GoToGate

London: Painting Paradise: The Art of the Garden


The Queen’s Gallery, Buckingham Palace

 

Fra fredag 20. mars til søndag 11. oktober 2015

 

Utstillingen “Painting Paradise: The Art of the Garden” viser oss hvordan hager er blitt løftet frem, skildret, tolket og gjort til gjenstand for oppmerksomhet av kunstnere gjennom fem hundre år. Enten hagen er fremstilt som et hellig tempel, et sted for vitenskapelige studier, en stille havn for filosofiske tanker eller et sted for fest og glede – hagen er stedet der menneske og natur møtes – midtveis.

 

"The Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara". The master of Hoogstraten, tidlig 1500-tallet.

“The Virgin and Child with Saints Catherine and Barbara”. The master of Hoogstraten, tidlig 1500-tallet.

Manuskript illustrert av Jean Pinoche år 1501.

Manuskript illustrert av Jean Pinoche år 1501.

Utstillingen  “Painting Paradise: The Art of the Garden” finner sted i The Queen’s Gallery, Buckingham Palace og er satt sammen av arbeider fra The Royal Collections. Utstillingen viser hvordan hagene endrer karakter og betydning gjennom fire  hundre år og omfatter verk av Leonardo da Vinci, Rembrandt van Rijn, Albrecht Dürer, Sibylla Merian og Carl Fabergé. Her får du også anledning til å se noen av de tidligste og mest sjeldne avbildninger av hager og planter, som har overlevd gjennom århundrene.

 

Utstillingen består av mer enn 150 utsøkte arbeider fra The Royal Collection – hentet fra kongehusets residenser i Storbritannia. Vi snakker her om malerkunst, botaniske studier, tegninger, bøker, manuskripter, brukskunst og dekorativ kunst i verdensklasse fra 1500-tallet til det tidlige 1900-tallet.  Det britiske kongehuset har kjøpt kunst fra alle Europas hjørner siden 13-1400-tallet, og er blant annet i besittelse av praktfulle samlinger av flamske og italienske malerier fra renessansen og barokken.

 

The Queen’s Galleri i Buckingham Palace er i seg selv en god grunn til å besøke utstillingen. The Queen’s Gallery i Buckingham Palace ble grunnlagt i år 1843, men sterkt skadet under Den andre verdenskrigen. Den siste ombyggingen og utvidelsen fant sted i perioden år 1998-2002, og ble gjennomført av arkitekt John Simpson & Partners, som blant annet tilførte The Queen’s Gallery en portico i streng (gresk) dorisk stil, noe som brøt fullstendig med det rådende syn om bruk av moderne virkemidler i rehabilitering og utvidelser av klassisk arkitektur – noe utvilsomt må sees i lys av Prins Charles’ uttalte forakt for moderne arkitektur.

"Henrik den VIII. og hans familie" fra år 1545

“Henrik den VIII. og hans familie” fra år 1545.

 

Henrik den VIII. var den første som begynte å bruke hager til propagandiske formål. På maleriet til høyre, i en provisorisk hagepaviljong, ser vi kongen flankert av sin tredje kone, Jane Seymour og Prince Edward, senere Edward VI.

På venstre side står prinsesse Mary,senere dronning Mary den I., kongens datter med hans første kone, Catherine of Aragon, og til høyre prinsesse Elizabeth, senere dronning Elizabeth den I., hans datter med kone nummer to, Anne Boleyn.

 

Fotos: Royal Collection Trust/© Her Majesty Queen Elizabeth II 2014

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om London her