GoToGate

Wien: Stor Brueghel-utstilling


Kunsthistorisches Museum, Wien

 

NB! Til den 13. januar 2019

 

Once in a Lifetime

 

Brueghel-utstillingen i Wien er en enestående anledning for et fantastisk møte med en fantastisk kunstner. Utstillingen markerer 450-årsdagen for Pieter Brueghels den Eldres død. (1525/30 – 1569).

 

Pieter Brueghel the Eldre, Jegere i snø, 1565, Wien, Kunsthistorisches Museum, Picture Gallery © KHM-Museumsverband

Pieter Brueghel the Eldre, Jegere i snø, 1565, Wien, Kunsthistorisches Museum, Picture Gallery © KHM-Museumsverband

Omtrent halvparten av alle de utstilte verkene av Pieter Brueghel den Eldres totale kjente produksjon er representert i denne enestående utstillingen. Omkring 40 malerier, seksti tegninger og åtti trykk kan tilskrives ham i dag.

 

Dette “toppmøtet” av mesterverk er et aldri så lite mirakel. Mange av disse internasjonale utlånte verkene er så gamle og skjøre at de nesten aldri flyttes, og mange av verkene i Brueghel-utstillingen har aldri tidligere forlatt hjembyene sine.

 

Det er første gang Brueghels produksjon i ulike medier – malerier, tegninger og trykk – har blitt vist i én og samme utstilling. Takket være en rekke Habsburg-samlere og kjennere, huser Kunsthistorisches Museum i Wien verdens største samling av malerier av Pieter Brueghel den Eldre.

 

Pieter Brueghel den Eldre, gjerne kalt Bonde-Brueghel, er den viktigste av 1500-tallets nederlandske sjangermalere. Mens mange andre av hans samtidige orienterte seg mot italiensk senrenessansemaleri, forble Bruegel tro mot den hjemlige scenen.

 

Pieter Brueghel den Eldre, Babels tårn, 1563, Wien Kunsthistorisches Museum, Picture Gallery © KHM-Museumsverband

Pieter Brueghel den Eldre, Babels tårn, 1563, Wien Kunsthistorisches Museum, Picture Gallery © KHM-Museumsverband

Brueghel var tidlig i sin karriere ansatt i et forlag som utga kobberstikk. Han var også elev av sin svigerfar Pieter van Rock van Aelst. En reise over Alpene til Italia i perioden 1551-53 betød mye for Brueghels utvikling. Nå kunne han presentere landskapsstudier som representerte noe helt nytt innen nederlandsk kunst.

 

Etter dette ble han særlig verdsatt som en skildrer av bondelivet, ofte med detaljerte humoristiske innslag, men alltid med en åpenbar kjærlighet til sine egne. Brueghel malte også bibelske motiver og var innom Hieronimus Boschs fantastiske stil og motiver.

 

I sine komposisjoner viser Brueghel oss sin oppfatning og forståelse av den samtiden og det samfunnet han levde i. Han visualiserte ulike fasetter av sin samtid, men er også for vårt moderne samfunn: Mange av de sentrale temaene i hans arbeid er fortsatt svært relevante i dag. Mens bøndene ofte ble latterliggjort i kunst fra det sekstende århundre, delte ikke Bruegel denne litt ufine tilnærmelsen, sitt tilnavn til tross; Bonde-Brueghel. Brueghel har ofte lagt til humoristiske detaljer i sine verk, selv med dyr i de små, subtile glimtene skapes en forbindelse mellom tilskueren og kunstnens bilder.

 

Nesten en tredjedel av mesterens malerier er å finne i samlingene til Kunsthistorisches Museum i Wien.

 

Det oppsiktsvekkende antallet utlånte verk av Bruegel i andre teknikker er resultatet av et nært samarbeid mellom lærde, eksperter og museer fra hele verden.

 

Les mer om utstillingen her

 

Les mer om Wien her

 

(Forsidefoto): Pieter Brueghel den Eldre, Bondebryllup ca. 1567, Wien Kunsthistorisches Museum, Picture Gallery © KHM-Museumsverband