GoToGate

London: Goya – The Portraits


The National Gallery

 

Fra den 7. oktober 2015 – 10. januar 2016

 

Sainsbury Wing Exhibition

 

Goyas slående og avslørende portretter forteller om en kunstner som ikke bare har en ukonvensjonell tilnærming til sine modeller, men som også har en unik evne til å fange deres psykologi.

 

Portrett av Doña Isabel de Porcel, 1805. Kilde: Wikipedia

Portrett av Doña Isabel de Porcel, 1805. Kilde: Wikipedia

Francisco de Goya var allerede 37 år gammel da han fikk sitt første viktige portrettoppdrag fra Spanias statsminister, adelsmannen José Moñino y Redondo Floridablanca. Etter det skjøt kunstnerens karriere fart. Ambisiøs og stolt av sin nyvunne status opplevde han snart at kongefamilien, adelen, intellektuelle, politikere og militære av høy rang ble hans meséner og oppdragsgivere.

 

Sterkt preget av sin tiltagene hørselssvikt som følge av alvorlig sykdom i 40-årene, som til slutt gjorde ham døv, ble portrettene en måte for Goya å kommunisere. Hans tilnærming ble intens og uhindret, uten frykt for å avsløre det han så.

 

Utstillingen ‘Goya: The Portraits’ gir en dyp innsikt i kunstnerens private og offisielle liv, ved siden av å vise Goyas utvikling som kunstmaler fra de tidlige oppdragene til de senere mer intime verkene under hans selvpålagte eksil i Frankrike i 1820-årene. Francesco de Goyas kunstnerkarriere omfattet revolusjon, krig mellom Spania og Frankrike, samt den omveltningen den spanske opplysningstiden innebar.

 

Goya var i sin tid en grensesprengende kunstner, høyt verdsatt av størrelser som Delacroix, Degas, Manet og Picasso, og en av Spanias mest feirede malere. Hans historie som portrettmaler er imidlertid aldri før fortalt gjennom en utstilling.

 

‘Goya: The Portraits’ viser rundt 70 av denne viktige kunstnerens beste arbeider, innlånt fra museer og private  samlinger fra alle verdens hjørner – inklusive malerier, tegninger og miniatyrer som aldri tidligere er vist i London.

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om London her