GoToGate

Utstilling: Silkeveien – Hermitage i Amsterdam


Til den 5. September 2014

 

 

Expedition Silk Road – skatter fra Hermitagen

 

Oppdagelsen

 

I år 1877 introduserte den tyske geografen Ferdinand von Richthofen begrepet «Den store Silkeveien» for handelsrutene mellom Det fjerne Østen og Vesten. Samtidig innså datidens arkeologer at det var mulig å finne restene etter tapte sivilisasjoner og kulturer under sanden i de glemte regionene i Sentral-Asia. Det var i denne tiden at arkeologene gjorde de store oppdagelsene, og snart ble oppmerksomheten rettet mot Sentral-Asia.

 

img_kucha2Silkeveien, med sitt 7000 kilometer lange nettverk, strakte seg fra Kina til Middelhavet, og var dokumentert i bruk i mer enn 1.700 år – sannsynligvis mye lenger. Denne utstillingen fokuserer på det enorme området som kalles Sentral-Asia. Vi definerer det som dagens Vest-Kina, Mongolia, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan og sørlige Kazakhstan.

 

De første ekspedisjonene ble arrangert av Russland, England, Tyskland, Frankrike, Sverige og Japan, som konkurrerte om å gjøre de mest spektakulære funnene. Forsvunne byer, klostre og grotter ble oppdaget og gravd ut, fra Mongolia til Vest-Kina – senere også i Sentral-Asia. Etterhvert var sovjetiske arkeologer alene om virksomheten.

 

Uventede og overraskende funn fra mange forskjellige perioder ble gjort – fra lenge før kristen tid til middelalderen. Her er funnet spor etter buddhismen, jødedommen, kristendommen og senere islam i kunstgjenstander av silke, gull, sølv, veggmalerier, skulpturer og smykker – av bemerkelsesverdig høy kunstnerisk kvalitet. Vi vet at det i romertiden ble importert blant annet silke fra Kina, som ble høyt skattet.

I dette omfattende handelsnettverket ble det på kryss og tvers fraktet pels fra Sibir, edelstener og parfyme fra India, glass, ull og lin fra Europa, og porselen, silke, papir, lakk og keramikk fra Kina – ofte i karavaner som kunne bestå av flere tusen kameler, okser, hester og esler. Sammen med varene ble det også spredt ideer og religiøse impulser.

 

Utstillingen består av mer enn 250 gjenstander fra 13 forskjellige arkeologiske funnsteder langs Silkeveien, som bestod av mange forgreninger langs hovedaksen øst-vest.

Gjenstandene er utlånt fra museet State Hermitage Museum St. Petersburg i Russland, i Norge kjent som Eremitasjen.

 

Les mer om utstillingen på museets hjemmesider

 

Les mer om Amsterdam her