GoToGate

Rembrandt-Velázquez i Amsterdam


 

Rijksmuseum Amsterdam

 

 

11. oktober 2019 til 19. januar 2020

 

 

Rembrandt-Velázquez: Utstillingen presenterer et enestående utvalg av malerier av nederlandske og spanske mestere fra 1600-tallet, inkludert for første gang noen av de største verkene av Rembrandt van Rijn, Diego Velázquez, Frans Hals, Bartolomé Murillo, Johannes Vermeer og Francisco Zurbarán, samt verk av andre fremragende kunstnere.

 

Fra utstillingen Rembrandt-Velázquez i Rijksmuseum, Amsterdam.

 

Rembrandt og Velázquez er de to største mesterne fra 1600-tallet i sine respektive land.

 

 

Den ene kom fra det protestantiske Nederland, den andre fra det katolske Spania. Rijksmuseum og Museo Nacional del Prado bringer disse mestrene sammen for første gang.

 

 

1600-tallet var en periode med eksepsjonell kunstnerisk produksjon i begge land. Spenningene mellom Nederland og Spania gikk høyt på 1600-tallet på grunn av åttiårskrigen, der nederlandene gjorde opprør mot spansk styre.

 

 

 

 

Likevel blomstret kunsten i begge land, og kulminerte med fremveksten av to av tidenes største malere: Rembrandt og Velázquez.

Velázquez, Selvportrett, c. 1640. Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

 

 

Rembrandt og Velázquez møttes aldri.
Selv om de levde på samme tid, fikk disse to store kunstnerne aldri se hverandres verk – ikke et eneste maleri. Det er sannsynlig at Rembrandt aldri en gang visste om Velázquez’eksistens. Likevel viser deres arbeid noen ganger slående likheter.

 

Isaak og Rebekka, kjent som ‘Den jødiske brud’, Rembrandt van Rijn, ca. 1665 – ca. 1669. Rijksmuseum, lån fra Amsterdam by.

 

 

Begge kunstnerne bruker den samme subtile kontrasten mellom lys og mørke, mens fargepaletten de brukte var nesten identisk. Fremfor alt utmerket begge seg i sin forbilledlige bruk av teknikk, kombinert med et usvikelig instinkt for når de skulle avslutte arbeidet med maleriet. Portrettene malt av både Rembrandt og Velázquez er utrolig naturtro; det er som om de portretterte menneskene kan bevege seg når som helst. Det ser ut som om de er bevisst balansen mellom stillheten og ønsket om å bryte ut av rammen.

 

 

Begge kunstnerne var store innovatører: Både Velázquez og Rembrandt brøt med de kunstneriske konvensjonene i samtiden. De var innovatører, ikke bare til å bygge videre på en italiensk tradisjon som den gangen satte den kunstneriske standarden i Europa  ved å vise til den klassiske antikken.

 

 

Mange av maleriene er aldri tidligere vist i Nederland: Flere av verkene i denne utstillingen i Rijkmuseum er ekstra spesielle: Finis Gloriae Mundi av Juan de Valdés Leal (Hospital de la Caridad, Sevilla) og The Judgment of William the Good av Nicolaes van Galen (Hasselt rådhus ) er for eksempel verk som aldri eller nesten aldri har blitt lånt ut til en utstilling før.

 

 

Utstillingen inneholder også Rembrandt og Velázquez’ samtidige. Utstillingen fokuserer på arbeidet til Rembrandt og Velázquez, men inneholder også mesterverk av andre store mestere som Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals og Ribera.

 

Vermeer, View of Houses in Delft (c. 1658). Amsterdam, Rijksmuseum. Gave fra H.W.A. Deterding, London

Nederlandsk og spansk verk blir stilt ut i par. Arbeidene i utstillingen tar for seg temaer som tro, rikdom, makt og kjærlighet. Totalt vises over seksti malerier av spanske og nederlandske mestere parvis. Utstillingen inneholder 42 lån fra 7 land. De fleste lånene, 14 for å være nøyaktig, kommer fra Museo Nacional del Prado i Madrid. Utstillingen inneholder 17 verk fra Rijksmuseums egen samling.

 

 

To konger åpnet utstillingen.
Utstillingen er et unikt samarbeid mellom to av Europas fremste museer: Rijksmuseum og Museo Nacional del Prado. For å understreke dette, ble det åpnet av både kongen av Nederland og kongen av Spania.

 

Rembrandt-Velázquez. Hollandske og spanske mestere kan sees fra 11. oktober 2019 til 19. januar 2020 i Philips Wing i Rijksmuseum.

 

 

 

Mer om utstillingen her:

 

 

 

Mer om Amsterdam her: