GoToGate

Spennende utstilling i Stockholm – Joan Miró


Joan Miró – Vardagslivets poesi

 

11 februari – 4 juni 2017

 

Prins Eugens Museum på vakre Waldemars Udde

 

Den 11 februari öppnades vårens stora utställning med verk av Joan Miró (1893-1983), en av 1900-talets mest uppmärksammade konstnärer. I den omfattande presentationen visas poetiskt visionära målningar, skulpturer, teckningar, textila verk, grafiska blad och affischer som valts med särskilt fokus på den konstnärliga arbetsprocessen och konstnärens sociala engagemang.

 

Joan Miró, Girl Escaping, 1967. Bemålad brons, 166 x 31 x 58,5 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona. © Successió Miró, 2017.

Joan Miró, Girl Escaping, 1967. Bemålad brons, 166 x 31 x 58,5 cm. Fundació Joan Miró, Barcelona. © Successió Miró, 2017.

 

Joan Miró, Flight of ducks, woman, star, 1965. Olja på duk, 100 x 50 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017.

Joan Miró, Flight of ducks, woman, star, 1965. Olja på duk, 100 x 50 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017.

Möjligheten att få arrangera en omfattande utställning med verk av Joan Miró uppfyller en sedan länge närd dröm för museichef Karin Sidén. Mirós personliga bildspråk, fritt från estetiska konventioner och fyllt av visuell poesi, har inte bara kopplingar till flera av modernismens mest intressanta, radikala konstströmningar. Med en bildvärld i olika material och medier som rymmer återkommande motiv som stjärnor, fåglar och kvinnor har Miró skapat en fantasieggande och på samma gång tidlös bildvärld.

 

 

Om den senaste stora Miró-utställningen i Sverige var en retrospektiv på Moderna Museet för snart tjugo år sedan, med särskilt fokus på konstnärens verk från 1920-, 30- och 40-talen, så lyfter denna utställning i synnerhet fram Mirós sena produktion från och med 1960-talet fram till konstnärens död 1983. Utställningens koncept skänker betraktaren en unik möjlighet att komma både personen Miró och hans konstnärliga arbetsprocess närmare.

 

 

Utställningens tematik är tvådelad, varav en handlar om den stora betydelse som vardagliga objekt hade för Mirós skapande, i synnerhet för hans skulpturkonst men även inom måleri, tecknings- och textilkonst. En servett, en hopknycklad Kodak film ask, en Ajax flaska, en sten och en pumpa är bara några av alla de objekt som Miró visuellt lät sig inspireras av, och som han ansåg innehöll en alldeles särskild inneboende poesi. I hans konstnärliga arbete sammanställdes och transformerades dessa objekt till visuell poesi, och till nya sammanhang och innebörder.

 

Joan Miró, Figure, birds, 1973. Olja på duk, 45 x 71 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017

Joan Miró, Figure, birds, 1973. Olja på duk, 45 x 71 cm. Privat samling. © Successió Miró, 2017

 

 

Mirós sociala engagemang och hans arbete för frihet och mot förtryck, gestaltad i hans affischkonst, utgör den andra tematiska inriktningen i utställningen. Mirós starka förankring i sin hemtrakt Katalonien, i dess natur, kultur och identitet, är väl omskriven liksom hans engagemang mot totalitärt förtryck och Francoregimens diktatur. Genom affischkonsten och grafiken lyckades Miró nå en stor och bred publik, vilket var något han önskade.

 

 

 

Affischerna som presenteras i utställningen har lånats in från den enda kompletta samling av sitt slag i världen, Nils Trydings samling av affischer och grafiska blad, som han donerat till Kristianstads kommun.

 

 

Les mer om utstillingen her.