GoToGate

Barcelona: Velázquez og gullalderen


CaixaForum, Barcelona

16/11/2018 – 3/3/2019

 

Denne utstillingen er en enestående mulighet til å oppleve Velázquez og hans samtidige genier, som Tizian, Rubens, Giordano, Ribera, Jan Brueghel den Eldre, Van Dykc, Lorena, Zurbarán og Murillo.

 

Velazquez_cartell_desktop_esUnder den spanske gullalderen ble kunst i stadig større grad gjenstand for diskusjon i offentligheten, og ikke minst gjennom den katolske kirken. Temaene i debatten var naturligvis selve maleriene – motivene, kontroversielle eller ikke, men også hvordan kunstnere reflekterte over sin egen aktivitet, imaget kunstnerne ønsket å skape av seg selv, samt problemer relatert til kunstens status i samfunnet.

 

Juan Martínez Montañés av Diego Rodríguez de Silva y Velázquez Ca. 1635. Olje på lerret, © Museo Nacional del Prado

Juan Martínez Montañés av Diego Rodríguez de Silva y Velázquez Ca. 1635. Olje på lerret, © Museo Nacional del Prado

 

Husk: Vår tid er oversvømt av bilder. På 1600-tallet var hvert bilde – hvert eneste maleri – tilnærmet en sensasjon, som ble gjenstand for heftig diskusjon.

 

Diego Velázquez (1599-1660) og hans kunst er en del av en større sammenheng. Den globale politiske karakteren ved datidens regjerende spanske monarki påvirket Europa, ikke bare på den iberiske halvøya, men også i Flandern og i områder i Italia – dessuten i deler av Amerika og Asia, som for eksempel på Filippinene. Denne kosmopolitismen som ble reflektert i kongens samlinger, er rik på malerier av kunstnere fra disse områdene i den nye verden. Det er innenfor dette internasjonale rammeverket man best kan forstå kunsten til Velázquez.

 

Kunsten ved hoffet til Philip IV var i sannhet et internasjonalt språk, uten lokale grenser. Det er denne internasjonale sammenhengen som gir den beste forståelsen av arbeidene til Velázquez, spesielt fra 1623 og utover. Arbeidene som mest påvirket ham, var av kunstnere som Titian, Tintoretto og Rubens, som er godt representert i kongelige samlingene.

 

En av Velázquez’ viktigste kunstneriske opplevelser var for øvrig reisen til Roma i år 1629, hvor han opplevde renessansekunst og etablerte kontakter med samtidige malere.

 

Adoration of the Magi av Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1619. Olje på lerret, © Museo Nacional del Prado

Adoration of the Magi av Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1619. Olje på lerret, © Museo Nacional del Prado

Utstillingen bringer oss nærmere Velazquez’ verden gjennom syv verk av mesteren fra Sevilla – samt ytterligere femti verk av eminente kunstnere, som var virksomme på hans tid. Arbeidene til de samtidige internasjonale kunstnerne er arrangert etter ulike tematiske kriterier, som gjør det mulig bedre å forstå Velázquez’ originalitet som forteller. Samtidig lar kunstnere med ulike bakgrunner blandes i de tematiske seksjonene, noe som effektivt bryter barrieren mellom nasjonale skoler.

 

Utstillingen tar sikte på å belyse Velázquez og hans samtid gjennom et utvalg av 61 malerier knyttet til denne geniale kunstneren, de spanske kongelige samlingene og spansk gullalder-maleri. Mer enn tjue av disse verkene ble malt av italienske, flamske og franske artister, blant annet Titian, Rubens, Luca Giordano, Jan Brueghel, Anthonis Mor, Van der Hamen, Giovanni Lanfranco, Claude Lorrain, Salvator Rosa, Massimo Stanzione og Guido Reni. Spanske kunstnere er representert gjennom verk av Ribera, Zurbarán, Murillo, Alonso Cano, Pereda, Maíno, Sánchez Coello, Mazo og andre.
Mer om Barcelona her

 

Mer om utstillingen (på engelsk) her

 

Mer om utstillingen (på spansk) her

 

Litt om Barcelona her