GoToGate

Wien: Velázquez


Kunsthistorisches Museum Wien

 

Til den 15. februar 2015

 

Kunsthistorisches Museum Wien viser i år for første gang en utstilling av den spanske barokkmesteren Diego Velázquez (1599 – 1660) i et tysktalende land. I tillegg til Velázquez’ sjarmerende portretter av de spanske kongelige barna, som han først og fremst ble berømt for, gir også utstillingen et innblikk i andre genrer som stilleben, religiøse temaer, mytologiske og historiske malerier.

 

"Balthasar Carlos" - Kong Filip den IV.s sønn, malt år 1633-35, Madrid.

“Balthasar Carlos” – Kong Filip den IV.s sønn, malt år 1633-35, Madrid.

Samlet gir denne omfattende utstillingen en grundig gjennomgang av mesterens allsidighet og virtuositet. Blant de sensasjonelle utlånene til utstillingen finner vi “Rokeby Venus”, “Vulkans smie” og “De hellige tre konger” – ingen av dem tidligere vist i Wien. Kunsthistorisches Museum Wien arrangerer denne utstillingen i samarbeid med blant andre Museo Nacional del Prado Madrid, som har den mest omfattende samlingen Velázquez-arbeider, og National Gallery i London og Boston Museum of Fine Arts.

 

Den spanske kunstneren Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (født 6. juni 1599, død 6. august 1660), ble den ledende og toneangivende kunstneren i hoffet til kong Filip IV i Madrid. Velázquez utviklet seg til å bli en fremragende portrettmaler, og er for ettertiden blitt stående som den viktigste og mest virtuose representanten for det spanske barokkmaleriet.

 

Diego Velázquez ble født i Sevilla og begynte ti år gammel i lære hos den lokale maleren Francisco Herrera d.e., og senere hos Francisco Pacheco. I 1622-23 gjennomførte han sine første reiser til Madrid i håp om å skaffe seg en stilling ved kong Filip den IV.s hoff, noe han oppnådde i år 1624. Som kongelig hoffmaler fikk Velázquez mulighet til å studere slottets samling av malerier fra renessansen, og særlig flamske og venetianske mesteres bilder skulle få stor betydning for hans senere arbeider.

 

I år 1628 ble Velázquez kjent med den flamske maleren Peter Paul Rubens, som gjestet Madrid noen måneder. Rubens oppmuntret Velázquez til å reise til Italia for å studere de italienske renessansemalerne, og Velázquez foretok to lengre Italia-reiser etter dette – først gang i perioden år 1629-31 og senere i år 1649-51. I løpet av reisene, som var finansiert av kong Filip den IV., kjøpte Velázquez italiensk kunst for kongen.

 

Denne innledende samlingen av kunst skulle bli avgjørende for den senere opprettelsen av Museo del Prado i Madrid. Under sin siste Italia-reise malte han noen av sine mest kjente portretter, av blant andre sin tjener Juan de Pareja og pave Innocens den X., i tillegg til “Rokeby Venus” – akten Venus ved speilet.

 

Mer om utstillingen her

 

Mer om Wien her