Personvernerklæring

Denne person­ver­n­er­klæ­ringen gjelder ReisDit.no, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæ­ringen gir infor­ma­sjon om data­be­hand­ling utført av Behand­lings­an­svarlig og bestemmer formålet og virke­mid­lene for behand­lingen samt data­be­hand­ling vi gjør på vegne av våre annon­sører basert på deres instruksjoner.

Behand­ling av person­lige data er nødvendig for at vi skal ha over­sikt over trafikken på ReisDit.no. Person­lige data kan også benyttes til følgende formål: Tredje parts salg, kunde­ser­vice og markedsføring.

Ved å gi oss dine person­lige opplys­ninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsi­gelser med hensyn til vår behand­ling av person­vern har du også anled­ning å klage til Datatilsynet.

Behand­lings­an­svarlig:
ReisDit.no
Holte­stubben 14
2067 Jessheim
Tele­fon­nummer: 913 54 807
E‑postadresse: mothor@start.no

Opplys­ninger som innhentes
Opplys­ninger kan regist­reres og lagres når du surfer på vår nett­side eller kontakter oss via e‑post, kontakt­skjema eller når du bruker våre tjenester.

Hvor lagrer vi infor­ma­sjon om deg – og hvor deler vi infor­ma­sjonen om deg med andre?
Vår webside driftes av Multi­Mono og er levert av Word­Press og WooCom­merce. Data lagres på serveren til Gray Webhost i Frankrike.

Underleverandører

Behand­lings­an­svarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. part. Her er en over­sikt over under­le­ve­ran­dører hvor infor­ma­sjon kan lagres.

Google Analy­tics
Google Analy­tics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøks­mønster lagres.

Annonser
Vi bruker annonsele­ve­ran­dører som cj.com, tradedoubler.com og awin.com. Disse kan legge igjen sporing i form av infor­ma­sjons­kapsler (cookies).

Innsyn og retting
Du har krav på innsyn i de opplys­ninger som er regist­rert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henven­delse til privacy@gdpr.no. Dersom de regist­rerte opplys­ninger ikke er riktige eller er ufull­sten­dige, kan du kreve at opplys­nin­gene korri­geres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbe­va­ring og sletting
Opplys­ninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.
Infor­ma­sjon om bruk av informasjonskapsler.

En infor­ma­sjons­kapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Vi bruker infor­ma­sjons­kapsler blant annet til å forbedre bruker­opp­le­velsen og som en del av vår markeds­fø­ring mot nye kunder.

Når du besøker våre tjenester, setter vi både midler­ti­dige og varige infor­ma­sjons­kapsler. En midler­tidig infor­ma­sjons­kapsel slettes ofte auto­ma­tisk når du lukker nett­le­seren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Om du ønsker å lære mer om infor­ma­sjons­kapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Google Analy­tics
Google Analy­tics benytter infor­ma­sjons­kapsler for analyse av trafikk.

Google Adwords
Vi benytter oss av annon­se­ring gjennom Google sin platt­form. Infor­ma­sjons­kapsler benyttes slik at annon­se­ring kan målrettes basert på besøksmønster.

Face­book Pixel
Vi benytter oss av annon­se­ring gjennom Face­book sin platt­form. Infor­ma­sjons­kapsler benyttes slik at annon­se­ring kan målrettes basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler
I henhold til norsk lov har du auto­ma­tisk samtykket i at vi lagrer infor­ma­sjons­kapsler på din data­ma­skin dersom du tillater dette gjennom innstil­lin­gene i din nettleser.