde og en 8 kilo­meter lang havne­pro­me­nade langs flotte bade­strender. Her finner du en hel bydel bestå­ende av belle-epoque-arki­tektur, med noen av Europas mest luksu­riøse hoteller. Mer om vakre Nice i Provence Nice har noen av de fineste bymil­jøene i hele Europa. En idyl­lisk og trivelig gamleby, et hektisk og farge­rikt havne­om­råde, og midt i mellom ligger klippen ”Le Chateau”, som i [Les mer…]

Nimes

Nimes er en av Sør-Frank­rikes flot­teste og mest elegante byer. Nimes har masse å tilby sine besø­kende, enten de kommer hit på grunn av histo­riske sever­dig­heter, de moderne arki­tek­to­niske prosjek­tene eller for å oppleve byen med den spesi­elle sørfranske atmo­sfæren. Nimes er oppført på Unescos tenta­tive liste over Verdens­arven. Nimes er både en gammel og ny by Det symbo­li­seres godt ved to viktige bygg som ligger ved siden av hver­andre i hjertet av Nimes, Maison Carré og Carré d’Art. Maison Carré er et romersk tempel bygget en [Les mer…]

Orange

Orange i Provence i Frank­rike er en meget trivelig liten by, belig­gende rett nord for Avignon, ikke langt fra elven Rhône. Gamle­byen ligger rundt det romerske teateret ved foten av klippe, og er både vakker, pitto­resk og inter­es­sant. Orange – prakt­bygg fra romer­tiden Orange i Provence har nemlig to av Europas flot­teste bygg­verk fra romer­tiden – og det sier ikke så lite. Théatre Antique d’Orange ble oppført under keiser Augustus i årene 27–25 før Kristus og ble sammen med byens triumfbue oppført på Unescos liste over Verdens­arven [Les mer…]

Perpignan

Perpignan i Sør-Frank­rike er hoved­staden i provinsen Rous­sillon, og selve navet i utvik­lingen av regionen i alle hense­ender, ikke minst turisme. Kyst­linjen ved Perpignan er velsignet med noen av Frank­rikes beste bade­strender, og her finnes et utbud av ferie- og bade­steder de færreste nord­menn er klar over. Perpignan – kyst, bading og middel­alder Byen Perpignan ligger 11 kilo­meter inn i landet, med den vesle bade­byen Canet-Plage som nærmeste forstad på selve kysten. Kyst­linjen i dette området er ganske spesiell. Den nord­ligste tredje­delen av kysten består hoved­sa­kelig av gylne [Les mer…]

Port Grimaud

Port Grimaud i Provence i Frank­rike er en nyskapt, vakker kanalby med lyst­båt­havn, i sin helhet bilfri og avsperret fra allmenn ferdsel. Byen er tegnet og bygget av arki­tekten Fran­cois Spoerry. Prosjektet startet i 1966 og tredje trinn ble full­ført for få år siden. Port Grimaud – en flun­kende ny, gammel by Resul­tatet er en sjar­me­rende ferieby med hoteller og restau­ranter av god stan­dard. Lyst­båt­havnen er første­klasses, og bor man i byen kan man fortøye langs en av kana­lene ved anvist plass. Pris­ni­vået er forholdsvis høyt, og gleden [Les mer…]

Saint-Tropez

Saint-Tropez i Provence i Syd-Frank­rike er kanskje den av de små ferie- og bade­byene som vi ster­kest forbinder med jetset­tere, natteliv, lystya­tcher og film­stjerner. Etter at denne vesle, hygge­lige opprin­nelig fisker­lands­byen pietets­fullt ble gjen­opp­bygd etter krigen, ble den oppdaget av film­in­du­strien. Og så gikk det som det gikk. Saint-Tropez – film­stjerner og wannabees I 1959 ble filmen Da Gud Skapte Kvinnen med Brigitte Bardot spilt inn og lansert i Saint-Tropez. Etter dette ble vesle Saint-Tropez aldri den samme. Kjen­diser, film­folk og wannabees strømmet til og har bidratt [Les mer…]

Séte

Sète i Sør-Frank­rike er en både pitto­resk og livlig by ved Golfe du Lion, som ikke uten grunn kalles Langue­docs Venezia. Sète har en av Sør-Frank­rikes viktigste kommer­si­elle havner, og dette er med på å gi denne spesi­elle ferie­byen et litt anner­ledes auten­tisk preg. Her kan du rusle rundt i havne­kvar­te­rene og titte på et ekte hver­dagsliv for sjøfol­kene fra forskjel­lige nasjoner, som er innom her. Gå gjerne inn på en av de røffere sjap­pene her og spis et måltid mat eller kos deg med en forfrisk­ning. Her vil du [Les mer…]

Uzès

Uzès i Sør-Frank­rike er en åpen, livlig og munter småby med et svært trivelig torg, Place aux Herbes, omgitt av dype bueganger der butik­kene stiller ut varene sine. For butikker er det mange av i denne histo­riske lille byen fra romer­tiden. Over 400 hundre stykker skal det være totalt i Uzès; alt fra lokale spesia­li­teter som oliven og trøffel vin, ost og honning, til kjøk­ken­ut­styr, stoffer, kunst­hånd­verk, møbler, lamper, tepper, lærvarer, glass og kera­mikk. Uzés – en gammel, populær markedsby På markeds­plassen er det flere kafeer og restau­ranter [Les mer…]

Go to Top