GoToGate

London: The First Georgians: Art & Monarchy 1714-1760


The Queen’s Gallery, Buckingham Palace  

 

Til og med søndag 12. oktober 2014

 

I år 1714 inntok George den I. tronen – som den første britiske monarken fra det tyske Hanover-dynastiet. Denne demringen av en ny dynastisk alder ble fulgt av en stille revolusjon – en periode med dramatiske endringer på tvers av det politiske, intellektuelle og kulturelle liv i Storbritannia.

 

Thomas Howard, Third Duke of Norfolk malt av Hans Holbein d.y. ca år 1535

Thomas Howard, Third Duke of Norfolk malt av Hans Holbein d.y. ca år 1535

For å markere 300-årsjubileet av den georgianske æra, arrangeres utstillingen “The First Georgians: Art and Monarchy 1714-1760”, som belyser kongehusets rolle som kunstens beskytter og påvirker av den rådende smak gjennom George den I. og George den II.s perioder som regenter.  Storbritannia var på denne tiden verdens mest liberale, kommersielle og moderne samfunn.

 

Utstillingen består av 300 utsøkte arbeider fra The Royal Collection – hentet fra kongehusets residenser i Storbritannia. Vi snakker her om malerkunst, skulptur, brukskunst og dekorativ kunst i verdensklasse – det britiske kongehuset har kjøpt kunst fra alle Europas hjørner siden 13-1400-tallet, og er blant annet i besittelse av praktfulle samlinger av flamske og italienske malerier fra renessansen og barokken.

 

The Queen’s Gallery i Buckingham Palace ble grunnlagt i år 1843, men sterkt skadet under Den andre verdenskrigen. Den siste ombyggingen og utvidelsen fant sted i perioden år 1998-2002, og ble gjennomført av arkitekt John Simpson & Partners, som blant annet tilførte The Queen’s Gallery en portico i streng (gresk) dorisk stil, noe som brøt fullstendig med det rådende syn om bruk av moderne virkemidler i rehabilitering og utvidelser av klassisk arkitektur – noe utvilsomt må sees i lys av Prins Charles’ uttalte forakt for moderne arkitektur.

 

The Queen’s Galleri i Buckingham Palace er i seg selv en god grunn til å besøke utstillingen.

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om London her