GoToGate

Magisk Realisme, London


 

Tate Modern, London

 

Til 14. juli 2019.

 

MAGIC REALISM – ART IN WEIMAR GERMANY 1919-33

 

Tate Modern utforsker unik tysk kunst fra mellomkrigsårene i en gratis utstilling basert på lån fra de omfattende samlingene til The George Economou Collection.

 

Albert Birkle: The Acrobat Schulz V, 1921. The George Economou Collection © DACS 2018

Albert Birkle: The Acrobat Schulz V, 1921. The George Economou Collection © DACS 2018

Disse lånene gir en sjelden mulighet til å se et utvalg av kunstverk, som ikke ofte er til offentlig visning. Her er mulig å oppleve et lite utvalg nøkkelverk og forstå konteksten fra den tiden de opprinnelig ble skapt og utstilt for nesten hundre år siden.

 

 

Denne presentasjonen utforsker de ulike metodene til en rekke forskjellige kunstnere, blant annet Otto Dix, George Grosz, Albert Birkle og Jeanne Mammen. Begrepet “magisk realisme” er i dag vanligvis forbundet med litteraturen i Latin-Amerika.

Otto Dix: Portrait of the Photographer Hugo Erfurth with Dog, 1926. © DACS 2017. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Otto Dix: Portrait of the Photographer Hugo Erfurth with Dog, 1926. © DACS 2017. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

 

Begrepet ble imidlertid opprinnelig oppfunnet av den tyske fotografen, kunstneren og kritikeren Franz Roh i 1925 for å beskrive beskrive moderne realistiske malerier med fantasi eller drømmeaktige emner – et skifte fra ekspresjonismens kunst mot kald sannhet og foruroligende bilder.

 

 

I sammenheng med datidens økende politisk ekstremisme reflekterte denne nye magiske realismen en flytende sosial opplevelse, så vel som indre verdener av følelser og magi.

 

 

I Sentral-Europa var magisk realisme en del av reaksjonen mot moderne kunst og avantgarde-kunst. Magisk realisme var kjent som “returen til orden”, som fant sted generelt etter Den første Verdenskrigen. Magiske realistiske kunstnere inkluderer Giorgio de Chirico, Alberto Savinio og andre i Italia, samt Alexander Kanoldt og Adolf Ziegler i Tyskland.

 

Otto Dix: Reclining Woman on a Leopard Skin, 1927. © DACS 2017. Collection of the Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University. Gift of Samuel A. Berger.

Otto Dix: Reclining Woman on a Leopard Skin, 1927. © DACS 2017. Collection of the Herbert F. Johnson Museum of Art, Cornell University. Gift of Samuel A. Berger.

Magisk realisme er nært knyttet til de drømmeaktige forestillingene i den franske surrealismen og neo-romantikken. Begrepet brukes også av enkelte amerikanske malere i 1940- og 1950-tallet, inkludert Paul Cadmus, Philip Evergood og Ivan Albright.

 

 

I 1955 brukte kritikeren Angel Flores begrepet magisk realisme til å beskrive produksjonen til de latin-amerikanske forfatterne Jorge Luis Borges og Gabriel García Márquez.

 

 

Møt den uhyggelige og mystiske kunsten fra Weimar-republikkens epoke.

 

Utstillingen er realisert med lån fra The George Economou Collection, med ytterligere støtte fra Huo Family Foundation (UK) Limited.

 

 

 

 

 

Les mer om utstillingen her

 

Les mer om London her