GoToGate

London: Constable – The Making of a Master


Victoria and Albert Museum, London

 

Til den 11. januar 2015

 

I denne omfattende utstillingen av John Constables verk presenteres hans teknikker, påvirkninger og kunstneriske arv i helt nye sammenhenger. Dermed kan en av Storbritannias høyest prisede og elskede kunstnere analyseres og tolkes med helt nye øyne. Utstillingen setter John Constables (1776-1837) viktigste verk i nye kontekster – sammen med hans omfattende og revolusjonerende utendørs produksjon av skisser i olje – uttrykksfulle og levende skildringer av land, sjø og himmel. Skisser som lot ham overføre inntrykkene fra naturen til lerretet i atelieret. Men mer enn det:

 

The Hay Wain, malt i 1821,- et av John Constable mest kjente bilder. The National Gallery, London

The Hay Wain, malt i 1821 – et av John Constable mest kjente bilder. The National Gallery, London

For første gang er også Constables verk samlet og presentert sammen med de gamle mesternes klassiske landskaper – verk som Constable selv studerte inngående for å analysere og forstå. Gjennom å kombinere sine kunstneriske forbilders kompositoriske grunnideer med sine egne og høyst egenartede naturalistiske visjoner, flyttet John Constable grensene for sjangeren landskapsmaling, samtidig som han skapte det varige, populære bildet av det engelske bondelandskapet.

 

Arven fra de gamle mesterne
John Constable lærte først å tegne og male som en del av det å skulle bli en engelsk gentleman. I år 1795 møtte han amatørkunstneren og kunstsamleren Sir George Beaumont. Det skulle vise seg å bli en milepæl for den unge Constable. Beaumonts samling ga nemlig Constable tilgang til malerier av de gamle mesterne, som Rafael, Rubens og Claude Lorrain. Den samtidige kunstneren John Cranch forærte Constable en liste som ble kalt «Malerens pensum», som sørget for å gi en grunnleggende innføring i kunsthistorie og -teori. John Thomas ‘Antiquity’ Smith lånte ham i tillegg tegninger og malerier. Oppmuntret av sine venner, søkte Constable seg til Royal Academy Schools i London i år 1799 for å begynne sin karriere som kunstmaler.

 

Se og opplev naturen – i naturen
Britiske landskapsmalere som Thomas Gainsborough, Richard Wilson og Thomas Girtin påvirket Constable til å gå dypere inn i de gamle mesternes teknikker og verk, og samtidig studere og tolke naturen på egenhånd. John Constable foretok utallige skisseturer både i sine nære omgivelser Dedham Vale – i dag kjent som “Constable County” – og i the Lake District. Mange av disse skissene er å se i denne utstillingen.

 

Les mer om utstillingen her

 

Les mer om London her