GoToGate

Utstilling i London, British Museum: The Vikings are coming


Vikings: Life and legend.
 
The Vikings are coming er den første store utstillingen om vikingene i British Museum  på mer enn 30 år. Utstillingen viser en rekke nye arkeologiske funn og gjenstander, som aldri tidligere er vist i Storbritannia, sammen med viktige gjenstander fra vikingtiden funnet i England, Skottland og Irland, som finnes i museets egne samlinger.
 
Sword_650_longNy kunnskap og nye tolkninger av funn gir ny innsikt om vikingenes identitet som krigere og deres tokt – kjernen av hva det betød å være viking. Kulturelle kontakter var ofte voldsomme og voldelige. Vikingenes rolle som både krigere, røvere og handelsfolk reflekteres gjennom hvordan de fraktet hjem bytte og slaver fra plyndringstoktene.

 
Sentralt i utstillingen står restene av et 37 meter langt vikingskip fra år 1025 funnet i Roskilde i år 1997 – det lengste som noen sinne er vist i Storbritannia. Størrelsen tyder på at det har vært et kongelig krigsskip, brukt av kong Knut den Store (f. 995- d.1035), konge over  Danmark, England og senere Norge i perioden 1016-1035.

 

Denne utstillingen vil bli den første i The Sainsbury Exhibitions Gallery, en del av the new World Conservation and Exhibitions Centre, som åpner senere i år 2014.

 

The Sainsbury Exhibitions Gallery er British Museums første fasiliteter spesialbygd for midlertidige utstillinger.

 

Denne viktige utstillingen er støttet av BP. Utstillingen er utviklet av Danmarks Nationalmuseum og Staatliche Museen zu Berlin og fokuserer på vikingtiden fra sent på 700-tallet til første del av 1000-tallet.
 

http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/vikings.aspx

 

6. mars til 22. juni 2014 i Sainsbury Exhibitions Gallery.

 

Supported by BP