GoToGate

Nationalmuseum Stockholm: Dansk guldålder


 

28. februar – 21. juli 2019

 

UTSTÄLLNING

 

I vår och sommar visar Nationalmuseum i Stockholm utställningen Dansk guldålder, som innehåller det allra bästa av danskt måleri från 1800 till 1864. Bilderna med knivskarpa detaljer, verklighetsnära motiv och drömska undertoner tar oss med på en tidsresa till dåtidens miljöer och människor.

 

Stockholm

Christen Købke, “Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro”, 1838. Olja på duk. Statens Museum for Kunst.

Många känner till det så kallade Skagenmåleriet från senare delen av 1800-talet. Men utöver detta – och trots att Danmark är ett grannland och att det finns en gemensam historia – är den konst som format bilden av Danmark förvånansvärt okänd i Sverige.

 

Vardag med detaljskärpa

 

Under 1800-talets första hälft växte en till lika delar magisk och verklighetsnära bildvärld fram i ett samhälle som präglades av stora omvälvningar. I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder som bjuder betraktaren att än drömma sig bort, än fascineras av närmast overklig detaljskärpa.

 

Typiskt för måleriet under perioden är vardagliga motiv skildrade med en inträngande och realistisk detaljskärpa. Bilderna ger betraktaren en känsla av att komma nära den tidens människor, samhälle och natur.

 

Constantin Hansen, "En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig", 1850. Olja på papper uppklistrat på duk. Statens Museum for Kunst.

Constantin Hansen, “En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig”, 1850. Olja på papper uppklistrat på duk. Statens Museum for Kunst.

Välbekanta ämnen

 

Utställningen fokuserar på en rad centrala teman

och på de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som var förutsättningar för konsten.

 

Tematiken innehåller både välbekanta ämnen som Köpenhamn, den danska konstakademin, familjen,

konstnären i arbete, resebilder och landskapsmåleri. Här presenteras också tidigare mindre kända

ämnen som humor, intimitet och sensualism liksom det sena guldåldersmåleriet.

 

Drygt 300 verk visas och bland konstnärerna återfinns namn som Christoffer Wilhelm Eckersberg,

Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Peter Christian Skovgaard, Frederik Sødring,

Johan Thomas Lundbye och Wilhelm Marstrand.

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om Stockholm her