GoToGate

Madrid: Velázquez, Rembrandt, Vermeer


 

Museo Nacional del Prado, Madrid

 

 

Til 29. september 2019

 

Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Parallel Visions

 

I forbindelse med Prados feiring av sitt 200-års jubileum presenterer museet «Velázquez, Rembrandt, Vermeer: ​​Parallel Visions», en ambisiøs utstilling viet nederlandsk og spansk maleri på slutten av 1500- og 1600-tallet. Utstillingen er sponset av Fundación AXA og et resultat av det spesielle samarbeidet med Rijksmuseum, Amsterdam.

 

Vermeer, View of Houses in Delft (c. 1658). Amsterdam, Rijksmuseum. Gift of H.W.A. Deterding, London

Utstillingen omfatter hele 72 verk fra Prado, Rijksmuseum og ytterligere 15 långivere (inkludert Mauritshuis i Haag, Nasjonalgalleriet i London og Metropolitan Museum of Art i New York) og representerer en refleksjon over malingstradisjonene i Spania og Nederland/Flandern. Mens den kunsthistoriske litteraturen har ansett de respektive tradisjonene for å være vesentlig forskjellige, sammenstiller utstillingen de historiske mytene og kunstneriske realitetene i disse to områdene for å reflektere over deres mange fellestrekk.

 

 

Velázquez, Rembrandt, Vermeer: ​​Parallel visions er en utstilling som oppfordrer besøkende til ikke bare å sette pris på kvaliteten og viktigheten av de 72 verkene som er utstilt, noen av de mest beundrede malere i det 17. århundre Europa, men også til å etablere sammenligningspunkter mellom dem.

 

 

Den tradisjonelle og mangeårige ideen om kunsten som produseres i forskjellige deler av Europa, er at den er spesifikt ulik: For eksempel er Velázquez “veldig spansk” og Rembrandt “veldig nederlandsk”. Dette synspunktet er basert på den overdreven innflytelse som nasjonalistiske tanker og ideologier fra 1800- og 1900-tallet har hatt på vår måte å forstå kunsten på.

 

 

Portrait of a Man, ca 1623, Diego Rodriguez de Silva Y Velázquez. Museo del Prado

Studier fra den perioden la enorm vekt på ideen om at enhver nasjon hadde en særegen nasjonal karakter – forestillingen om at disse forskjellene ble manifestert i kunsten i hvert land ble utbredt. Dette perspektivet bidro til å minimere trekkene som deles av europeiske kunstnere.

 

 

Tilfellet med spansk og nederlandsk maleri fra 1600-tallet er symptomatisk for dette. Atskilt av en krig, har kunsten i disse landene tradisjonelt blitt tolket som motsatt. Ikke desto mindre ble arven etter flamsk og italiensk maleri, hvis innflytelse definerte all europeisk kunst, tolket på en lignende måte.

 

 

På 1600-tallet så begge land opp til en estetikk som sprang ut fra idealismen, og som fokuserte på det virkelige utseendet til ting og måten å representere det på. I sine arbeider uttrykte kunstnerne som var representert i denne utstillingen ikke “essensen” i nasjonene sine, men ga heller form til ideene og tilnærmingene de delte med et internasjonalt skapermiljø.

 

 

“Enheten i vestlig maleri er en av de store realitetene som avslører enheten i europeisk kultur.”

José Ortega y Gasset

Spansk filosof og essayist 1883-1955.

 

 

Les mer om utstillingen her 

 

 

Les mer om Madrid her