GoToGate

Som forvandlet – antikkens skulptur i farger


København – Ny Carlsberg Glyptotek

 

Utstilling: 13.9. – 7.12. 2014

 

Antikken var hvit – marmorhvit!
Sannheten om antikkens hvite marmor har i århundrer vært bærende i fortellingen om den vestlige kulturs opprinnelse – akkurat som den stadig er latent forankret i vår egen tids kulturelle selvoppfattelse. Høstens store utstilling på Glyptoteket vender opp ned på forestillingen om antikkens hvite verden og viser at det var skikkelig trøkk i fargene på gresk og romersk skulptur.

 

Fortidens farger
Michelangelo og Thorvaldsen i farger? Tanken synes umiddelbart absurd. Men hadde de og andre kunstnerne vært kjent med at antikkens hvite marmor bare er en seiglivet myte, ville den vestlige billedkultur sannsynligvis ha tatt seg radikalt annerledes ut. Med flere enn 120 originalverk og rekonstruktioner, blant dem en lang rekke prominente innlån fra museer i inn- og utland, viser utstillingen på Glyptoteket at antikken var alt annet enn fargefornektende.

1050x450_in_1296_loeve

Utstillingen tegner konturene av fargens fascinerende utviklingshistorie fra den greske til den romerske skulptur. Samtidig trekkes linjer tilbake til den mere velkjente fargebruk i Egypt, og sist, men ikke minst, peker utstillingen også frem mot noen av unntakene i den senere vestlige skulpturkunst, hvor polykromien tross motstand vant fotfeste.
1050x450_fig._11_ncg_loeve_rekon_0

 

Fra mikroskopi til idéhistorie
Utstillingen er et resultat av flere års banebrytende og oppsiktsvekkende forskning med Glyptoteket som en av de bærende krefter i et internasjonalt nettverk. I 2004 viste museet for første gang en utstilling om polykromien i antikk skulptur. Siden har forskningen tatt et ytterligere kvantesprang. Vi snakker her om forskning av tverrvitenskapelig, nærmest detektivkarakter med anvendelse av avanserte naturvitenskapelige metoder som laser, røntgen, infrarød reflektografi og elektronmikroskopi av fargesnitt fra originalskulpturer. Forskningsresultatene peker utvetydig på nødvendigheten av et revidert bilde av antikken og dermed kanskje også av vår egen kulturelle selvforståelse.

 

Som forvandlet – antikken fremkalt i farger
Utstillingen på Glyptoteket byr på spektakulære originalverk side om side med eksperimentelle rekonstruksjoner i opprinnelig fargeprakt, hvis sjokkerende sanselighet på én og samme tid gjør antikken mer nærværende og fremmedartet. Utstillingen tar hensyn både til kronologi og tematiske nedslag – det zoomes inn og ut fra historisk helhet til close-ups på perioder og enkeltstående verk, akkurat som de forskjellige undersøkelsesmetodene blir dokumentert og satt i perspektiv.

 

Katalog på dansk og engelsk:
Utstillingen er støttet av A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Kirsten og Freddy Johansens Fond og Sadolin Farveland, Amagerbrogade, Jesper Hansen Aps.

Forskningsprosjektet om Antikkens farger er støttet af Carlsbergfondet.

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om København her