Østerrike2019-03-20T14:30:48+01:00
  • Østerrike, reisDit.no

Østerrike

Østerrike er en forbundsstat i Sentral-Europa med 8,2 millioner innbyggere. Østerrike er uten kystlinje og grenser mot Liechtenstein og Sveits i vest, Italia og Slovenia i sør, Ungarn og Slovakia i øst, og Tyskland og Tsjekkia i nord. Østerrike er et ferieland som har en mengde tilbud til sine besøkende, både i sommersesongen og om vinteren. Det offisielle språket er tysk, som snakkes i forskjellige dialekter.

Du kan lese mer om Øster­rike her.

Neden­for er samt­lige desti­na­sjo­ner i Østerrike lis­tet opp i alfa­be­tisk rekkefølge.

Salzburg

Salz­burg går for å være en av Europas vakreste byer, med stor­slått belig­genhet ved elven Salzach. Over den histo­riske Altstadt troner slotts­borg­høyden Hohen­zals­burg, resi­dens for bysta­tens geist­lige prinser frem til 1800-tallet. Salz­burg kan by på prakt­full arki­tektur omfattet av unik byplan­leg­ging i renes­sansen og barokken, i tillegg til en inter­es­sant og pitto­resk bebyg­gelse fra middel­al­deren. Salz­burg er Mozarts fødeby, og ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1996. Histo­riske bydeler og sever­dig­heter Salz­burgs histo­riske bydel er ganske liten, innrammet av åsryggen Mönchs­berg og Hohen­zals­burg på sørsiden [Les mer…]

Wien

Wien er en sjel­dent stor­slått kulturby – kjent for musikk, opera, teater, museer, arki­tektur og sine mange ærver­dige kafeer. Wiens indre bykjerne er en histo­risk bydel med røtter to tusen år tilbake, og her er mye av den opprin­ne­lige grunn­planen fra middel­al­deren intakt. Wiens histo­riske bykjerne er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Øster­rikes vakre hoved­stad Wien har alt det en by skal ha for å gjøre et besøk trivelig. Her er vakre plasser, smale smug og stor­slått arki­tektur fra både klas­si­sismen, barokken, renes­sansen og gotikken. Wien [Les mer…]

Gå til toppen