GoToGate

Paris: Poussin og Gud


 
Musée du Louvre

 

Frem til den 29. juni 2015

 

Musée du Louvre i Paris arrangerer i tiden frem til 29. juni 2015 to parallelle utstillinger – “Poussin og Gud” og “Religiøs kunst i perioden 1580 til 1660 i Roma og Paris”

 

Selvportrett

Selvportrett

 

I år er det 350 år siden barokk-maleren Nicholas Poussin døde. I den forbindelse ønsker Musée du Louvre å belyse kunstnerens mulige kristne budskap i sin malerkunst, i tillegg til ét av hans klare og kjente budskap – fremhevelsen av antikken og kristendommens tolkning av det hellige.

 

Nicolas Poussin er selve legemliggjørelsen av maler-filosofen i opplysningstiden – men det kristne aspektet ved hans kunst er ikke bare ofte blitt ignorert, men også blitt satt spørsmålstegn ved. En kritisk gjennomgang av Poussins kunstneriske produksjon med hensyn til religiøst innhold antyder at Poussin lot sine religiøse følelser komme til syne i sine malerier, som en del av en personlig meditasjon rundt troen og Gud.

 

louvre-carrousel-poussin-et-dieuI forbindelse med “Poussin og Gud” vil utstillingen “Religiøs kunst i perioden 1580 til 1660 i Roma og Paris” belyse Pavekirkens ikonofili – mot den mer tilbakholdne  franske skolen under religions-urolighetene i Europa i perioden 1580-1660.

 

Den religiøse krisen som reformasjonen hadde frembragt på 1500-tallet, bragte med seg en oppblomstring av kristendommens tidlige ikonoklasme – bildeforbudet. Denne ikonofobien fant sitt mest ekstreme og urokkelige uttrykk blant radikale reformatorer som Andreas Carlstadt og Jon Calvin. Under vinteren 1522, bare 5 år etter Luthers teser, fikk denne ikonoklasmen en nærmest viral spredning over det nordlige Frankrike og Nederland, som nådde toppen i 1560-årene med en puritansk renselse av kirkene for alt som fantes av billedkunst.

 

louvre-carrousel-la-fabrique-des-saintes-imagesPå slutten av 1500-tallet, etter en kort periode av reaksjon, undergikk religiøs kunst en nyskapende periode drevet av et ønske om renhet og sannhet. Dette innebar også en demring av en ny og uventet renessanse, og forspillet til en unik oppblomstring, som denne utstillingen vil belyse – de motsetningsfulle og samtidig dypt forbundne ytterligheter – den triumferende ikonofilia fra den romerske pavekirken og den tilbakeholdne fransk/nederlandske holdningen – en kontrast som i ytterste konsekvens reiser spørsmålet om meningen med kristendommens kjærlighet til bilder.

 

Mer om utstillingene:

 

Poussin og Gud

Religiøs kunst

 
Mer om Paris her