GoToGate

London: Peder Balke


The National Gallery, London

 

Til den 15. april 2015

 

Sunley Room – Gratis adgang

 

Peder Balke har gjort furore i London, siden utstillingen åpnet den 12. november i år. The National Gallery sier det slik: “Discover Norway’s unsung forerunner of modernism and experience the drama and romance of the Far North.”

 

"Nordkapp" av Peder Balke, malt i cirka år 1840 - nasjonalromantikken gjelder og slektskapet til I.C. Dahl kan fornemmes

“Nordkapp” av Peder Balke, malt i cirka år 1840 – nasjonalromantikken gjelder og slektskapet til I.C. Dahl kan fornemmes

Peder Balke. Denne dyktige landskapsmaleren, romantikeren, modernisten og ekspresjonisten har lenge vært en kjent og anerkjent kunstner med et navn solid plantet i den norske kunsthistorien.

Nå gjør Peder Balke (1804-1887) internasjonalt gjennombrudd, nesten 200 år etter sin skjellsettende reise til Nordkapp i år 1832.

 

 

National Gallery er heller ikke snaue når de beskriver Peder Balke som en av pionérene innen skandinavisk 1800-tallets malerkunst – likevel påpeker museet at tross Balkes ferdigheter, hans kystlandskaps skjønnhet og ekspresjonistiske kvaliteter, vil de færreste gjenkjenne navnet hans. Dette er selvsagt sett med engelske øyne.

Øyne som i dag for øvrig er vidåpne, koplet til hjerner og hender som spør seg: “Hvorfor har vi ikke oppdaget dette geniet før” – noe som også vil gjenspeiles i kommende auksjonsrunder. Nåvel.

 

 

 

Peder Balke var en av de første kunstnerne som foretok reisen til det nordligste nord av vårt ville og værharde land.

Peder Balke: "Stetind i tåke", 1861. Eksperimentelt og ekspressivt - malt i modne år.

Peder Balke: “Stetind i tåke”, 1861. Eksperimentelt og ekspressivt – malt i modne år.

I 1832 besøkte han steder der knapt noen tilreisende før hadde satt sine sko – aller minst noen kunstner. Han så og skildret naturen, villskapen, storheten og menneskets format satt opp mot dette. Han ankom Vardø under en orkan, hvis visuelle inntrykk ble etset til hans sinn for alltid. Hans første malerier skildret landskapene i en nasjonalromantisk lød og ånd, la oss gjerne kalle det i vennen I. C. Dahls landskap.

 

 

De voldsomme inntrykkene fra denne reisen skulle bli med Peder Balke resten av hans kunstneriske liv. Balke eksperimenterte. Han ville åpenbart hente frem det aller innerste – kjernen i naturens ånd – sannsynligvis påvirket av Caspar David Friedrich arbeider, malte han landskapet og landskapets ånd i én og samme skildring. Som betrakter stusser man foran disse mektige naturskildringene – det er jo to malerier på ett og samme lerret? Balke turde å gjøre dette, selv om det ikke var gjort før – i Norge.

 

 

Peder Balkes kommersielle suksess som maler uteble. Han fortsatte imidlertid, heldigvis får vi si, å male for sin egen gledes skyld – mange av skildringene små skisser i olje på papir, papp, plate og små lerreter. National Gallerier har ett slikt i sin samling «Stormen» fra 1862, olje på treplate, i det beskjedne formatet 12 x 16,5 cm. En røff, skisseaktig skildring av dampskip og seilskip på randen av forlis og katastrofe – i sort, grått og hvitt – der dramaet i høyeste grad dirrer. Samtiden visste ikke å sette pris på det.

 

 

Balkes malerier har ikke tidligere vært utstilt i Storbritannia. Nå oppdages han. Nå settes hans kunst i internasjonal og europeisk kontekst. Nå ser man at Balke melte med en fot plantet i fremtiden. Nå ser man at Balke var moderne, at han var en tidlig ekspresjonist, at han var uhyggelig moderne i sitt uttrykk og at han har en stor plass i den europeiske malerkunsten.

 

Omslaget til boken om Peder Balke, som the National Gallery utgitt i forbindelse med utstillingen. Boken kan bestilles på museets hjemmeside, som du finner link til, til høyre.

Omslaget til boken om Peder Balke, som the National Gallery utgitt i forbindelse med utstillingen. Boken kan bestilles på museets hjemmeside, som du finner link til, til høyre.

Kuriøst nok er Balke representert i Louvre med 17 verk. Han kontaktet den franske kongen i 1840-årene, fikk overraskende 3 dagers audiens, og inngikk en avtale med ham om leveranse av et 30-talls malerier. 1848-revolusjonen innebar nye hindringer, men det ble da noe ut av det. Ingen andre museer har flere verk av Peder Balke enn ærverdige Musée du Louvre. Ser man det.

 

Gad vite hva som ville skjedd dersom Balke hadde hatt suksess i sin egen tid?

 

Peder Balke ga etter hvert opp maleriet og ga seg politikken i vold. Uten at det ble spesielt vellykket. Balke døde forgjeldet, fattig og misforstått i år 1887.

 

 

Utstillingen i the National Gallery er arrangert i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø og omfatter 50 malerier fra private og offentlige samlinger i Europa, som representerer alle fasetter av denne spennende kunstnerens liv og karriere.

 

Mer om utstillingen her

Mer om London her