GoToGate

London: Late Turner – Painting Set Free


Tate Britain, London

 

Fra 10. september 2014 til 25. januar 2015

 

Late Turner: Painting Set Free er den første store utstillingen som fokuserer på Turners kunstneriske produksjon i hans sene år. Noen av de viktigste arbeidene til James Mallord William Turner (1775–1851) ble skapt nettopp i tiden mellom 1835 og 1851. Et utvalg av kunstnerens mest spektakulære arbeider fra denne kreative perioden er valgt ut til utstillingen, som også belyser samtidens manglende forståelse for det som ble oppfattet som kontroversiell kunst.

N00458_10

 

 

Høydepunkter fra utstillingen omfatter sentrale verk som “Ancient Rome; Agrippina Landing with the Ashes of Germanicus” og “Modern Rome – Campo Vaccino”, for første gang vist samtidig siden 1839. Her vises også “The Wreck Buoy” fra 1849; og storslåtte akvareller som “Heidelberg: Solnedgang” fra cirka år 1840 og den sjeldent viste “Bamburgh Castle, Northumberland” malt rundt år 1837.

 

 

Utstillingen viser også viktige serier av arbeider inklusive en gruppe uvanlige kvadratiske bilder, som belyser Turners innovative teknikker. Nylig identifiserte akvareller av en brann i Tower of London i år 1841 er vist sammen med det spektakulære maleriet “Burning of the Houses of Lords and Commons fra 1835, som ble malt mens Parlamentsbygningen brant ned til grunnen. Her vises også Turners sist utstilte maleri fra 1850; “Dido and Aeneas”.
Gjennom å se nærmere på Turners arbeider i denne sene fasen av hans kunstneriske produksjon, kastes det også nytt lys over hans liv, samtidig som mytene rundt kunstneren og arbeidene utfordres. Utstillingen avslører en kunstner som ikke bare bare skilte seg ut gjennom kunnskap og forestillingsevne, men som også benyttet radikalt annerledes og moderne teknikker, malerprosesser og anvendelse av materialer. Samtidig som Turner var dypt engasjert i religiøse, historiske og mytologiske temaer, utforsket han også samtiden gjennom energiske skildringer av maskinalderens produkter, som dampskipet og, ikke minst, den revolusjonerende jernbanen i “Rain, Steam, and Speed – The Great Western Railway” fra 1844.

 

 

Utstillingen er et levende vitnesbyrd om en kunstnerisk periode av stor betydning, drevet av eksepsjonell energi og handlekraft, til tross for sviktende helse.

 

 

John Ruskin beskriver Turner som ‘the greatest of the age’ – i denne utstillingen presentert og gitt nytt liv gjennom sentrale oljemalerier, tegninger og akvareller i storformat. En av de viktigste britiske kunstnerne må oppleves i en av årets viktigste utstillinger: Late Turner – Painting Set Free

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om London her