GoToGate

London: Harald Sohlberg


DULWICH PICTURE GALLERY, LONDON

 

13. februar til 2. juni 2019

 

De fleste kjenner til Vinternatt i Rondane, men Harald Sohlbergs (1869–1935) produksjon er langt mer enn det ikoniske vinternattmotivet. Denne høsten viser Nasjonalmuseet rundt 60 av kunstnernes mest kjente malerier, i tillegg til en rekke tegninger, skisser og grafiske verk.

 

Vinternatt i Rondane. 1914

Vinternatt i Rondane. 1914

 

Utstillingen i Nasjonalgalleriet er en unik sjanse til å oppleve den største presentasjonen av Harald Sohlberg på mange år. «Uendelige landskap» blir den foreløpige siste utstillingen i Nasjonalgalleriet.

 

Foruten Vinternatt i Rondane, Sommernatt og En blomstereng nordpå, samt motiver fra Oslofjorden, får publikum se en rekke verk fra andre steder som sjelden eller aldri har blitt stilt ut tidligere.

 

Menneskets indre vesen

Utstillingen viser bredden og tvetydigheten i Sohlbergs kunst. Bildene er mystiske og tankevekkende. Stille sommernattsmotiver beskriver naturens skjønnhet, men kan samtidig vekke uro.

 

Fargesterke malerier appellerer til intuisjon og følelser. De tar for seg de skjulte sammenhengene mellom den ytre sansbare verden og menneskets indre vesen.

 

I mange av landskapsmaleriene er fraværet av mennesker påfallende, fordi de samtidig inneholder spor etter menneskelig aktivitet, som hus, veier og telegrafstolper.

 

 

Bygdevei II, Country Road II, 1916.

Bygdevei II, Country Road II, 1916.

 

Unik og evig aktuell
Spennet mellom det tradisjonstro og det moderne liv gjør hans billedverden spesiell både i norsk og internasjonal sammenheng.

Motivene og malemåten skiller ham fra hans samtidige, men gjør ham også unik og evig aktuell.

 

Katalog
Utstillingen ledsages av en innholdsrik katalog med flere artikler som viser ny forskning.

 

Utstillingen i London åpner 13. februar 2019 og står til 2. juni 2019. Deretter skal den vises i Museum Wiesbaden i Tyskland. Det er første gang Harald Sohlbergs kunst i så stort omfang stilles ut for et europeisk publikum.

 

Tekst: Nasjonalgalleriet

 

Foto: Nasjonalgalleriet og ReisDit.no

 

Les mer om utstillingen og Dulwich Picture Gallery her

 

Les mer om London her

 

Exhibition generously supported by Sparebankstiftelsen DNB, the Royal Norwegian Embassy and The Franey Foundation

 

In Partnership with National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo and Museum Wiesbaden