GoToGate

Utstilling Louisiana, København: Emil Nolde


Louisiana Museum of Modern Art

 

Til den 19.oktober 2014

 

Med denne omfattende utstillingen av 150 verk, som dekker hele hans kunstneriske virke med malerier, akvareller, tegninger og grafikk – viser Louisiana den største, retrospektive utstillingen av Emil Nolde på flere årtier. Her får man inntrykk av Noldes kunstneriske utvikling og hele hans allsidige, vidtspennende livsverk.

 

Tropensonne (Tropesol) olje på lerrett 1914

Tropensonne (Tropesol) olje på lerrett 1914

Emil Nolde (1867-1956) er en klassiker – enten det gjelder hans nesten selvantennende akvareller av valmuer og andre av naturens fargesterke fenomener – eller hans markante ekspresjonistiske kjærlighet til det primitive, til det enkle. Nolde er mer enn en slagkraftig kolorist, hans produksjon er stor og sammensatt. Gjennom denne unike utstillingen – den mest omfattende retrospektive presentasjonen av maleren på flere årtier – får vi ny innsikt og nye perspektiver på hans kunstneriske gjerning. Utstillingen omfatter cirka 150 verk, som dekker hele Noldes kunstnerkarriere. Flere av verkene har ikke tidligere vært utstilt.

 

Emil Nolde er en tysk kunstner. Han ble født Hans Emil Hansen i landsbyen Nolde i det daværende tyske Schleswig-Holstein – i dag i Danmark, ved Tønder, rett nord for grensen. Hans nærhet til Danmark, både biografisk- og geografisk, gjør ham imidlertid også til en del av dansk kunsthistorie. Hans innflytelse har vært betydelig. Han bragte maleriet utover den rådende oppfatningen av kunstens oppgave; presentasjonen av det skjønne – inn i et voldsomt og dramatisk rom, hvor både religiøs lidenskap og kroppslig ekstase trives, hvor både hans trygge hjemstavn og det eksotiske i fjerne landskap lever side om side.
Utstillingen er inndelt i 11 seksjoner, som følger en løs kronologi. Den begynner med kapitlet TIDLIGE VÆRKER og slutter med UMALEDE BILLEDER.

 

Utstillingen er arrangert av Städel Museum i Frankfurt, Louisiana og Nolde Stiftung Seebüll.
Den er blitt til med støtte fra 15. Juni Fonden og Knud Højgaards Fond.

 

Mer om utstillingen og Louisiana her.

Mer om København her.