Sør-Italia2022-05-10T23:58:10+02:00
  • Napoli reisdit.no

Sør-Italia

Sør-Italia omfatter regionene Campania, Calabria, Basilicata, Puglia og Molise. Campania begynner rett sør for byen Gaeta i Lazio, drøye 100 kilometer nord for Napoli. Kystlinjen både nord og sør for Napoli er verd en nærmere titt. Hit til Cumae, rett nord for Napolibukten kom grekerne og anla den første kolonien tidlig på 700-tallet før Kristus.

Campania og den greske arven

Øya som i dag heter Ischia kalte grekerne Pithek­hussai, og byen i bukten kalte de Nea Polis, den nye byen. Napoli i Italia er en stor itali­ensk by, som vi forbinder med mye rart. For snaue tusen år siden hersket slekt­ninger av oss her i Napoli – Norman­nere, etter­kom­mere av vikinger som ble tildelt Normandie av franske­kongen for å holde fred. I dag er Napoli en enorm, til dels kaotisk, men svært vakker by, belig­gende ved foten av vulkanen Vesuv, som hadde sitt siste utbrudd i 1994. Utenfor Napoli ligger den nyde­lige øya Isola d’Ischia.

Castelnuovo , Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Den flotte middel­al­der­borgen Castel­nuovo i Napoli fra 1300-tallet sett fra en annen vinkel.

Napolis nabo­byer i sør, Pompeii og Hercu­la­neum, ble ødelagt og begravd av pimp­stein og aske i år 79 etter Kristus og forseglet for etter­tiden, i et av Vesuvs vold­somme utbrudd. I dag er de arkeo­lo­giske skatt­kam­mere, som forteller det meste om hver­dagen her for nesten to tusen år siden. I Napoli finner du stor­slått arki­tektur, et gastro­no­misk himmel­rike og museer, kultur, kirker, plasser, fontener og hva du enn måtte ønske deg. Pizzaen sies å være oppfunnet her.

Capri, Sør-Italia

Capri er en under­skjønn øy, som er ganske mye besøkt av turister – og det er lett å forstå hvorfor.

Kysten videre sørover fra Napoli

I den sørlige enden av Napo­li­bukten stikker Sorren­tine­halvøya ut mot under­skjønne Capri. På denne halvøya ligger den nyde­lige byen Sorrento, som har togfor­bin­delse til Napoli via Pompeii. Nyttig å vite. Kysten sørover kan by på gode bade­mu­lig­heter og en mengde småbyer som er innrettet mot nettopp badeferie. 

Sorrento, Napoli-bukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Pano­rama over vakre Sorrento.

Den vakre og pitto­reske Amalfi-kysten fortjener imid­lertid en stopp. Her stoppet i hvert fall Henrik Ibsen, og kanskje finner du huset der han bodde. Amal­fi­kysten er et av de vakreste land­ska­pene i hele Italia og det sier ikke lite. Sørover fra Salerno, der Amal­fi­kysten slutter, ligger kyst­linjen Piana de Sele, med rester av det greske Paestum-tempelet fra det sjette århundre før Kristus, og stedvis prakt­fulle bade­strender. Ved byen Agró­poli rett sør for Paestum begynner et klippe­massiv kalt Cilento, før bade­stren­dene igjen venter med åpne armer nedover mot støve­lens spiss. Cilento-halvøya har et drama­tisk og svært vakkert land­skap, og er så godt som ukjent for nord­menn. Byene Castella­bate og San Marco er små idyl­liske og frede­lige perler, som fortjener å oppdages. Kysten her er veks­lende med høye fjell bak, men strender finner du nær sagt hele veien, og ekstremt mange pitto­reske småbyer, både nede ved havet og litt høyere opp i landskapet.

Positano, Amalfikysten, Sør-Italia

Posi­tano er mildt sagt spek­ta­kulær, slik den ligger i fjell­siden over badestranden.

Kysten helt sørvest mot tuppen av støvelen i Cala­bria og Basi­li­cata er veks­lende med høye fjell bak, men strender finner du nær sagt hele veien, og mange pitto­reske småbyer, både nede ved havet og litt høyere opp i land­skapet. Byer som Marattea, Paola, Tropea og Scilla er kjente og popu­lære ferie­byer, som nyter godt av de gaver naturen har skjenket kysten der de ligger.

Ved støvelens tupp i Sør-Italia

Byen Reggio de Cala­bria på støve­lens tupp er verd et besøk, både fordi den er vakker, har bade­strand, et flott arkeo­lo­gisk museum med to unike greske bronse­skulp­turer fra det 5. århundre funnet i havet for kort tid siden. Land­skapet her, også når vender østover under støvelen, er fjell­rikt og heter Magna Grecia (Det store Hellas), fordi emigre­rende grekere her i det sydligste av Italia fant godt land for kolo­nier og vekst. Årsaken til den greske utvan­dingen var at deler av Hellas på 800-tallet før Kristus begynte å bli over­be­folket med den følge at det var for lite jord og mat.

Crotone, Calabria, Sør-Italia

Fortezza fra middel­al­deren ved Crotone, under støve­lens fot.

Den greske arven igjen

Mange av mennes­kene som bor her er fort­satt av ren gresk avstam­ning – og i fjel­lene her snakket man gresk inntil i forrige århundre. Noen steder gjør de det kanskje ennå. Kysten under støvelen har lange partier med flotte bade­strender, via byene Gerace, Stilo, Cata­n­zano, Crotone (variant av greske Cortona) og inn i bukten, omtrent halv­veis under støvelen til Metaponto, hvor det er slutt på vakre Basilicata.

Molise og Puglia

Puglia begynner omtrent midt under støvelen og omfatter hele hælen til og med den vakre Gargano-halvøya, utstik­keren bak på støvelen. Denne delen av Italia er grovt under­vur­dert. Vi sier ikke mer. Den gamle greske koloni­byen Taranto ligger under hælen, og det er dem som har fått hjerte­bank langs sjøpro­me­naden i denne vakre byen, og ikke har villet reise hjem igjen. Hoved­staden i Puglia er den gamle norman­niske ferge- og havne­byen Bari.

Palazzo del Seggio o Sedile fra 1400-tallet, Lecce, Puglia, Sør-Italia, Italia

Fra Lecce – amfi­tea­teret og den kubiske Palazzo del Seggio o Sedile fra 1400-tallet i gotisk stil ved Piazza Sant’Oronzo.

Sør-Italia – rundt støvelens hæl

I regionen Puglia runder vi støve­lens hæl og byene Gala­tina, Otranto og Lecce, som kan by på arki­tektur og sjarme som er verd å reise helt dit for. Herfra ligger det bade­byer og strender som perler på en snor, helt fra det ytterste neset til Gargano-halvøya. I den første lille bade­byen nederst på hælen, Otranto, kan du kose deg og reise videre med ferge når du er ferdig med det, til for eksempel Dürres og Vlorë i Albania, eller motsatt vei til Sira­cusa på Sicilia. Du kan selv­føl­gelig også ta motor­veien nord­over forbi ferge­byen Bari, men det er dumt, for begge denne flotte byen har så uendelig mye mer enn en ferge­havn å by på. Stikk­ordet er norman­nisk historie, arki­tektur og kunst – spesielt er Bari med sin gamleby inter­es­sant. Her ligger også jule­nissen begravd – St Nico­laus. Les mer om det i Guiden for Bari lenger ned på siden.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Fra plassen fra Piazza Ferra­rese i Bari – ved siden av Piazza Mercantile.

Manfredonia og Gargano-halvøya

Den rette kysten brytes av fjell­mas­sivet Gargano-halv­øyen, som har flere partier med flotte, hvite strender mellom klip­pene, og noen svært pitto­reske bade­byer. På Gargano er man ekstremt innrettet mot turisme – nesten for mye av det gode. Her er det vanlig å leie seg inn for minst en uke av gangen, og her er det lurt å bestille på forhånd. Byen Manfre­donia sør for Gargano er spen­nende – et slags lokalt napo­li­tansk menneske- og trafikk-kaos, der smilet sitter løst og man gesti­ku­lerer mer enn man snakker, og du skal vite at man snakker mye i Manfre­donia. Også på byens flotte Museo Archa­eo­lo­gico Nazio­nale. Kysten her har strender i massevis, og her finnes en rekke spen­nende tusen år gamle norman­niske kirker, og rester etter nesten enda tusen år eldre oldkirker.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Det kan være farge­rikt i smugene i gamle Bari.

Normanniske konger på 1000- og 1100-tallet

Våre fjerne slek­tinger norman­nerne hersket her på 1000 og 1100-tallet, og bygde kirker og borger både langs havet og inne i landet, blant fjell og frodige vinom­råder. Eksempler på slike norman­niske byer er Castel del Monte, Trani, Troia og Lucera. Videre nord fra Gargano er det atter kyst og strand etter strand. Den fine byen Termoli i Molise er også verd et besøk. Ikke bare på grunn av de feno­me­nale stren­dene, men også fordi den har en gamleby med fest­ningsmur og en flott norman­nisk kirke.

Napoli, Sør-Italia, Unescos liste over Verdensarven

Stor­byen Napoli våkner til liv.

Castell dell'Ovo, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Castell dell’Ovo i Napoli er en fest­ning fra år 1154, som var konge­bolig for norman­ner­kon­gene – er i dag museum.

Napoli, Napolibukten, Campania, Sør-Italia, Italia

Napoli-bukten sett fra gamle­byen med Ischia i bakgrunnen.

Castelnuovo, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Napolis middel­al­der­fest­ning Castel­nuovo fra 1300-tallet sett fra sjøsiden.

Capri, Napoli, Sør-Italia

Fra byen Forio på den vakre øya Ischia.

Pompeii, Napoli, renessanse, normannere, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Campania, Sør-Italia, Italia

Den arkeo­lo­giske skatt­kisten Pompeii, som ble begravd etter Vesuvs vulkan­ut­brudd i år 79 etter Kristus.

Ravello, Amalfikysten, Campania, Sør-Italia, Italia

Ravello på Amal­fi­kysten – utsikten herfra over Saler­no­bukten er mildt sagt spektakulær.

Praiano, Amalfikysten, Sør-Italia, Italia

Det er stedvis svært bratt på Amalfikysten.

Maratea, Catena Costiera, Calabria, Sør-Italia

Maratea er en uopp­daget perle på Catena Costiera, rett over støve­lens tupp.

Scilla Calabria, Sør-Italia

Scilla er en livlig bade- og ferieby belig­gende på støve­lens tupp ved Messinastredet.

Crotone, Calabria, Sør-Italia

Crotone ble grunn­lagt av grekere i det første årtusen før Kristus.

Lecce

Lecce, helt ytterst på hælen, kan by på stor­artet barokk arkitektur.

romersk amfiteater, keiser Hadrian, Lecce, Puglia, Sør-Italia, Italia

Det romerske amfi­tea­teret fra keiser Hadrians tid utgjør selve hjertet av gamle­byen i Lecce.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Bari – fra restau­rant­gaten Via de Manfredi som starter ved Piazza Mercan­tile og søylen med løven.

Bari, historisk bysenter, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Puglia, Sør-Italia, Italia

Bari – Palazzo del Sedile igjen – fasaden forteller om endringer gjennom århundrene.

Manfredonia, Sør-Italia

En meget gammel kirke fra tidlig middel­alder ved Manfre­donia. Foto: © reisdit.no.

Peschici, Gargano, Sør-Italia

Den meget vakre fisker­lands­byen Peschici på Gargano-halvøya. Foto: © reisdit.no.

Termoli, Sør-Italia

Termoli har ikke bare flotte bade­strender, men også en stor­artet gamleby. Foto: © reisdit.no.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Sør-Italia lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge:

Amalfi

Amalfi har flotte bade­strender rett nedenfor sentrum og er en meget populær ferie­de­sti­na­sjon. Amalfi er kjent for sin flotte St. Andreas-kate­dral fra middel­al­deren, også kalt Duomo. Amalfi befinner seg omtrent midt på kyst­linjen av samme navn, mellom Posi­tano i vest og Salerno i øst, og ligger helt nede ved havet i munningen av kløft. Amal­fi­kysten er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Amalfi Amalfis sentrale Piazza del Duomo er en populær plass, hvor både besø­kende og fast­bo­ende samles i kvelds­ti­mene. Piazza del Duomo har flere [Les mer…]

Amalfi-kysten

Amalfi-kysten har i århundrer vært kjent for sin drama­tiske og vakre natur. Helt siden middel­al­deren har mennesker bosatt seg her og i pakt med naturen skapt seg livs­grunnlag. Byer som Posi­tano, Praiano, Amalfi, Ravello, Atrani og Minori kan vise til middel­alder-arki­tektur og ‑kunst av stor betyd­ning. Amalfi-kysten ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. Mer om Amalfi-kysten Amalfi-kysten utgjør den sørlige kyst­linjen av Sorrento-halvøya, som på nord­siden utgjør en del av Napo­li­bukten. Amalfi-kysten forteller sitt tyde­lige språk om hvordan innbyg­gerne gjennom århund­rene har tilpasset seg [Les mer…]

Bari

Bari er en av de vakreste byene i Sør-Italia, med en livlig og tilta­lende hvit­kalket gamleby med mange histo­riske sever­dig­heter, ikke minst fra normanner-tiden på 1000- og 1100-tallet. Gamle­byen har mange smale middel­al­der­smug som leder ut på åpne plasser der byens befolk­ning og turister møtes for å kose seg med mat og drikke. Bari er i tillegg en moderne havneby med ferge­for­bin­delser til Dubrovnik i Kroatia, Bar i Monte­negro, Dürres i Albania, Kerkira og Igou­me­nitsa i Hellas, samt Cesme i Tyrkia. Bari – en havneby med norman­nisk historie [Les mer…]

Lecce

Lecce er en histo­risk by helt sør på Italias hæl, med røtter i gresk kolo­ni­se­ring for nesten tre tusen år siden. Lecce var en viktig by i Romer­riket, og i middel­al­deren tiltrakk byen seg lærde fra hele Europa. Lecce har bevart mange av sine bygninger fra antikken og middel­al­deren, i tillegg til utbredt barokk arki­tektur fra 1600-tallet, som gjør at den kalles Sør-Italias Firenze. Mer om Lecce I Lecce og området rundt, Grecia Salen­tina, snakker man pussig nok frem­deles en dialekt gresk – griko – som er så [Les mer…]

Napoli

Napoli har kultur, kunst, arki­tektur, shop­ping­gater, restau­ranter, museer – og kata­komber. Napoli har en mer enn 2.700 år lang og drama­tisk historie, som involverer alt fra antik­kens grekere til våre fjerne slekt­ninger norman­nerne. Napoli har et vell av kultur­his­to­riske sever­dig­heter å by på fra antikken til nåtid. Napolis flotte og spen­nende histo­riske bydel ble i 1995 oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Napoli Napoli er Sør-Italias største by, og ikke spesielt godt kjent av norske ferie­rei­sende, annet enn fra media. Napoli har masser av sjarm [Les mer…]

Positano

Posi­tano ligger svært vakkert til helt vest på Amal­fi­kysten. Den vesle fisker­lands­byen fra middel­al­deren er anlagt i munningen av en kløft, og har bebyg­gelse som klatrer oppover fjell­si­dene på hver side av den fine bade­stranden. Hvite og pastell­far­gede murhus er anlagt trinnvis oppover fjell­si­dene med altaner som er pyntet med blomster. Posi­tano er riktig innby­dende og pitto­resk, og en del av Amal­fi­kysten – oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Posi­tano Posi­tanos hjerte er ved bade­stranden og rundt kirken. I den vestre enden av bade­stranden ligger en [Les mer…]

Praiano

Den billed­skjønne byen Praiano på Amalfi-kysten ligger på cirka 100 meters høyde over havet. Praiano har en liten strand og et lite havne­om­råde for byens fisker­båter i den ene enden av byen, og en annen strand i den andre enden, belig­gende i liten kløft – hvor det er høy rock’n roll-faktor. Praiano er – med unntak av den østlige kløften – en meget stille og rolig liten by. Amal­fi­kysten og Praiano er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om Praiano Praiano er spredt over et ganske stort [Les mer…]

Ravello

Det er fris­tende å hevde at Ravello er Amalfi-kystens vakreste småby. Uansett er denne høyt­lig­gende lille byen et must å få med seg, for den som er inter­es­sert i historie, arki­tektur og kunst. Ravello har en spek­ta­kulær belig­genhet på platået til en lang­strakt, oval fjell­for­ma­sjon, som stiger 360 meter nesten rett opp fra Saler­no­bukten. Ved foten av fjell­for­ma­sjonen i sør ligger byen Atrani. Ravello og Amalfi-kysten er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Litt om Ravellos historie For å forstå det du ser i Ravello, er det [Les mer…]

Sorrento

Sorrento er en av de vakreste ferie­byene i denne delen av Italia. Sorrento ligger ytterst på odden som strekker seg ut mot Capri, sør i Napo­li­bukten. Det spesi­elle med Sorrento, er at den består av en øvre by og en nedre by. Den øvre delen ligger på platået cirka 50–70 meter over havet, mens det nede, ved foten av klip­pene, befinner seg en sjar­me­rende liten ferieby rundt den opprin­ne­lige fisker­lands­byen, som har eksis­tert siden romer­tiden. Sorrento ble oppdaget av engelske og franske turister alle­rede på 1700-tallet, og har siden [Les mer…]

Termoli

Termoli er en svært gammel by belig­gende på en klippe ut mot Adria­ter­havet, omgitt av flotte bade­strender på begge sider. De lengste bade­stren­dene strekker seg nord­over for byen. Termoli har 30.000 innbyg­gere og fungerer som ”distrikts­ho­ved­stad” for store deler av provinsen Moline. Termoli er i hovedsak kjent for to ting, flotte bade­strender og sin flott gamleby med fest­nings­verk påbe­gynt av en av våre fjerne slekt­ninger kong Robert I, en normanner og etter­kommer av viking­kongen Gange-Rolv fra Sunn­møre. Mer om Termoli Innenfor fest­nings­ver­kene over havnen ligger en sjar­me­rende liten [Les mer…]

Go to Top